Aktivisté se chtěli na Pražském hradě setkat s prezidentem

28. 6. 2020

čas čtení 7 minut

-       Několik desítek aktivistů odeslalo prezidentovi republiky otevřený dopis, v němž jej vyzývali ke změně přístupu ke změnám klimatu

-       Prezidenta zároveň pozvali na piknik, který uspořádali v prostorách na Pražském hradě ve snaze navázat s ním dialog o klimatické krizi

 

 

Akce: Piknik na Hradě – chceme mluvit s Milošem

Pořádala: Extinction Rebellion

Termín: 26. 6. 2020

Čas: 16.00 až 22.00 hod.

Místo: Pražský hrad, 3. nádvoří

Aktivisté české větve mezinárodního klimatického hnutí Extinction Rebellion (XR, Rebelie proti vyhynutí) uspořádali v pátek odpoledne na Pražském hradě klimatický piknik. Přizvali na něj i prezidenta republiky Miloše Zemana „otevřeným dopisem nejvyššímu ústavnímu nečiniteli“, v němž se mimo jiné píše: „obracíme na Vás – nejvyššího ústavního nečinitele – abyste ostatním ústavním nečinitelům jasně řekl, že pokud nezačnou konat, nebude už mít za chvíli v naší zemi co vzkvétat.“

Prezident Miloš Zeman je znám svým spíše zdrženlivým postojem vůči antropogenním příčinám klimatických změn. Podle slov aktivistů s tím ale počítali a chtěli navázat na prezidentovo Vánoční poselství, v němž mimo jiné zdůrazňoval, že by „naše diskuse měla probíhat mezi různými názorovými skupinami a nikoho bychom z této diskuse neměli předem vylučovat.“ Prezident pozvání nicméně nepřijal a na akci tak zazněl stylizovaný projev jednoho z účastníků, v němž plédoval za dosažení uhlíkové neutrality a regeneraci krajiny.

Svým piknikem na Hradě chtělo několik desítek lidí poukázat na pomalost a nečinnost vlády v otázce řešení klimatické krize a jejích dopadů na Českou republiku, především v podobě roky trvajícího sucha. Snaží se podle svých slov touto formou oslovit nejen veřejnost, ale i ústavní činitele a přimět vládu k asertivnějšímu řešení otázek sucha a boje s příčinami změn klimatu.

Zhruba desítka aktivistů odmítla po desáté hodině opustit uzavírající se prostory Pražského hradu a byla zadržena policií. Dva ze zadržených se k celé situaci vyjádřili slovy: „Situace je taková, že nebylo jiné možnosti, než se nechat zatknout a dát tím najevo občanskou neposlušnost. Nikoli jako osobní vzdor vůči světu, ale naopak jako strach o tento svět, kvůli apatii politiků. Zůstali jsme, protože pro nás bylo důležité zdůraznit, jak moc je téma klimatické krize zásadní a jak málo se v médiích a obecně v rámci veřejnosti bere vážně. Občanskou neposlušnost vnímáme jako efektivní cestu, jak to dát najevo. Krizová situace tady je a všichni časem budeme muset, ať dobrovolně či ne, vystoupit ze své komfortní zóny.“

Otevřený dopis nejvyššímu ústavnímu nečiniteli

Vážený pane prezidente,

už dlouho jsme Vás nikde neviděli a začínáme si dělat starosti. Nejen o Vás – věříme, že se Vám daří dobře – ale vrásky nám dělá především stav naší země a krajiny, která je na tom rok od roku hůře, a to v neposlední řadě díky nečinnosti vlády uprostřed katastrofického sucha. Pandemie koronaviru sice na chvíli odklonila pozornost jinam, dopady změn klimatu na naši krajinu a lidi v ní žijící ale nikam neodešly. Ačkoliv se může zdát, že to nejhorší je prozatím zažehnáno díky několika posledním deštivým týdnům, podle odborníků stav extrémního sucha na většině území naší republiky trvá a pro jeho řešení bude potřeba udělat reálné a zásadní politické kroky.

Ty prozatím vláda odmítá udělat, a tak se obracíme na Vás – nejvyššího ústavního nečinitele – abyste ostatním ústavním nečinitelům jasně řekl, že pokud nezačnou konat, nebude už mít za chvíli v naší zemi co vzkvétat. Vždy jste si zakládal na svém odzbrojujícím intelektu, kterým jste nenechával své soupeře na pochybách, s kým že mají tu čest. I my jsme se při Vašem posledním Vánočním poselství cítili dočista odzbrojeni, když jste v něm vyjádřil domněnku, že „z diskusí o klimatických změnách se stává nové náboženství“ a neváhal jste svým selským rozumem dodat, že klima se měnilo přece vždy a po celé „miliony let se na naší planetě střídají teplá a chladná období.“

Jsme rádi, že jste si změny klimatu všiml – je ostatně nepřehlédnutelná. Pakliže si ale, jak uvádíte, nejste „jist, zda rozhodujícím faktorem globálního oteplení je právě lidská činnost, a nikoli přírodní zákony, pohyb zemské osy a další kosmické vlivy,“ rádi Vás přivítáme na našem pikniku, který pořádáme tento pátek od 16.00 na Pražském Hradě, kde si s Vámi v přátelské atmosféře o tomto tématu rádi promluvíme. Jakkoliv by Vaše osobní přítomnost byla jistě nenahraditelná, budeme poctěni i tehdy, pokud místo sebe vyšlete svého oblíbeného tiskového mluvčího.

Věříme, že nakonec najdeme spoustu společných témat – vzhledem k tomu, že si nepřejete podporu byznysu „solárních baronů“ miliardovými dotacemi ze státního rozpočtu, budete určitě stejně jako my nemile překvapen kolik miliard u nás teče do kapes fosilnímu průmyslu nebo průmyslovému zemědělství, které jsou jedněmi z hlavních příčin současné vyprahlosti naší krajiny. Máte pochopitelně pravdu, že „slunce někdy svítí a někdy nesvítí, vítr někdy fouká někdy nefouká.“ Bohužel spalování fosilních zdrojů energie produkuje emise skleníkových plynů vždy, dnem i nocí, a přitápí tak pod kotlem ohřívající se planetě.

Chápeme Vaše obavy, aby se ze zelené Evropy nestal „ekologický skanzen s nižší životní úrovní jeho obyvatel“ a je nám jasné, že nejste zdaleka sám, kdo tuto obavu sdílí. Ekologická transformace naší ekonomiky a adaptace naší společnosti na novou klimatickou realitu je ale naprostou nezbytností pro všechny země bez výjimky. Nejedná se tu o věc ideologie, morálky nebo něčích subjektivních představ o tom, jak by měl fungovat svět. Jakkoliv fantaskně to může znít, jedná se tu o přežití naší civilizace – takový je závěr špičkových klimatologů.

Bereme Vás tedy za slovo, když jste na nás ve svém Vánočním poselství apeloval, „abychom nezůstávali v bublinách svých názorů a abychom dokázali přemýšlet i o argumentech opačných,“ protože „diskuse by měla probíhat mezi různými názorovými skupinami a nikoho bychom z této diskuse neměli předem vylučovat.“

Víme, že nestojíte na naší straně, a právě proto s Vámi chceme vést kultivovanou a věcnou diskusi. Budeme se na Vás těšit.

S vřelými pozdravy

 

Vaše Rebelie proti vyhynutí

 

 

 

0
Vytisknout
5544

Diskuse

Obsah vydání | 30. 6. 2020