My všichni jsme teď Australané

19. 2. 2021

čas čtení 4 minuty
Emeritní profesorka Shoshana Zuboff z Harvard Business School, autorka knihy The Age of Surveillance Capitalism (Věk kapitalismu, který na vás dohlíží): Vlády po světě, především světové liberální demokracie, si musejí uvědomit, že tohle, tento útok Facebooku na Austrálii, je vážný výstražný signál. Protože právě teď žijeme ve světě, kde skupina impérií, specializujících se na dohled a sledování občanů,  dominuje digitálnímu světu. A neexistuje žádný demokratický zákon, který by jim v tom zabraňoval. Do soukromého vlastnictví si přisvojili veškerá naše osobní data, převzali absolutní nadvládu nad životně důležitými informačními systémy a infrastrukturou, zcela ovládají přístup ke znalostem a k informacím na tomto světě i systémy a infrastrukturu, které obsahují tyto znalosti a tyto informace. Klidně to mohou vypnout, kdy se jim zachce. Klidně to mohou pozměnit, kdykoliv se jim zachce. Klidně to mohou zase zapnout, kdykoliv se jim zachce. Mohou si dělat naprosto cokoliv. Proč? Protože po dobu posledních dvaceti let, kdy si vytvářely tyto schopnosti, naše demokracie zaspaly. Takže my ostatní teď pochodujeme nazí do tohoto digitálního století.

Moderátor: Tak jaké zákony by byly vhodné?

 

 

Shoshana Zuboff: Potřebujeme zákony, které vrátí naše osobní informace zpět pod naši kontrolu.- Naše osobní životy byly vždy považovány za nezcizitelné. To jsou suverénní práva jednotlivce. Tyto firmy si ale prostě tato naše práva uzurpovaly. A ten boj, který právě teď probíhá v Austrálii, je boj, který začal r. 1997, kdy mladíci Larry Page a Sergei Bryn, zakladatelé firmy Google, se rozhodli začít lézt po celém internetu, vzít všechny internetové stránky a seřadit je podle své hierarchie ve svém vyhledávacím přístroji. A víte, ti vlastníci těch internetových stránek zuřili, telefonovali na Stanford University, kde tito mladíci studovali, stěžovali si a hrozili žalobami, ale ti dva mladíci se rozhodli ty stížnosti ignorovat. Prostě si brali dál. A to utvořilo model světa, který jsme pak zdědili. Mnoho toho musíme zpětně zrušit. Protože samozřejmě oni udělali totéž novinářské práci. A to nás učinilo zranitelnými vůči metle dezinformací, které trhají naše společnosti na kusy.

Moderátor: Ale nejsou ty firmy příliš velké na to, aby se nyní proti nim dalo bojovat?

Shoshana Zuboff: Jen demokracie mají dostatečně velkou sílu pro boj s těmito obřími korporacemi. Takže naším problémem je, jak získat zpět vlastnictví nad digitálním světem a nad digitální technologií pro demokracii a pro společnost, abychom mohli normálně žít svůj život a těšit se z demokratizace vědění a z řešení  všech závažných problémů - což nám digitální století mělo původně nabídnout. Tvrdou pravdou, Krishnane, je, že jak vstupujeme do třetího desetiletí našeho digitálního století, musíme si položil naprosto zásadní otázku: Můžeme mít společnost, která na nás dohlíží, anebo můžeme mít demokracii. Není prostě možné mít obojí. My v demokracii rozhodujeme o tom, jak se nám bude vládnout. Facebook si může dělat, co se mu zachce. Totéž Apple, totéž Google. Totéž Microsoft, totéž Amazon. Je to moc, která se nikomu nezodpovídá. Dnes jsme my všichni Australané. A všechny vlády jsou dnes australská vláda. Protože my všichni nyní čelíme této moci, která se nikomu nezodpovídá. A to přesně stejným způsobem. Je načase, aby se demokracie probudila a my společně, občané a zákonodárci, vytvoříme infrastrukturu zákonů a práv, která my potřebujeme, abychom svázali toto všechno se základními právy, abychom to svázali s veřejnou službou a abychom toto digitální století učinili bezpečným pro demokracii.

0
Vytisknout
3652

Diskuse

Obsah vydání | 23. 2. 2021