Jak Putinův Kreml způsobil rozpolcení kozáctva

18. 11. 2022

čas čtení 3 minuty
Vnitřní různorodost kozáctva je tak velká, že pro mnohé je těžké přijmout myšlenku, že tvoří jediný národ. Nicméně dnes existuje jedno základní rozdělení: Na několik set tisíc lidí, kteří se přizpůsobují tomu, co chce Putinův stát, a několik dalších milionů, kteří to nedělají - a trvají na své rozmanitosti i nezávislosti na Moskvě. Přehled požadavků na prorežimní kozáky přináší Taťána Savvatejevová.

Před stoletím bolševici, kteří jako mnoho lidí tehdy i dnes považovali kozáky pouze za vojenskou kastu, která slepě podporovala carský režim a potlačovala jakoukoli opozici, zahájili jeden z největších činů genocidy 20. století - pokus o zničení kozáků jako komunity a sociální vrstvy.

Nicméně kozáci přežili – i když bez větších příležitostí k rozvoji. V posledních třech desetiletích dokonce znovu ožívají. A Vladimir Putin přijal jinou strategii: Podporu kozáků, kteří odpovídají jeho představám o tom, jací by kozáci měli být - a kteří jsou připraveni poslouchat rozkazy jeho režimu.

Tito jsou známí jako "registrovaní" kozáci. Dostávají většinu pozornosti v tisku, ale tvoří jen malou část kozáctva v Rusku. Většina kozáků je "neregistrovaná" a jejich cíle jsou v rozporu s cíli státu, v některých případech jde i o snahy o nezávislost. Je jim věnována malá pozornost jak kvůli minulým stereotypům, tak kvůli současné politice režimu.

Putinův režim stále více definuje kozáky jako skupinu tak úzce, že kozákům, kteří tuto definici nepřijmou, hrozí další kolo "odkozáčťování". Už nikoli vyhlazování, jak tomu bylo ve 20. letech minulého století, ale zbavení práva definovat svou komunitu a její cíle.

Všichni kozáci musejí být pravoslavní a vlastenci. Kozák není ten, kdo si obléká kozáckou uniformu, ale ten, kdo dodržuje tradice – a mezi ně patří zásada, že slovo staršího je zákonem… a že kozák je na první výzvu připraven bránit svou zemi.

S touto definicí jsou obrovské problémy. V první řadě ne všichni kozáci jsou pravoslavní. Někteří jsou muslimové, někteří buddhisté a menší počet židé. Navíc skuteční a typicky neregistrovaní kozáci jsou ti, kteří znají svůj původ a kulturu, zatímco registrovaní jsou často pouze lidmi, kteří si oblékli kozácký oděv.

A mnoho neregistrovaných kozáků není připraveno sloužit státu, protože ti registrovaní a placení režimem se mají zapojit do potlačování disentu nebo bojovat ve válkách vyhlášených Kremlem. Místo toho mají neregistrovaní své vlastní cíle, mezi které patří jejich právo definovat se jako národ a dokonce usilovat o nezávislost.

Zatímco tedy Kreml mobilizoval malý zlomek registrovaných kozáků k boji na Ukrajině, mnozí z neregistrovaných jsou buď neutrální, nebo dokonce stojí na straně Ukrajiny - vzhledem k historickým vazbám mezi Ukrajinci a přinejmenším trojjedinou kozáckou komunitou v oblastech Donu, Kubáně a Těreku.

Zdroj v ruštině: ZDE

0
Vytisknout
3021

Diskuse

Obsah vydání | 22. 11. 2022