Stěžuj si, Romane, u Ústavního soudu

26. 11. 2012 / Milan Daniel

čas čtení 4 minuty

Bezprostředně po poslední provládní demonstraci konané 17. listopadu jsem se spolu s přáteli dopočítal toho, že dne 23. listopadu uplyne šedesátidenní lhůta, ve které může Roman Smetana u Ústavního soudu podat ústavní stížnost proti rozsudku OS v Olomouci a následnému usnesení Nejvyššího soudu, který jej po posouzení stížnosti exministra Pospíšila v podstatě potvrdil. Protože se současně na serveru Jiné právo objevil text, který zmíněné usnesení zpochybňoval z hlediska posouzení podjatosti soudkyně Langerové, vyzval jsem Romana Smetanu naléhavým dopisem, aby tento argument využil a stížnost k ÚS podal.

Zkrátím to: stížnost nepodal. Obsáhlým dopisem ze dne 21. 11. Mne požádal, abych s jeho stanoviskem seznámil širší veřejnost. Podstatné části jeho dopisu proto naleznete v dalším textu.

Původní dopis obsahující výzvu k podání stížnosti je zde:


Roman Smetana
nar. 6. 1. 1982
Vězeňská služba ČR
Věznice Rapotice
Lesní Jakubov 44
675 71 Náměšť nad Oslavou

Chrudim, 18. listopadu 2012

Ahoj Romane;

jak asi víš, v sobotu 17. listopadu se neuskutečnily v Praze jen demonstrace, ale u pankrácké věznice proběhl i tzv. Tykadlový kravál, jímž tě chtěli podpořit anarchisté. Kromě nich se ovšem akce zúčastnili i neanarchisté, tvoji sympatizanti, dokonce i lidé starší a maminky s kočárky. Dostal jsem také fotku z demonstrace -- v té kleci, ve které byla v dubnu figurína Václava Klause, byla figura vousatého muže označeného jako Roman Smetana a u toho nápis "Pusťte ho na vzduch!". No -- Klaus si byl v té kleci podobnější.

Lidé tě podporují možnými i nemožnými prostředky. O to více nejen mne, ale řadu tvých přátel hněte, že se nebráníš ty sám. Snažím se tvé filozofii porozumět, ale smysl mi uniká. Pamatuji se, jak jsme před čtyřiceti lety s Petrem Uhlem na Borech využívali každé skulinky v zákoně k tomu, abychom se bránili, podávali stížnosti a měli jsme radost z každého drobného úspěchu, jehož jsme dosáhli. U tebe začínám mít pocit, že se ti v tom kriminále snad líbí. Věř, že se těžko za někoho bojuje, když on sám bojovat nechce.

Přitom jsi v právu, trest je nespravedlivý, nic špatného jsi neudělal, podporuje tě spousta lidí a někteří ti chtějí kvalifikovaně pomoci, stačí jen kývnout. Šance na úspěch i neúspěch jsou sice vyrovnané, v případě úspěchu by se však případ vrátil na začátek, soud by byl nálezem ÚS vázán a hlavně by jím byla nastavena právní laťka. Judikát by měl zásadní význam pro budoucí rozhodování v obdobných věcech.

Jak sis asi zjistil, ústavní stížnost je nepřípustná zejména tehdy, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny prostředky k ochraně práv, které mu právní řád poskytuje, což je tvůj případ. Řízení o ústavní stížnosti je tak koncipováno jako ultima ratio, poslední možnost ochrany ústavně zaručených práv. Tato zásada však neplatí absolutně, zákon z ní připouští dvě výjimky. Jednou z nich je situace, kdy stížnost svým významem podstatně přesahuje vlastní zájmy stěžovatele, což je zase tvůj případ. Nejen podle mého názoru tento argument nelze odmítnout. Pochop, že tady jde o interpretaci práva a jako laik nemáš šanci!

Podle ustanovení § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu lze podat ústavní stížnost ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje. Podle pravidel pro počítání lhůt tato šedesátidenní lhůta začíná běžet až dnem následujícím po dni, v němž bylo rozhodnutí o posledním procesním prostředku stěžovateli doručeno (24. 9. 2012). Lhůta pro podání ústavní stížnosti ti končí o půlnoci 23. listopadu (z pátku na sobotu), v sobotu ji podat nelze, protože není pracovní den. Ještě se to dá stihnout, musel bys však jednat okamžitě.

Přikládám kontakt na advokáta.

Stačí mu říci, že jdeš do toho, je připraven. Jsem přesvědčen, že vedení věznice ti ke kontaktu s advokátem užití telefonu umožní. V příloze tohoto dopisu najdeš velmi důležitý článek ze serveru Jiné právo. Doufám, že tě přesvědčí ke změně stanoviska.

Chlape, bojuj, je za minutu dvanáct! Držíme ti palce!

0
Vytisknout
7466

Diskuse

Obsah vydání | 28. 11. 2012