Nejen pro některé „milionové chvilky“ je nutné navíc také jedno „vlajkové“ upozornění!

15. 6. 2020 / Miloš Dokulil

čas čtení 1 minuta

Takže především: na jednom barevném snímku z poslední manifestace „milionových chvilek“ (dostupném na internetu) bylo možné vidět, že manifestanti tam nesli vlajku jako státní symbol jakoby naruby; a tedy při pohledu shora (nebo zezadu směrem vpřed) v opačném pořadí bílého a červeného pruhu, než jak to má být. Jinak řečeno: je-li vlajka nesená ve vodorovné poloze, má být při pohledu jaksi zezadu směrem vpřed vlevo bílý pruh a vpravo červený pruh; a klín v té vzdálenější polovině té vlajky.

  

Ne že by to hned ty výchozí vyklikané informace dost srozumitelně a jednoznačně zformulovaly. Třeba se dočteme taky tohle: „Pro vlajku je charakteristická vodorovná poloha a upevnění k vlajkové tyči či stožáru pomocí lanka.“ Přitom některé doprovodné obrázky ukazují jako „vlajku“ její zavěšení právě ve svislé orientaci (jako korouhev)! V té svislé orientaci bychom měli vidět zepředu ten bílý pruh vlevo!

(Jako „prapor“ máme pojmenovávat jeho trojbarevnou látku přibitou k žerdi; a potom bílý pruh je nahoře.)

Ne že by nutně na tom stál nebo umíral svět. Ale ne že bych zrovna teď vypsal o té vlajce již všechno… Jak to ale je, že mnohých mezi námi se dost nedotkla ani „vlastivěda pro školy obecné“ žádoucím poznatkem o státním symbolu, ale jako kdybychom přesto s přehledem uměli okamžitě „přeorat svět“? (Od „maličkostí“ pokorně a opatrně k velkým věcem… a rovněž dvakrát měřit, než jednou řízneme, že?)

0
Vytisknout
3400

Diskuse

Obsah vydání | 18. 6. 2020