Otevřený dopis Vládě ČR o nesouhlasu s uzavřením školních ubytoven (dále jen kolejí)

14. 10. 2020

čas čtení 2 minuty

Vážený pane premiére, vážení páni ministři,

Na tiskové konferenci dne 12.10.2020 jste vyhlásili uzavření všech kolejí pro studenty, kteří mají trvalé bydliště na území České republiky. Chápeme, že dnešní doba vyžaduje razantní opatření, avšak uzavření kolejí je už za hranicí únosnosti, důvodů je hned několik.

První z důvodů je důvod ekonomický. Mnoho studentů si platí ubytování a všechny související výdaje sami a toto vyhlášení jste vydali až v půlce měsíce, to znamená, že většina studentů již má ubytování na celý měsíc zaplacené. Uhradí nám vláda naše výdaje za ubytování, které máme zaplacené, ale nesmíme využívat? Nebo budete tyto peníze vymáhat od samotných ubytovacích zařízení?

  

Druhý důvod je časový. Málokterý student má na kolejích televizi a k mnohým se informace dostane až dopoledne v den, kdy se mají odstěhovat. Někteří z nás se o politiku zajímají a sledují všechny tiskové konference Vlády online, je nás ale menšina. Ti ostatní se o těchto opatřeních dozvědí pouhé hodiny před jejich zavedením v platnost.

Třetí důvod je pracovní. Většina studentů, kteří pobývají na kolejích potřebuje práci, nebo brigádu, která jim pomůže zvládat výdaje spojené se samostatným životem. Tuto práci má většina studentů poblíž kolejí, kde tráví většinu svého času. To ale znamená, že pokud jim nebude umožněno na kolejích setrvat, tak s velkou pravděpodobností nebudou schopni svou práci nadále dělat a mnozí dokonce o práci přijdou.

Důvodů je mnohem víc, shrňme je ale do krátkých otázek:

  • Jak se mají zachovat studenti z nefunkčních rodin, kteří mají koleje jako jediné dostupné bydlení?

  • Bude studentům umožněn přístup na koleje po zavedení opatření v případě, že se nestihli vystěhovat a potřebují odvézt například svůj počítač, oblečení, nebo jiný majetek, který nezvládli během pouhého jednoho dne odvézt?

  • Můžeme mít jistotu, že se tento stav neprodlouží a že opravdu budeme mít možnost se vrátit na koleje v slibovaném termínu?

  • Jak budou studenti, případně rodiče kompenzováni, za finanční ztráty, které jim budou takto způsobeny?

  • Opravdu je masový přesun desítek tisíc studentů epidemiologicky bezpečnější, než případná lehčí opatření zavedená přímo na kolejích?

Otázek máme samozřejmě mnohem víc, ale tyto jsou ty hlavní. Doufám, že tento dopis nebudete ignorovat a zachováte se vůči studentům solidárně.

S pozdravem

Jakub Bartoš

Student Fakulty informačních technologií ČVUT pobývající na Kolejích Strahov


Odkaz na  petici: http://chng.it/SNhdDKC2

0
Vytisknout
3444

Diskuse

Obsah vydání | 20. 10. 2020