Přečetli jsme

Výzva studentů a akademických pracovníků UK v souvislosti s uzavřením smlouvy mezi společností Home Credit a rektorátem

10. 10. 2019

čas čtení 2 minuty
Společnost Home Credit se svým neodpovědným úvěrováním podílela na obchodu s chudobou a významnou měrou přispěla k dnešnímu množství vedených exekucí. Stále také vymáhá velké množství nezákonných exekucí. Kromě etického rozměru celé věci je třeba říci, že tento stav je dávno problémem přesahujícím jednotlivé životy lidí v dluzích. Vysoký počet lidí v exekucích má dopad na trh práce, jakož i těžko vyčíslitelné dopady spojené s životem v chudobě a z toho vzniklé další celospolečenské problémy. Vysoká zadluženost české společnosti dalece přesahuje jednu generaci a na jejím řešení se budou podílet i nynější studenti Univerzity Karlovy napříč studijními obory.

Rovněž nesouhlasíme s tím, že významné smlouvy přiznávající společnosti Home Credit status „hlavní partner univerzity“, byly na úrovni Rektorátu UK uzavřeny bez předchozího projednání s Akademickým senátem UK. Podivuhodná je i suma, za kterou společnost Home Credit získává významné postavení jednoho z hlavních partnerů fakulty. Půl milionu ročně je v rozpočtu Univerzity zcela zanedbatelná částka.

Vyjádření Univerzity Karlovy, že „výhradní rozhodovací pravomoc, jakým způsobem budou peníze využity, má Univerzita Karlova.“ se jeví jako rozporné s textem Smlouvy o spolupráci. V té jsou taxativně vymezeny projekty, na něž mají být finance od společnosti Home Credit vynaloženy. Změna účelu je přitom ve Smlouvě o spolupráci podmíněna písemnou dohodou stran.

Třebaže v případě smluvního závazku „zdržet se všeho, co by mohlo poškodit dobré jméno a pověst Stran nebo co by mohlo negativně ovlivnit jejich spolupráci.“ jde o obvyklou smluvní klauzuli, vzhledem ke smluvnímu partneru se jeví jako zcela nemístná a vyvolávající pocit ohrožení akademické nezávislosti. Partnerství se společností Home Credit v našich očích poškozuje Univerzitu Karlovu a snižuje její morální kredit ve společnosti.

Celý text ZDE

0
Vytisknout
8643

Diskuse

Obsah vydání | 15. 10. 2019