Putin uvěřil vlastní propagandě

21. 11. 2018

čas čtení 3 minuty
Putin vidí svět tak, jak jej zobrazuje jeho televize - a sebe jako spasitele Ruska, nikoliv jako jeho problém, upozorňuje Ivan Davydov.


Většina komentářů týkajících se Vladimira Putina je založena na předpokladu, že pohlíží na Rusko a svou roli v něm velmi podobně jako jeho kritici, tj. že Rusko je postiženo řadou problémů, z nichž jedním je i Putin sám. Ale to je téměř jistě nepřesné. Místo toho si ruský prezident myslí, že se jeho zemi daří dobře a on je jejím spasitelem.

Pokud toto nebude pochopeno, není možné chápat, proč jedná, jak jedná, a proč nedokáže reagovat na výzvy, jež jiní vidí, ale on podle všeho nikoliv. A abychom ho chápali, musíme uznat, že je sám "modelovým divákem" ruské televize.

To znamená, že lídr v Kremlu přijímá jako pravdivé, co vysílá televize. A televize vysílá, čemu chce Putin věřit. Tak vzniká začarovaný kruh, jehož je on sám součástí - místo aby, jak mnozí předpokládají, uvaloval svou propagandu na jiné, zatímco sám chápe, že je falešná, protože stojí mimo ni a nad ní.

Hlavní "teze" moskevské televize jsou dobře známy. "Vlast je obklíčena nepřáteli a jim slouží vnitřní nepřátelé, "takzvaná opozice". Nepřátelé jsou zlo, chtějí Rusko zničit, protože... uchovává zdravé hodnoty, které Západ dávno opustil."

Dál tyto teze zahrnují představu, že "Kolem Ruska je peklo a chaos"; v Evropě dominují imigranti, gayové a liberálové. Naproti tomu Rusko pod moudrým Putinovým vedením jen kvete.

Mnozí by chtěli věřit, že "car" chápe, že tomu tak není, i když si přeje, aby ostatní legendě věřili. Ovšem pro takový závěr neexistují důkazy, zatímco je dost důkazů o opaku. Tedy: Že prezident jedná přesně podle toho, jak vysílá televize.

Pro takového muže je obtížné nevěřit ve své poslání a že je vyvolen Bohem, pokud jej média v tomto přeludu podporují. Není zřejmě překvapením, že Putin v tomto schématu vystupuje jako "velekněz abstraktního státu".

Jenže taková identita mezi tím, co tvrdí televize a čemu Putin věří má také další důsledek. Vysvětluje to, proč Putin neustále usiluje o klamání lídrů jiných zemí. Pro něj je to jen prostředek jak ukázat, že mu nejsou rovni a on může jednat jinak než oni.

Takže "pokud se ptáme, v co Putin věří, odpověď zní následovně: Putin skládá svou naději v boha. V boha, který jej vyvolil k obraně abstraktního státu. Přesně řečeno, tento stát je jeho bohem. A to je opravdu děsivé."

Pokud by Putin podváděl pouze ostatní, bylo by možné vyjednávat a dokonce snad dosáhnout dohody. Ale pokud jde o kohosi, kdo se stal "veleknězem vlastního sektářského kultu", taková příležitost neexistuje. Buď se skloníte před jeho božskostí, nebo jste jeho nepřítelem.

Podrobnosti v ruštině: ZDE

0
Vytisknout
11284

Diskuse

Obsah vydání | 27. 11. 2018