K čemu je Rusku dobré omlouvání stalinismu?

20. 3. 2023

čas čtení 3 minuty
S oživením stalinismu za Putina se v Ruské federaci šíří mýtus, že kdyby Nikita Chruščov v roce 1956 nezaútočil na Stalina, SSSR by stále existoval. Ale to je nesmysl. Ani tehdy nikdo ve vedení strany nevěřil ve stalinismus, málokdo v něj věřil v celé zemi - a osud systému, který Stalin vytvořil, byl zpečetěn, říká Alexandr Cipko.

Upřímně řečeno, je těžké najít racionální vysvětlení pro rozsáhlou rehabilitaci Stalina, která začala v poslední době, nebo najít vysvětlení pro snahy zapomenout na jeho zločiny, represe a sadismus.

Ve skutečnosti neexistuje jediný důkaz, že Stalin miloval ruský lid nebo se o něj staral, jak někteří nyní tvrdí. Ve skutečnosti vše ukazuje opačným směrem. Dokonce i Lenin a Trockij se pokusili zachránit výkvět ruské inteligence, ale Stalin to neudělal. Místo toho ji potlačil na GULAG a zabil její příslušníky.

Každý musí uznat, že kampaň, která byla rozpoutána, aby se Stalin stal posvátnou postavou, vede zároveň k odsouzení Gorbačovovy perestrojky, k obvinění, že byl zrádcem, který zničil SSSR, údajně za peníze od západních mocností.

Je pravda, že Gorbačovova perestrojka, glasnosť a historická pravda nevedly k demokratizaci SSSR, ale k jeho rozpadu. Ale bylo to proto, že tato politika posílila a legitimizovala názory mnohých ve vedení strany a v sovětském obyvatelstvu jako celku, že stalinismus a sovětismus musejí být opuštěny.

Všechny současné řeči o tom, že kdyby nebylo Chruščova, pak by až dosud existoval stalinský socialismus, jsou naprosto směšné. Pokud si vzpomínám, i za Stalina Oděsané večer poslouchali Hlas Ameriky a nebyli sami, kdo odmítal to, co představoval stalinistický a sovětský systém.

Kdo o tom pochybuje, stačí si přečíst přepisy pléna ÚV KSSS před 20. stranickým sjezdem, na kterém Chruščov pronesl svůj tajný projev. Všem řečníkům bylo jasné, že chtějí oddělit leninismus od stalinismu, a všichni snad kromě Molotova ve své diskusi o událostech konce třicátých let používali termín teror.

Co to všechno znamená? Jednoduše: I kdyby se k moci místo Chruščova dostal někdo jiný ze Stalinova okolí, pravda o stalinském teroru a hrůzách konce 30. let by prorazila a stala by se společným majetkem země jako celku.

To, že tomu tak je, naznačuje, že Putinův režim se mýlí ve svém přesvědčení, že může oživit stalinismus. Nebude to moci učinit na základě přesvědčení, o němž si myslí, že je Rusové mají. Stalo by se tak pouze v případě, že by se obnovily represe, které existovaly v SSSR koncem 40. let. Ale pokud se o to Kreml pokusí, nevědomky vytvoří další hrozbu pro svou vlastní existenci.

Zdroj v ruštině: ZDE

1
Vytisknout
2035

Diskuse

Obsah vydání | 21. 3. 2023