Veřejné krmení kokonů v Matrixu 24/7

Iluze o svobodě internetu

22. 11. 2018 / Bohumil Kartous

čas čtení 5 minut
Autor obrázku: Jáchym Bohumil Kartous

Internet jako dimenze, v níž je možné svobodně se střetávat v autentických pozicích názorových oponentů. Bez kontrolní membrány médií, jejichž propustnost a zabarvení určují zájmy v pozadí. Iluze o nastupující epoše pravdy a nic než pravdy, která provázela nástup internetu v nultých letech, stále přežívá, jako mnoho jiných paradigmat, díky setrvačnosti ideologie "svobody", která internet okamžitě inkorporovala do svého středu s vidinou konečného vítězství nad zvrhlými plány politických a mediálních inženýrů. Mezi tím se internet stal největší sociálně inženýrskou sítí dějin a z velké části lidí pomyslné kokony napájené ze zdroje Matrixu. Ostatně, ten film by si zasloužil pokračování...

Odhalit skutečnost, že na českém internetu působí skupina lidí, kteří se snaží bojovat s promyšlenou a organizovanou manipulativní kampaní, otevírá zajímavou sondu do uvažování lidí vržených do digitální éry. Kromě okamžité snahy typických "trollích" digitálních identit napadat prostřednictvím volných, iracionálních asociací je k dispozici i vzorek řekněme upřímně myšlených pochybností, které vyjadřují (bez difamačního nánosu) v podstatě totéž: internet je přece otevřené fórum, lidé si mohou říkat, co chtějí, bránit jim v tom popírá princip svobody. Cituji z příspěvku uživatele Facebooku, jehož identita je skutečná a ověřitelná:

"Obtěžují lidi, kteří chtějí vystupovat anonymně či pod pseudonymem, odhalováním jejich identity? Pomocí falešných profilů bojují proti jiným falešným profilům? Šíří agendu, že EU, masová migrace a multikulturní společnost jsou správně? Nic proti tomu, když Bohumil Kartous u Čulíka na Britských listech píše své silně levicově laděné texty, je to jeho svoboda, ale pomocí obtěžování a výhrůžek nutit jiné lidi, aby zanechali svého psaní a publikování, které se jim nelíbí, mi přijde stejný morální suterén jako psát smyšlené zprávy o vlaku plném muslimských imigrantů u Chebu."

Pomiňme implikace o "agendě", "výhrůžkách, a zavádějící ideologickou nálepku. Stejný přispěvatel následně pokračuje v intencích "jde o útok na svobodu":

"Model být za blbce je fajn a spolu s maximální svobodou slova a tím pádem i možnosti se znemožnit jej podporuji. Co nepodporuji je vydírání (nepublikuj, nebo ti něco provedeme), zneužívání falešných účtů a dalších metod k vytahovaní neveřejných informací a výroků, které do veřejného prostoru mířeny nebyly, stejně jako reálnou existence mocenských sankcí za to, že někdo pronášení nějaké vlastní názory."

Model být za blbce za předpokladu maximální svobody slova v idealizovaném prostředí "volného a otevřeného" internetu je samozřejmě moc hezká představa. Jenže internet není  "volná a otevřená" dimenze, která zvrátila dominanci hegemonů. Naopak. Vždyť takřka celý svobodný svět, alespoň insidery a jedince, kteří se alespoň trochu zajímají o interakci digitálního světa s ostatními vrstvami individuálního a společenského života, děsí fakt, že několik firem je v současnosti schopno naprosto dokonale modelovat obraz, z nějž si derivujeme představu o skutečnosti. A že díky prostředí, v němž lze masivní persvazí ovlivňovat sociální konstrukci reality s vynaložením relativně mizivých nákladů, lze bez možnosti účinné kontroly vést vysoce efektivní manipulační, propagandistické kampaně. Česká rozvědka otevřeně popisuje aktivity Ruska v oblasti hybridního konfliktu a konkretizuje jejich cíle. Alexandra Alvarová v knize Průmysl lži velmi detailně popisuje jak psychologické principy, které jsou v takových kampaních využívány, tak řetězec narativů, s nimiž kampaně pracují.

Jinými slovy, jestli ještě někdo považuje internet za "volný a otevřený" ve smyslu "maximalizace svobody slova", a je pravděpodobné, že toto paradigma stále převažuje, potvrzuje tezi o neschopnosti lidského druhu reagovat v reálném čase na proces technologického vývoje a jeho sociálního dopadu, jenž původní paradigmata činí neplatnými příliš rychle. Internet se stal dimenzí, v níž je možné mnohem efektivněji a mnohem jednodušeji nejen manipulovat jedince, ale vytvořit naprosto neslučitelné obrazy reality, které si ve stejném čase konkurují a jejichž životaschopnost nezávisí na fact checkingu, nýbrž na virtuální dominanci.

V takovém prostředí je iluzorní uvažovat o svobodě slova, kterou zajišťuje iluzorní otevřenost internetu. Ve skutečnosti dochází v prostředí internetu k velmi efektivní hierarchizaci ekonomických a politických zájmů. Díky možnosti vytvářet virtuální identity v takřka neomezeném množství lze multiplikovat dosah takových zájmů mnohem rychleji, díky psychografii postavené na detailním čtení informací o uživatelích lze designovat informaci s perfektní přesností.

Představa, že v takovém prostředí může zvítězit svoboda slova, aniž by došlo na efektivní snahu potírat manipulace propagandu, je neudržitelná. Má-li do budoucna být svoboda spojena s faktickou podstatou. Má-li se od ní odpoutat, pak pojďme vesele bránit právo kokonů na pravidelné dávky krmiva ze zdrojů Matrixu. Dobrou cuť, pokud právě konzumujete...

0
Vytisknout
9034

Diskuse

Obsah vydání | 27. 11. 2018