Nejškodlivější zemědělské produkty? Hovězí a jehněčí maso z ekologického zemědělství, které se krmí na pastvinách

17. 8. 2022

čas čtení 9 minut
 
Studie nákladů uhlíku zveřejněná v časopise Nature zjistila, že zatímco celosvětové průměrné náklady na sójové boby činí 17 kg oxidu uhličitého na každý kilogram bílkovin, průměrné náklady uhlíku na kilogram hovězí bílkoviny jsou ohromujících 1250 kg.

Přibližně 28 % světové půdy se využívá jako pastviny
Analýza: V porovnání s produkcí masa a mléka je plocha půdy využívané k pastvě obrovskáSnad nejdůležitější ze všech environmentálních otázek je využití půdy. Každý hektar půdy, který využíváme pro průmysl, je hektar, který nemůže podporovat divoké lesy, savany, mokřady, přirozené pastviny a další důležité ekosystémy. Zemědělství přitom využívá mnohem více půdy než jakákoli jiná lidská činnost.

Jaké zemědělské produkty na světě nejvíce škodí? Možná vás překvapí odpověď: ekologické, pastvou krmené hovězí a jehněčí maso. Uvědomuji si, že je to šokující tvrzení, píše George Monbiot. Ze všech tvrzení v mé nové knize Regenesis vyvolalo největší hněv. Ale já se nesnažím lidi vytočit. Snažím se prezentovat fakta. Dovolte mi to vysvětlit.

 
Zemědělské plodiny, z nichž některé se zkrmují hospodářskými zvířaty zabírají 12 % povrchu planety. Mnohem více půdy (28 %) se však využívá k pastvě: jinými slovy, k produkci masa a mléka z pastvin. Na této obrovské ploše však hospodářská zvířata, která jsou krmena výhradně pastvou, produkují pouze 1 % světových bílkovin.

Chovatelé dobytka často tvrdí, že jejich pastevní systémy "napodobují přírodu". Pokud tomu tak je, je toto napodobování jen hrubou karikaturou. Přehled důkazů z více než 100 studií ukázal, že když se z krajiny odstraní hospodářská zvířata, zvýší se početnost a rozmanitost téměř všech skupin volně žijících živočichů. Jediná kategorie, jejíž početnost klesá, když se přestane pást skot nebo ovce, jsou ti, kteří se živí trusem. Tam, kde je dobytek, je méně volně žijících savců, ptáků, plazů a hmyzu na zemi a méně ryb v řekách. A co je možná nejdůležitější - vzhledem k jejich zásadní roli v regulaci živých systémů -, nebývají zde žádní velcí predátoři.

V Evropě o velkých predátorech nepřemýšlíme, protože jsme je vyhubili. Snahy o návrat rysů a vlků byly dosud zmařeny námitkami chovatelů hospodářských zvířat. Ve Spojených státech, kde velké šelmy stále existují, proti nim vedou federální a státní úřady válku jménem chovatelů dobytka a ovcí, často s překvapivou brutalitou. Federální orgán zvaný Wildlife Services používá k zabíjení vlků, kojotů, medvědů a rysů otrávené návnady, nástrahy a pasti a střelbu z letadel a vrtulníků. Její agenti spalují mláďata v jejich norách nebo je vytahují ven a ubíjejí k smrti.

Snad nejkontroverznějším nástrojem k zabíjení jsou kyanidové miny: pružinové kanystry s kyanidem sodným zasazené do země, které stříkají jed do obličeje zvířat, která o ně zakopnou. Zabily celou řadu ohrožených druhů, desítky domácích psů a nejméně jednoho člověka. Existuje jen velmi málo míst - většinou části východní a jižní Afriky -, kde chovatelé hospodářských zvířat tolerují velké predátory, zpravidla tam, kde jsou vysoké příjmy z cestovního ruchu.

I když se nám podaří tento zásadní ekologický problém ignorovat, stále jde o obrovský problém. Mnoho chovatelů hospodářských zvířat dnes tvrdí, že praktikují "regenerativní pastvu". Minimální definice ekologické regenerace spočívá v umožnění návratu stromů na dříve zalesněné pozemky. V britské vysočině, soudě podle zkušeností manažerů jelení zvěře, to znamená maximálně asi jednu ovci na každých 20 hektarů. To by se rovnou nemusely chovat vůbec. V nížinách ukazuje projekt Knepp rewilding v Sussexu, jak hluboko musí klesnout produkce, aby se mohly vrátit stromy a další volně žijící živočichové: produkuje se pouze 54 kg masa na hektar. Pokud by maso pocházelo pouze z obnovitelných farem, jak navrhují mnozí kuchaři a gurmáni a někteří ekologové, bylo by tak vzácné, že by ho jedli pouze milionáři.

