Tisková zpráva Rebelie proti vyhynutí - Extinction Rebellion

Velká rebelie pro život – hnutí Extinction Rebellion ožije při kreativním festivalu a zablokuje dopravu v centru Prahy

10. 10. 2019

čas čtení 5 minut

V sobotu 12. 10. ožije Václavské náměstí pestrým programem. V rámci protestní akce uspořádají členové hnutí Extinction Rebellion kreativní festival, kde budou přednášet vědci z různých oborů, vystoupí živé kapely, bude zde dětská zóna s divadlem, workshopy a s výtvarnými dílnami. Na otevřených plénech budou mít účastníci možnost vyzkoušet si participativní způsob rozhodování. Také se budou moci zúčastnit divadla, performance, jógy i tance.

Druhou částí bude akce občanské neposlušnosti – při nenásilné přímé akci členové hnutí zablokují dopravu v centru města, aby tak nepřehlédnutelným způsobem upozornili na závažnost situace klimatické změny. Plánují zastavit dopravu na tak dlouhou dobu, dokud nedojde k zajištění policií celé skupiny. Přepokládaný počet občanů, kteří se připojí k akci občanské neposlušnosti, je asi sto lidí.

Dvě části sobotní akce mají za cíl ukázat, že nenásilný protest a kreativita jsou dvě strany mince klimatické rebelie: Je nutné občanskou neposlušností narušovat běžné pořádky, aby se téma klimatické krize dostalo do veřejného prostoru a posunula se společenská debata. Zároveň je ale nutné rozvíjet i regenerativní kulturu, vizi toho, jak můžeme jako společnost fungovat lépe.

Smyslem celé akce je přinést uvědomění toho, jak závažný problém klimatická změna je, a varovat před ničivými dopady, které se stanou globálně i na území naší země, pokud nebudou vlády klimatickou změnu neprodleně řešit.

„Vlády přehlížely několik desetiletí varování klimatologů a nyní můžeme vidět po celém světě změny, které jsou následkem oteplení o 1°C. Současná produkce emisí CO2 však směřuje k oteplení o více než 3°C již v tomto století. Tak bychom překročili tzv. „body zvratu“ (tipping points) a spustili kaskádu akcelerujících se jevů, které by přinesly ničivé dopady,“ říká mluvčí hnutí Veronika Holcnerová.

Mezinárodní hnutí Extinction Rebellion takovému vývoji chce zamezit, a proto má na vlády tyto tři požadavky:

1. Říkejte pravdu o klimatu

Abychom mohli situaci adekvátně řešit na státní i celosvětové úrovni, je nutné, abychom uměli současnou situaci reflektovat a problém, který pro klima znamenají emise CO2, pojmenovat. Je nezbytně nutné, aby občané i vlády byli dobře seznámeni s fakty globálního oteplování, znali důsledky produkce emisí CO2 a byli seznámeni s riziky, které znamená další vypouštění skleníkových plynů do atmosféry.

2. Jednejme okamžitě

Dopady globálního oteplování způsobené lidskou činností nejsou novým poznatkem, Mezivládní panel pro klimatickou změnu IPCC existuje již od začátku devadesátých let. Výstupy zkoumání vědců jsou vládám zodpovědným za trajektorii národní i světové ekonomiky známy již celá desetiletí. Varování vědců, ekologických organizací i aktivních občanů byly alarmující a znali jsme je včas. Nepřišla na ně ale žádná adekvátní odpověď, s vizí neustálého ekonomického růstu se každým rokem zvyšovaly i emise CO2.

Promeškali jsme možnost pro pozvolná řešení, která by plynule navázala na chod společnosti. Současná trajektorie světové ekonomiky směřuje k oteplení o více než 3°C ještě v tomto století. Takové oteplení by ale znamenalo rozvrat stabilního klimatu a přineslo by ničivé dopady na celé ekosystémy i na lidskou společnost.

Proto vyzýváme vlády k tomu, aby již neodkládaly nezbytná řešení a přistoupily neprodleně ke konkrétním a účinným krokům. Požadujeme stanovení roku 2025 jako cílového roku pro dosažení uhlíkové neutrality. Takto brzký milník považujeme za nezbytný – nezáleží pouze na tom, kdy cíle skutečně dosahneme, ale hlavně na tom, jak brzy a jak rychle dokážeme emise snižovat.

Žádáme vlády, aby stanovily dosažení brzké uhlíkové neutrality jako prioritu. Aby všemi silami usilovaly o transformaci ekonomiky, energetiky, produkci jídla a dopravy tak, aby byly trvale udržitelné a uhlíkově neutrální.

3. Rozhodovací procesy rozšiřme o participativní demokracii

Vidíme, že žádná politická strana se neodvažuje přijít s programem, který by se účinně zabýval klimatickou krizí. Potřebná řešení (snížit spotřebu, uskromnit se, přebudovat ekonomiku, zavést uhlíkovou daň) jsou politicky nepopulární. Proto požadujeme zavést občanská shromáždění (ve světě známá jako citizens assemblies), které formou participativní demokracie mohou tento problém překlenout, tak jak se to pomocí tohoto nástroje daří u těžkých politických problémů v západních demokraciích. Tyto rozhodovací nástroje zohledňují zájmy všech skupin občanů, nejsou pod vlivem politických ani ekologických lobby.

Akce se koná v rámci Mezinárodní rebelie, kdy se k protestním blokádám a kreativním akcím ve dvaceti světových městech napříč všemi kontinenty připojují tisíce lidí.  Blokády a další akce hnutí Extinction Rebellion zažívají světové metropole -  Londýn, Paříž, Berlín, Madrid, Řím, Vídeň, Praha, Bratislava, Amsterodam, Athény, Dublin, New York, Chicago, Quebec, Dillí, Tokyo, Kapské město, Buenos Aires, Bogota, Melbourne, Brisbane, Sydney, Canberra, Perth, Tasmánie, Adelaide, Wellington.

 

0
Vytisknout
4177

Diskuse

Obsah vydání | 15. 10. 2019