Budou se intelektuálové střední generace bouřit proti mladým konzervativcům?

Mladí nemohou být "nezkažení", formuje je posttotalitní kulturní kód, nihilismus 90. let a nadbytek

3. 5. 2018 / Bohumil Kartous

čas čtení 5 minut
Autor obrázku: Jáchym Bohumil Kartous

Napsal jsem v reakci na článek Rádia Wave uvedený titulkem o "čekání na minulým režimem nezkaženou generaci" následující: "Představa o čímkoliv "nezkažené" generaci 30 let po společenské změně je naivní předpoklad. Kultura je kontinuum, funguje obrazně jako memetika, je to svého druhu kód, v němž se pochopitelně promítá minulost. Narodit se po válce neznamená nebýt válkou ve svém uvažování a jednání postižen, jelikož společnost, do které člověk vchází, je takovou historickou událostí zformována. To platí o to více, pokud se člověk narodí do posttotalitní společnosti, kterou dodnes ovládají generace formované totalitním systémem. Lidé v české společnosti mladší 35 let navíc mají zásadní problém: ačkoliv žijí ve společnosti formované vysokým podílem totalitního myšlení, sami nemají zkušenost a nemají k čemu prvky tohoto myšlení vztahovat. To vede nutně k dezorientaci a snaze připisovat souvislosti dle povrchní nahodilosti. A to pochopitelně jen v případě, že si takovou otázku položí.." Rozvinula se k tomu dále zajímavá diskuse s Borisem Cvekem a Petrem Fischerem...

Boris Cvek Jsou to různá a pozoruhodná kontinua a diskontinua.. ale ne tolik v nějaké morální kvalitě nebo "zkaženosti", ale ve způsobech myšlení, důrazech atd. Pokud někdo byl formován podnikatelskými 90. lety, tak je nejspíše mnohem amorálnější než někdo, kdo byl formován za totality disidentským prostředím :-). Problém je, co ve společnosti získalo po roce 1989 navrch... a lidi se prostě přizpůsobili. Jinak k těm různým důrazům: zažil jsem debatu mezi dvěma významnými českými filozofy, vlastními bratry, Karlem a Pavlem Flossovými, kteří mají velmi podobné hodnotové zázemí... jeden se ale narodil v roce 1926 (Karel) a druhý až po válce. Výsledek je ten, že pro Karla je vhodné slovo pro osud sudetských Němců po válce "odsun" a podle něj se to mělo stát, zatímco pro Pavla je to "vyhnání" a stát se to nemělo.


Bohumil Kartous Ano. Podnikatelské prostředí v 90. letech bylo ovšem velmi ovlivněno hodnotovým rozpadem posttotality..

Boris Cvek Přesně tak, v jistém smyslu to bylo vyvření a dovršení toho nejhoršího z normalizace... naprostého nihilismu a cynismu. Tam už právě nešlo o kontinuitu "totality", ale kontinuum představ z normalizace o tom, že normální je krást, že stát je erár, který škodí, že svoboda je libovůle atd. Tohle je to, co nejen přežilo, ale mělo mnohem lepší podmínky po roce 1990.

Boris Cvek Znáte tuhle Krylovu píseň? Ten závěr je dokonalý a vystihuje podstatu celé transformace... a to zpíval už před listopadem 1989, od slov "proč by si jeden nepokrad, jo v tom je Pepa demokrat, vždyť šikulovi má být dána šance" :-).

Bohumil Kartous Ano, Kryl to také pěkně schytal od budovatelů tržní demokracie, z nichž řada ještě měla doma schovanou legitimaci prosazující příslušnost k normalizačnímu systému. Kouuelné je, že ta ideologická sofistika o "nadbytečné státu", kterou se oháněli různí pravicoví "svazáci" po vzoru velkého učitele Václava Klause, byla ve skutečnosti apologetikou zdánlivě divoké privatizace, ve skutečnosti dobře řízeného procesu přivlastňování za pomoci "adaptivní" legislativy. Jinými slovy, nadbytečný stát byl demontován s ideologickým opodstatněním v popředí a posttotalitním nihilismem v pozadí.

Petr Fischer "Polistopadové generace" jsou spokojené generace, s konzumem, se sebou, se statusem quo...zatímco jejich rodiče jsou často nespokojení levičáci, alespoň v kavárně, oni mrskají liberální fráze, když je třeba, osobní to moc není, spíš být in....převracení tradičního vývoje, konzervativní revoluce, to mě fascinuje už 10 let...

Bohumil Kartous Ano, ta konzervativní dominance u lidí, kteří by měli dle modelu z 20. století hledat progresivitu, je pozoruhodná. Vidím za tím jak onu nasycenost, kterou zmiňujete, tak nedůvěru v jakýkoliv společenský posun, danou učebnicovým odsouzením alternativ jako historických omylů. Ale je dobré upozornit na to, že ve stejné generaci roste silná kohorta bezprizorných, jak upozornil Filip Zajíček, kteří ochotně půjdou za populisty, retrotopisty a radikály. Věru nedobré vyhlídky.)

Petr Fischer  Takoví "bezprizorní" byli vždycky, ne? Mě spíš fascinuje ta masová spokojenost a pohoda...:-)

Bohumil Kartous Domnívám se, že ta skupina roste a dále poroste, zejména v severních a severozápadních regionech. Děláme pro to vše, vizte "koncepcí vzdělávání" v Karlovarském kraji. Inu, ta pohoda je dána životním standardem. Nasycenost. Pak vlastně je i ten konzervativismus pochopitelný. Proč něco měnit, když vlastně chcete jen to stávající udržovat a navyšovat..

Petr Fischer Místo aby se naše děti bouřily proti nám, budeme se my, rodiče, bouřit proti nim :-)

0
Vytisknout
6321

Diskuse

Obsah vydání | 4. 5. 2018