Skrytá epidemie způsobená covidem: v Evropě zdravotnictví nezaznamenala až milion případů rakoviny  

18. 11. 2022

čas čtení 6 minut
 

Péče o onkologicky nemocné se vrátila o několik let zpět - je třeba ji urychleně vrátit na pořad dneTéměř jistě znáte někoho, kdo zemřel na rakovinu předčasně. Možná jste dokonce sami přežili rakovinu. Mého otce zabil ve 49 letech lymfom a leukémie, s nimiž několik let bojoval. Matka mé nejlepší kamarádky přežila rakovinu prsu, ale skutečnost, že by se mohla vrátit, v ní vyvolává úzkost. Rakovina je celosvětově nejčastější příčinou úmrtí a je příčinou téměř každého šestého úmrtí. Dobrou zprávou před covidem-19 bylo, že se v zemích po celém světě, dokonce i v oblastech s nízkými příjmy, zlepšila schopnost diagnostiky a léčby a výsledky přežití rakoviny se zlepšují. Situace se zlepšovala, píše  Devi Sridhar, která  vede katedru globálního veřejného zdraví na Edinburské univerzitě.


Pandemie však tyto úspěchy zvrátila. Zpráva onkologické komise lékařského časopisu Lancet, která zkoumala 44 evropských zemí, uvádí, že pandemie měla za následek pozdní diagnostiku rakoviny, opožděné zákroky, narušení léčby a mnoho úmrtí v důsledku covidu-19 mezi nemocnými rakovinou. To je do značné míry důsledkem zahlcení nebo změny účelu zdravotnictví a příliš velkého počtu infekcí a hospitalizací na covid, což v některých zemích vedlo k dlouhým celostátním lockdownům. Zpráva odhaduje, že během této doby mohlo být v Evropě přehlédnuto až milion diagnóz rakoviny.

Pandemie nám ukázala, že zdroje zdravotní péče jsou omezené, a tak když se zvýší poptávka spojená s jednou nemocí, ovlivní to všechny pacienty. Ve Velké Británii se v důsledku rozsáhlé první a druhé vlny zdravotnictví na velkou část roku 2020 fakticky stalo covidovým zdravotnictvím. A to mělo pravděpodobně nepříznivý dopad na výsledky léčby rakoviny: jiná studie časopisu Lancet odhadovala, že v roce 2020 by se v Anglii mohlo v důsledku opožděné diagnózy a léčby zvýšit množství rakoviny prsu, tlustého střeva a konečníku až o 9,6 %, 16,6 % a 5,3 % v nadcházejících letech. To je z velké části způsobeno narušením screeningových služeb a tím, že se lidé - i se znepokojivými příznaky - nehlásí do primární péče. Země, které dokázaly covid-19 rychle zvládnout a omezit počty pacientů v roce 2020, samozřejmě dokázaly udržet relativně dobrý chod svých zdravotnických služeb.

Existuje pro to termín převzatý z epidemie eboly v západní Africe v roce 2014, kdy kvůli uzavření zdravotnických zařízení a narušení očkovacích plánů dětí umíraly ženy při porodu: "nespočítaní mrtví". Takto Unicef označoval lidi, kteří zemřeli v důsledku nepřímých dopadů eboly, ale bylo třeba je brát v úvahu jako oběti epidemie. Nyní se potýkáme s jednou z mnoha pravděpodobně skrytých a nezapočítaných dopadů  covidu-19.

Odborníci na veřejné zdraví v rámci ozdravení od pandemie vyzývají ke konkrétním opatřením, která by snížila individuální riziko vzniku rakoviny a prodloužila přežití těch, u nichž byla diagnostikována. K tomu je zapotřebí, aby zdravotnické systémy zahájily osvětová a proaktivní opatření. Nemůžeme jen předstírat, že se posledních několik let nic nestalo, a nechat obrovské množství nových pacientů vklouznout do stávajícího systému. Musíme vrátit rakovinu na pořad dne, včetně priority, kterou naše zdravotnictví dává onkologickým pacientům.

Onemocnění rakovinou je výsledkem složité interakce mezi genetikou, faktory životního prostředí, infekcemi a věkem. Světová zdravotnická organizace odhaduje, že třetina úmrtí na rakovinu na světě je způsobena kouřením tabáku, nadváhou/obezitou, stravou s nízkým obsahem ovoce a zeleniny, fyzickou neaktivitou a nadměrným pitím alkoholu. Výskyt rakoviny dramaticky stoupá s věkem v důsledku kumulace rizik v průběhu celého života; schopnost těla se samo obnovovat se snižuje, čím jsme starší.

A pak je tu prostě smůla (v kombinaci s genetikou a nevysvětlitelnými faktory): můj otec nekouřil, nepil, pravidelně cvičil a jedl pestrou vegetariánskou stravu. Neměl nadváhu ani nebyl nezdravý. Ve skutečnosti to byl onkolog a skončil v péči svých kolegů a zemřel na oddělení, které kdysi vedl. Takže je dobré si uvědomit, že někdy můžeme udělat jenmálo, abychom se vyhnuli nemoci. V nemoci nehraje roli stud, vina ani obviňování.

Jak tedy nejlépe snížit pravděpodobnost onemocnění rakovinou a úmrtí na ni? Na individuální úrovni se musí veřejná politika nadále zaměřovat na to, aby se zdravější volba stala dostupnější a cenově přijatelnější: například usnadnit lidem chůzi nebo cvičení pomocí bezpečných cyklostezek a zajistit, aby ovoce a zelenina byly dotované a dostupné. Důležité je také očkování proti HPV a hepatitidě B, pokud patříte do rizikové skupiny. A potřebujeme větší informovanost o významu screeningu. Pokud vás nebo někoho z vašich blízkých trápí změny zdravotního stavu - například úbytek váhy, extrémní únava, krev v moči nebo stolici, úporný kašel nebo bulky - nechte se neprodleně vyšetřit.

Včasná diagnóza je důležitá, protože zlepšuje výsledky přežití. V Anglii přežije více než 90 % lidí rakovinu střev, prsu a vaječníků nejméně pět let, pokud je diagnostikována v nejranějším stadiu. Díky tomu je možné zahájit léčbu dříve, než se rakovina rozšíří do celého těla. Přesto má britské zdravotnictví  i v případě diagnózy rakoviny problémy s poskytnutím léčby v současné cílové lhůtě 62 dnů: V Anglii čekalo na léčbu déle než 62 dní 36 % pacientů, ve Skotsku 21 % a ve Walesu 43 %. Hlavním problémem je nedostatek zdravotníků, který se v důsledku pandemie ještě více prohloubil. To opět poukazuje na potřebu investic do zdravotnictví - nejen do infrastruktury, ale také do pracovních sil.

Zdroj v angličtině ZDE

0
Vytisknout
3395

Diskuse

Obsah vydání | 22. 11. 2022