Digitální totalita

22. 11. 2022 / Wenzel Lischka

čas čtení 4 minuty
Výhody digitální totality jsou zcela nesporné. Jako vědeckotechnickou novinku a pokrok většina občanů digitalizaci radostně vítá, zejména děti a mládež. Někteří zaostalí občané však zavádění digitální totality dosud odmítají, ale to jen proto, že její výhody nechápou. Na takové je potřeba působit vhodnou osvětou. Případně jim umožnit návštěvu u psychologa a sexuologa.

 Digitální totalita je velice podobná totalitě komunistické, respektive ideálům komunismu. Toto by nás však nemělo nijak mýlit ani odrazovat. Hra se slovíčky zde není na místě. Jde o naše štěstí a štěstí našich dětí.

Maně si vzpomínám na několik bodů charakterizujících komunistické společenské zřízení, o kterých jsme se učili v sedmdesátých letech na gymplu. Tenkrát mne v období puberty úplně zděsily. Teprve nyní na stáří jsem je začal správně chápat.

Většina těch bodů je plněna na výtečnou, jiné budou splněny v nejbližší době. Komunismus je například charakterizován tím, že nebude třídních rozdílů, že nebude ani rozdílů mezi městem a venkovem, dnem a nocí, mužem a ženou, tělesnou a duševní prací a jiných. Posuďte sami, jak si na tom stojíme.

Jedním z hlavních opatření bude zrušení peníz, které dnes získávají podobu digitálních kreditů (povolenek) usměrňujících veškerý občanský život. Zde bych se rád trochu pozastavil a popsal kýžené výhody zrušení peněz, abychom se digitalizace života přestali zbytečně obávat.

Peníze jsou zdrojem otroctví, vykořisťování člověka člověkem a přírody člověkem. Devastují člověka i jeho životní prostředí. Peníze jsou nejsilnější závislostí, která nám brání dosáhnout svobody. Veškerý život občanský je pouze rvačkou o peníze. Jejich odstraněním příčiny našich sporů zmizí.

Téměř úplnou většinu zločinů, které se páchají na této planetě, mají na svědomí peníze. A na pozadí těch několika zločinů, které pocházejí například z vilnosti, obvykle nalezneme také opět jenom peníze. Nedostatek peněz totiž způsobuje nedostatek příležitostí k emočnímu vyžití, zejména k vlídnosti a vilnosti – tj. k uspokojování otevřené sexuality.

Peníze kradou pohlavní sílu lidstva, a místo aby ji odváděly k duševním výšinám, odvádějí ji hospodářským směrem, kde přichází úplně vniveč. Lidé, když neinklinují k žádným duševním výšinám, tak místo aby se pohlavně vyžívali, tak myslí abstraktně, fantazírují, chodí do práce, zaměstnávají muže i ženy; a také nutí děti a mládež chodit povinně do školy, pít alkohol, kouřit tabák, hulit trávu a užívat omamné látky. Na pozadí všech krizí, válek, masakrů a jiných zločinů proti lidskosti jsou peníze.

Peníze plodí neštěstí. Peníze kazí charakter. Peníze znejistily lidi. Nemáte-li jistotu v lidech, nemáte ji vůbec v ničem. Hledat jistotu v penězích, je velice hloupé a pošetilé. Měli bychom ji nejprve hledat v sobě, a pak potažmo v lidech. Peníze rozlišují a rozdělují lidi, staví lidi proti sobě.

Všechny problémy pocházejí z rozlišenosti, nikoliv ze stejnosti – z jednoty. Napřed musíme rozlišeností trpět až do morku kostí, abychom potom s úlevou přijali stejnost - jednotu všeho a všech. Kdo to pochopí hned, ušetří si trápení. Přestane se bouřit. Nebude protestovat. A bude moudrá vládní nařízení přijímat s povděkem.

Digitalizace umožní, že nebudeme muset nad ničím přemýšlet a uvažovat. Všechna rozhodnutí budou předem dána a nebudou nás nijak obtěžovat. Myšlení se stane zcela zbytečným. Stejně nikdy nevedlo k ničemu dobrému. Naše jednání bude digitálně předurčené. A my budeme mít úplnou svobodou vědomí, čistou a blaženou mysl. Budeme šťastní…1
Vytisknout
2809

Diskuse

Obsah vydání | 24. 11. 2022