Studie: Neurologická a psychiatrická rizika spojená s "dlouhým COVIDem" přetrvávají i po dvou letech

19. 8. 2022

čas čtení 2 minuty
Nová studie publikovaná v The Lancet Psychiatry zkoumala neurologické a psychiatrické diagnózy u více než 1,25 milionu lidí po diagnostikované infekci COVIDem-19 s využitím údajů ze sítě elektronických zdravotních záznamů TriNetX se sídlem v USA.

Studie uvádí 14 neurologických a psychiatrických diagnóz v průběhu 2 let a srovnává jejich četnost se shodnou skupinou lidí, kteří se zotavují z jiných respiračních infekcí. Uvádí také údaje o dětech a starších dospělých zvlášť a porovnává údaje ve třech vlnách pandemie. Pokud je nám známo, jedná se o první robustní data, která řeší tyto důležité otázky.

Potvrzuje předchozí studie, podle který je po COVIDu-19 mnoho poruch je častějších. Pozoruhodné je, že zvýšené riziko úzkosti a deprese odezní do dvou měsíců po COVIDu-19 a během celého dvouletého období není pravděpodobnější než po jiných respiračních infekcích. Naproti tomu diagnózy mnoha neurologických poruch (jako je demence a záchvaty), stejně jako psychotických poruch a "mozkové mlhy", jsou po COVIDu-19 během dvou let stále častější.

Výsledky u dětí (do 18 let) ukázaly podobnosti a rozdíly oproti dospělým. Pravděpodobnost většiny diagnóz po COVIDu-19 byla nižší než u dospělých a nebyly vystaveny většímu riziku úzkosti nebo deprese než děti, které měly jiné respirační infekce. Stejně jako u dospělých však i u dětí zotavujících se z COVIDu-19 bylo pravděpodobnější, že budou diagnostikovány s některými stavy, včetně záchvatů a psychotických poruch.

Během vlny delta varianty bylo pozorováno více neurologických a psychiatrických poruch než u předchozí alfa varianty. Omikronová vlna je spojena s podobnými neurologickými a psychiatrickými riziky jako delta.

Studie má několik omezení. Není známo, jak závažné nebo jak dlouho trvající poruchy jsou. Není ani jasné, kdy začaly, protože problémy mohou být přítomny nějakou dobu před stanovením diagnózy. Nezaznamenané případy COVIDu-19 a nezaznamenaná očkování vnášejí do výsledků určitou nejistotu.

Zdroj v angličtině: ZDE

1
Vytisknout
2376

Diskuse

Obsah vydání | 23. 8. 2022