Trumpův přízračný obranný rozpočet

20. 3. 2017

čas čtení 5 minut


První rozpočtový návrh Trumpovy administrativy - nazývaný "hubený rozpočet" kvůli chybějícím detailům - nezačíná "znovu budovat národní armádu", jak slibuje, ani nevytváří podmínky pro rozumnou obnovu americké vojenské moci v příštích letech. V tom jak je postaven je politicky neproveditelný a povede zřejmě k téže rozpočtové nejistotě, která armádu postihuje už léta, napsali Garry Schmitt a James Cunningham.


Ačkoliv to prezident Trump vydává za historické navýšení obranného rozpočtu, popravdě nastavení rozpočtového základu na 603 miliardách s dodatečnými 65 miliardami válečného financování to reprezentuje malé navýšení možná o 3 % proti očekávaným výdajům pro letošní rok. Jak bylo řečeno představiteli Kongresu, malý nárůst nedovolí Pentagonu splnit prezidentův slib obnovit ozbrojené síly. Navíc slibem nezvyšovat deficit provádí politicky neudržitelný krok, když navýšení obranných výdajů kompenzuje škrty v jiných programech, jako na ministerstvu zahraničí, školství a zdravotnictví. Nepřekvapuje tedy, že návrh byl okamžitě vystaven kritice z obou stran a je patrně hned na počátku neprůchodný.

I kdyby se administrativa s Kongresem dohodly, takový kompromis by jistě znamenal méně škrtů v programech domácí a zahraniční pomoci a tak ještě menší navýšení obranných výdajů, ale to by v tuto chvíli představovalo nejlepší myslitelný výsledek. Pravděpodobnější je další rozhodnutí o pokračování statu quo, což udrží financování n současné úrovni a neudělá nic, aby odstranilo omezení uvalená zákonem Budget Control Act.

Při pohledu do budoucna oddanost nezvyšování deficitu a nedostatek dlouhodobých možností prozrazuje zásadní prázdnotu slibované obnovy ozbrojených sil.

Rozpočet v jádru odráží priority svého architekta, známého rozpočtového jestřába a ředitele Úřadu pro řízení a rozpočet (OMB) Micka Mulvaneyho. Zaručuje, že ačkoliv obnova ozbrojených sil může mít vysokou prioritu, stejnou má nezvyšování deficitu. Administrativa dala najevo, že je ochotna navýšit obranné výdaje jen tehdy, pokud může provést srovnatelné škrty v neobranných, ale nemandatorních programech a mandatorních výdajích, které nyní tvoří asi 70 % federálního rozpočtu. Takže pokud administrativa plánuje v příštích letech obnovit ozbrojené síly, bude muset hledat další a další programy, ve kterých bude škrtat.

Problémem je, že vzhledem k zápalu, se kterým v rozpočtu škrtá letos, Bílý dům bude pod tvrdým tlakem najít dalších 50 miliard, jimiž vykompenzuje obranné výdaje. Patrně už nemůže sáhnout na stejné programy; pokud by ministerstvo zahraničí přišlo příští rok o dalších 10,9 miliardy dolarů, jeho provozní rozpočet pro rok 2019 by byl téměř o 60 % nižší než ten současný. Kde tedy Mulvaney najde další škrty, když prezident řekl, že na mandatorní výdaje nesáhne? Nové peníze věnované Pentagonu v letošním rozpočtu mohou být ve skutečnosti velkou většinou toho, co bude přidáno v následujících letech, pokud administrativa bude pokračovat v této rozpočtové politice.

Bez toho, aby Bílý dům sáhl na povinné výdaje nebo dál omezil jiné programy, bude potřebovat větší daňové výnosy, aby zaplatil deficitově neutrální obnovu ozbrojených sil. Ale příští rok bude zřejmě k dispozici jen málo nových peněz, které by kompenzovaly navýšení obranných výdajů. Navíc vzhledem k tomu, že daňové výnosy nepokryjí celé federální výdaje tak jak jsou, nové peníze by byly obětí soupeřících priorit, zejména placení úroku z dluhů a dalších mandatorních rozpočtových požadavků. Přidejte k tomu fakt, že administrativa slibuje snížit daně, což zřejmě sníží daňové výnosy přinejmenším na počátku a OMB nebude mít na výběr než přijmout větší deficit, pokud chce opravdu navýšit výdaje na obranu.

Rozpočtový návrh na rozdíl od podobných návrhů nových administrativ v minulosti nepředstavil plán na příští léta ani neposkytuje příliš podrobností. Ale odhaluje fundamentální napětí v administrativě mezi těmi, kdo podporují obnovu amerických ozbrojených sil, a těmi, kdo se více starají o deficit. Právě nyní, s tím jak rozpočtový proces pravděpodobně proběhne, to vypadá, že u kormidla jsou deficitoví jestřábové, ale jejich vítězství znamená porážku ozbrojených sil.

Pro příští léta mužům a ženám v uniformách nebudou jen upřeny potřebné zdroje, ale budou postiženi dalším kolem rozpočtové nejistoty, což postihuje jejich plánovací procesy a zbytečně stresuje vysoce postavené vojenské představitele. Ozbrojené síly budou dál bojovat s vážnými nedostatky v připravenosti a nedostatkem financí na dlouhodobou rekapitalizaci.

Administrativa si musí uvědomit, že nemůže platit obnovu ozbrojených sil škrty v jiných oblastech. To co předložila letos nemůže zopakovat v dalších letech. Pokud Trump myslí obnovu ozbrojených sil vážně, musí opustit hlavní fikci, kterou se řídí tento rozpočet, zrušit Budget Control Act a pustit se do soustavného mnohaletého navýšení financování ozbrojených sil.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
5116

Diskuse

Obsah vydání | 22. 3. 2017