Nepravdy Karla Janečka o koronaviru

16. 3. 2021

čas čtení 4 minuty


Stručně: Karel Janeček ve svém čerstvém blogpostu píše kromě chybných výpočtů QALYs i nějaké nepravdy o našem modelu efektu opatření, píše Jan Kulveit.

Například:

"Model navíc implicitně a neoprávněně předpokládá, že veškeré pozorované efekty jsou jen díky vládním opatřením, [...]"

Nerad bych, aby se opakované nepravdy staly součástí common knowledge, takže mi přijde potřeba na to reagovat.

 
Takže ne, uvedené není pravda. Technicky jde o to, že něco model vysvětluje jako efekt opatření, něco pomocí tzv. "noise terms". Podrobně je to vysvětleno  v appendixu článku https://science.sciencemag.org/.../abd9338_Brauner_SM.pdf, rovnice A5 A6 a sekce B3,  a v separátním článku zde https://arxiv.org/abs/2007.13454

Jde o relativně běžný postup bayesovského modelování popsaný např. ve standardní učebnici oboru "Bayesian Data Analysis", A Gelman et al. http://www.stat.columbia.edu/~gelman/book/

Tvrzení Karla Janečka je nepravdivé na úrovni matematiky, podobně jako třeba není pravda, že 2+2=21. Kdokoli uvedené tvrdí, buď použitému modelu nerozumí, nebo se v úvahách spletl,  nebo věci rozumí, nespletl, a neříká pravdu. Je přitom celkem jedno, jestli jde o tvrzení nositele Fieldsovy medaile, Nobelovy ceny, guru originální mystické školy, předsedy odborné společnosti, myče oken nebo náhodného komentátora.

Obecně mám obavu, že Karel Janeček se postupně posunul od matematiky někam dosti jinam. Používání matematických konceptů nezaručuje způsob uvažování běžný v matematice.

Jinak jádrem Janečkova textu jsou spíš odhady něčeho, pro co se běžně používá koncept DALY/QALY. Provedené odhady jsou ale celkem zjevně chybné.

Nejsem si jistý, jestli Karel Janeček předpokládá, že zatímco on sám racionálně počítá hodnoty typu QALY byť je tak nenazývá, lidem, kteří se profesionálně věnují public health, je tento způsob úvah utajen.

Mimochodem, jako autoři si samozřejmě nemyslíme, že by výstup toho modelu byla nějaká ultimátní univerzálně platná pravda. Pokud někdo chce řadu dobrých důvodů, proč brát výsledky opatrně, tak stačí vzít a přeložit diskusi o omezeních modelu, která je v samotném článku.

Podobně si také sám za sebe nemyslím, že by měl někdo postavit praktická rozhodnutí na jednom článku. Když s praktickým rozhodováním někomu radím, samozřejmě nevycházím hlavně z našeho výzkumu, jak si řada zmatených lidí myslí, ale snažím se spíš nestranně shrnout celý dostupný výzkum.

Útočit na mě osobně nebo specificky na náš článek někomu asi připadá intuitivně atraktivní, ale v mnohém je to naivně marná snaha.

Síla vědy a evidence-based přístupu je v tom, že když celkem libovolný nestranný odborník zhodnotí dostupný výzkum, dospěje k podobným závěrům.

Takže kdyby se někomu například podařilo mě osobně znechutit, aby se ke covidu přestal  vyjadřovat, zhruba totéž bude říkat mnoho dalších. Podobně - pokud třeba na základě zuřivých pomluv z dostupné literatury vyjmete specificky náš článek, evidence-based přístup neporazíte - na základě ostatní literatury dospějete k velmi podobným závěrům.

K tomu ještě vyjádření dalšího matematika, Ondřeje Šteffla, z komentáře pod Kulvaitovým postem:

“V jiném vláknu jsem k textu K..Janečka napsal: Nepochybně zajímavé, zejména výčet škod způsobených lockdownem je pečlivý.

Vidím ale dvě chybičky:

1. Covid zkracuje životy nejen smrtí, ale a) samotnou dobou nemoci a hlavně b) dlouhodobými následky, které zatím moc neznáme, ale dost možná se týkají až poloviny všech, co nemoc prodělali. A tady půjde o zkrácení životů o roky.

Takže úvaha s účelovou funkcí zajímavá, ale musí se udělat pořádně. (Že by konfirmační zkreslení?) :-))

2. Účelová funkce jako suma je v současném světě nepřijatelná! Nelze zabít jednoho člověka (zkrátit jeho život o 30 let) proto, že to třiceti dalším prodlouží život třeba o deset let. To bychom losovali, koho obětovat kvůli transplantaci orgánů.

Lockdown je mj. snaha rozložit "náklady" mezi víc lidí, podobně jako z daní financována podpora krachujícím podnikům.

3. "Přijměme smrt jako součást života a budeme schopni žít hlubší životy bez strachu." píše 47letý Janeček (s rizikem smrti řádu 1:10000).

Má zřejmě na mysli smrt někoho jiného.

Takže pro mě ve výsledku je to HNUS zabalený do sofistikované argumentace, o to nebezpečnější.”

0
Vytisknout
4355

Diskuse

Obsah vydání | 18. 3. 2021