Jaké je poučení z covidu pro společnost

25. 12. 2020

čas čtení 5 minut
Řidiči autobusů, bezpečnostní stráže, sociální pracovníci, uklízeči, zaměstnanci potravinářských supermarketů, organizace svépomoci a učitelé, ti všichni dali přednost potřebám společnosti před svým vlastním zdravím. Pokud by nás tato pandemie měla něčím poučit, měli bychom se zamyslet nad tím, kdo přidává hodnotu společnosti a zda tuto práci dostatečně odměňujeme.


Pokud byste chtěli experiment na této planetě, abyste pochopili lidské chování, tato pandemie je pro to vynikající příležitostí. U některých lidí nemá virus, který způsobuje covid-19, žádné příznaky. U jiných vede k smrtelné nemoci. Koronavirus staví zdravé proti chronicky nemocným, mladé proti starým. Infekční choroby nás dokáží spojit, anebo mezi námi vyvolat konflikty. Chudší země to vědí velmi dobře, mnohé čelí každoročně četným epidemiím infekcí. Ale i bohatším zemím se nyní dostalo bolestivého poučení, že virus neútočí jen na lidské tělo: nastavuje zrcadlo národním slabostem a ochromuje společnost i ekonomiku, píše Devi Sridhar, profesorka veřejného zdraví na Edinburské univerzitě.

 

Po celém světě vedla pandemie k zvráceným "hladovým hrám", kdy země navzájem soutěžily o počet mrtvých, ale také se snažily zachránit  své ekonomiky a přitom zvládnout nové vlny nákazy. Spojené státy byly na jaře obviněny, že se pokusily ukrást ventilátory z Barbadosu a  ochranné zdravotnické prostředky z Německa, a vykoupily veškerá práva na remdesivir, čímž omezily zásoby tohoto léku pro jiné země. Na květnovém Shromáždění pro světové zdraví přislíbily vlády, že budou sdílet výsledky výzkumu a budou společně řešit koronavirovou pandemii. Ale když začaly vlády čelit tvrdým rozhodnutím jak sdílet zdroje, jejich přísliby spolupráce splněny nebyly.

Začátkem tohoto roku přislíbilo 171 zemí, že se bude účastnit na tzv. iniciativě Covax, jejímž cílem je podpořit vývoj a férovou distribuci 2 miliard dávek vakcíny do konce roku 2021. Ale když se ukázalo, že je první vakcína úspěšná, ta, kterou vyrábí Pfizer a BioNTech, bohatší země vykoupily 80 procent jejích dávek.

Z jedné analýzy Oxfamu vyplývá, že i kdyby se ukázalo, že všech pět pokročilých vakcín funguje, pro většinu lidí na světě nebude dost vakcín až do konce roku 2022. Tak tomu ve světovém zdravotnictví bylo vždycky: Kdo zaplatí nejvyšší cenu, dostane výsledky vědeckého výzkumu.  Světová zdravotnická organizace se pokusila před tímto nacionalistickým přístupem varovat, ale slova a přísliby neznamanejí nic, když nenásledují činy. Rozhodují peníze a moc.

Tutéž otázku ohledně sobectví si můžeme položit i doma sobě navzájem. Jakou odpovědnost má každý z nás vůči svým komunitám? Pandemie rozdělila rodiny, přátele a sousedy ohledně toho, zda jsou ochotni porušit předpisy, protože si chtějí splnit svá přání, anebo zda učiní oběti v zájmu jiných lidí. Dokázala to smíšená reakce na letní dovolené, kdy se mnoho lidí rozhodlo jet na dovolenou do zahraničí a riskovat rozšíření viru, zatímco jiní zůstali doma.

Rodiny byly nejednotné ohledně toho, zda se sejít na oslavu Vánoc, anebo zda počkat do jara, kdy už bude v průběhu program masového očkování.

Mnoho lidí se během roku 2020 chovalo nesmírně nesobecky. Především zdravotníci, kteří ohrozili vlastní životy při péči o nemocné. Zdravotníci jsou sedmkrát silněji ohroženi vážným covidem-19 než jiní zaměstnanci a mnozí z nich přišli v březnu a v dubnu do práce, aniž by měli dostatečné ochranné prostředky a byli připraveni přijmout, cokoliv se jim stane. Jinde řidiči autobusů, bezpečnostní stráže, sociální pracovníci, uklízeči, zaměstnanci potravinářských supermarketů, organizace svépomoci a učitelé, ti všichni dali přednost potřebám společnosti před svým vlastním zdravím. Pokud by nás tato pandemie měla něčím poučit, měli bychom se zamyslet nad tím, kdo přidává hodnotu společnosti a zda tuto práci dostatečně odměňujeme.

Opakovaně jsme také viděli, že existuje jedno pravidlo pro některé (pro bohaté a mocné) a jiné pro nás ostatní. Ze všech poučení z této pandemie je nejvýznamnější to, jak nerovný je její dopad. Bohatství, jak se ukazuje, je proti pandemii ten nejefektivnější štít. Zatímco se chudí tísnili v přeplněných bytech, bohatí odjeli na svá sídla na venkově. Nejvýraznějším faktorem, způsobujícím úmrtí na covid je sociální deprivace a příslušnost k etnické menšině. Zdůrazňuje to obrovský dopad sociální nerovnosti, podmínek k bydlení a zaměstnání.

Má-li se naše společnost uzdravit z této choroby, měla by se soustředit na vytváření rovnějších, odolnějších společností, kde mají lidé ve všech částech světa přístup jak k ochraně před nemocí, tak k výsledkům vědeckého výzkumu. Jak říkal Abraham Lincoln: vláda musí být lidem a pro lidi - vlády nesmí být jen pro bohatou elitu. Možná, že to je nejsilnější poselství covidu-19

Kompletní článek v angličtině ZDE
 

0
Vytisknout
9211

Diskuse

Obsah vydání | 4. 1. 2021