Ve skutečnosti naprostá většina "regenerativního" masa z pastevních chovů nic takového není. Jde o provozování chovatelských dobytčích farem pod falešným názvem, pravděpodobně nejničivější odvětví na Zemi. V USA je pastva dobytka hlavní příčinou degradace půdy. Způsobila, že se v Severní Americe rozšířil invazivní druh zvaný cheatgrass, který devastuje ekosystémy. Ohrady pro dobytek vylučují volně žijící býložravce a zastavují migraci. Údajně šetrnější metody, které někteří rančerové nazývají "holistický management" nebo "plánovaná pastva", jsou pro divokou přírodu stejně špatné jako konvenční chov.

Podle mých odhadů se ve Velké Británii využívá k chovu ovcí asi 4 miliony hektarů horských a pahorkatinných oblastí. Téměř všechna tato půda, na jejíž velké části by jinak rostl deštný les mírného pásma, je bezlesá, protože semenáčky stromů jsou velmi výživné a ovce je selektivně požírají. V některých částech vnitřního Londýna je na každém hektaru více stromů než na "divokých" britských kopcích, kde se pasou ovce. Zbývající vegetace je značně degradovaná.

Čtyři miliony hektarů představují 22 % veškeré obhospodařované plochy. To zhruba odpovídá veškeré půdě, na které se v této zemi pěstuje obilí , a 23násobku plochy, na které se pěstuje ovoce a zelenina.  Z hlediska kalorií však jehněčí a skopové maso tvoří jen něco málo přes 1 % potravin ve Spojeném království.

Jinými slovy, produkce masa z pastvin je hlavní příčinou rozrůstání zemědělství. Lidé se ohrazují proti rozrůstání měst, tedy rozmařilému využívání půdy pro bydlení a infrastrukturu. Městské oblasti na světě však zabírají pouhé 1 % povrchu planety ve srovnání s 28 %, které jsou využívány pro pastviny. Rozšiřování zemědělských ploch způsobuje velmi vysoké ekologické náklady obětované příležitosti: chybějící ekosystémy, které by jinak existovaly.

Tomu odpovídají i emise uhlíku u hovězího a jehněčího masa chovaného na pastvinách. Produkce masa má dva druhy dopadu na globální oteplování: běžný klimatický účet, tedy plyny uvolňované chovnými zvířaty, a klimatický kapitálový účet, tedy oxid uhličitý, který by půda mohla absorbovat, kdyby byla vrácena do lesnatého stavu. Na běžném účtu dominují silné skleníkové plyny metan a oxid dusný. Ekologické chovy hovězího masa, jejichž zvířata se chovají déle a potřebují ještě více půdy, vypouštějí  na každý kilogram masa dvakrát více dusíku než konvenční chovy. Ve většině případů jsou jejich emise překvapivě vysoké, a to i ve srovnání s konvenčním chovem hovězího masa, ačkoli některé ekologické pokusy, jako například FAI Farms ve Wythamu v Oxfordshire, našly způsoby, jak zkrátit dobu potřebnou k výkrmu dobytka.

Kapitálový účet rančerství je vždy zadlužený, protože divoké ekosystémy ukládají více uhlíku než pole a pastviny, které je nahradily. Tyto dluhy mohou být obrovské. Studie nákladů uhlíku zveřejněná v časopise Nature zjistila, že zatímco celosvětové průměrné náklady na sójové boby činí 17 kg oxidu uhličitého na každý kilogram bílkovin, průměrné náklady uhlíku na kilogram hovězí bílkoviny jsou ohromujících 1250 kg. Jiný článek vypočítává, že pokud bychom všichni přešli na rostlinnou stravu, množství uhlíku, které by se z atmosféry odčerpalo obnovením ekosystémů, by se rovnalo světovým emisím fosilních paliv za předchozích 16 let.

Živočišný průmysl se brání masivní kampaní pro styk s veřejností, v níž se snaží lidi přesvědčit, že maso krmené pastvou pomáhá snižovat globální oteplování tím, že ukládá uhlík do půdy. Navzdory mnoha tvrzením však neexistují žádné empirické důkazy o tom, že ukládání uhlíku na pastvinách dokáže kompenzovat i běžné emise z pastvy, natož aby řešilo kapitálový dluh. Stejně jako se nás ropný průmysl snažil přesvědčit, že CO2 je pro planetu prospěšný s odůvodněním, že je to "potrava pro rostliny", snažil se rančerský průmysl zasít pochybnosti a zmatek ohledně jeho obrovských dopadů na životní prostředí.

Žijeme v bublině klamu o tom, odkud naše potraviny pocházejí a jak jsou produkovány. Zabýváme se příběhy, zatímco bychom se měli zabývat čísly. Naše žaludeční estetika, zakotvená v bukolické fantazii, patří k největším hrozbám pro život na Zemi.

Zdroj v angličtině ZDE

0
Vytisknout
4821

Diskuse

Obsah vydání | 22. 8. 2022