Prezident republiky zaslal dopis papeži Františkovi: Hájí Duku

1. 3. 2018

čas čtení 1 minuta
tisková zpráva

 

Prezident republiky Miloš Zeman zaslal ve čtvrtek dne 1. března 2018 dopis Jeho Svatosti papeži Františkovi.


Vaše Svatosti, 

dovolte mi předat Vám srdečné pozdravy z Prahy a současně Vám nabídnout v roce, kdy si v naší zemi připomínáme výročí mnohých významných událostí, které v minulém století ovlivnily náš národ i českou katolickou církev, své osobní svědectví o působení našeho statečného spoluobčana Dominika Duky. 
Jeho Eminence Dominik kardinál Duka je v České republice mimořádně váženým představitelem katolické církve a je to též do značné míry právě jeho zásluhou, daří-li se nám postupně odstraňovat bariéry po dlouhé roky existující mezi církví a státem v naší zemi.

V nelehkých dobách před rokem 1989 patřil kardinál Duka k bojovníkům proti zvůli totalitního režimu, za což byl perzekuován a dokonce i vězněn spolu s dalšími významnými českými disidenty. Do dnešní doby se oprávněně těší v široké společnosti pověsti vysoce morální osobnosti a neochvějného bojovníka za pravdu. Také proto se dostává panu kardinálovi četných ocenění až po to v naší zemi nejvýznamnější, kdy v roce 2016 za své nezpochybnitelné zásluhy obdržel nejvyšší státní vyznamenání Řád bílého lva I. třídy.

Vaše Svatosti, kardinál Duka, jak jsem měl možnost jej osobně poznat, svou činností nejen důstojně naplňuje odkaz a poslání katolické církve, ale je též neúnavným šiřitelem hodnot, které jsou v české společnosti neoddělitelně spojovány s obrazem čestného a morálně pevného člověka.

S výrazem nejhlubší úcty


Miloš Zeman
prezident České republiky

 

 

 

Jiří Ovčáček

ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky

 

V Praze dne 1. března 2018

 

0
Vytisknout
7450

Diskuse

Obsah vydání | 6. 3. 2018