Budeme přepisovat dějiny

26. 11. 2012 / