Výzva na obranu médií

13. 11. 2020

čas čtení 1 minuta


Dlouhodobý úpadek důvěry v média dnes postupně nahlodává samotné základy demokratické společnosti. Na příkladu Polska a Maďarska lze vidět, kam taková eroze může vést, pokud je zneužita.
 
My, níže podepsaní, vidíme základní nebezpečí, která ohrožují nezávislost médií, v těchto bodech:
 
1. Vlastník novin nesmí zneužívat své médium pro svoje politické a obchodní zájmy jiné než ty, které jsou spojeny s provozováním média. Pokud je majitel média zároveň politicky angažovanou osobou nebo podniká v oblastech silně regulovaných či dotovaných státem nebo má vysoký objem obchodu se státem, pak se nachází ve střetu zájmů. Na tyto střety zájmů musíme neustále upozorňovat, aby se nestaly novou normou, a hledat cesty, jak jim zabránit.

 

 
2. Politici nesmějí vytvářet tlak na veřejnoprávní média. Dohled nad veřejnoprávními médii musí vykonávat zástupci a zástupkyně široké občanské společnosti. Dnes je sice litera zákona formálně naplňována, avšak mnozí politici a političky fakticky dělají z členů rad nástroje svého přímého politického vlivu a z procesu volby politický handl.
 
3. Novináři nesmějí zneužívat důvěru čtenářů a čtenářek. Novináři nesmějí manipulovat s informacemi a zneužívat čtenáře k naplňování zájmů třetích stran.
 
Jsme proto připraveni 
  • podporovat takové změny ve společnosti a v chování politiků, které povedou k naplnění zákonů, například při volbách do mediálních rad,
  • podporovat ta média a novináře, kteří splňují kritéria nezávislosti,
  • upozorňovat na prohřešky těch médií, která své čtenáře vědomě klamou či nedodržují standardy novinářské práce. 
Pokud vám na výše uvedeném také záleží, připojte svůj podpis: www.nfnz.cz/vyzva2020

0
Vytisknout
3315

Diskuse

Obsah vydání | 16. 11. 2020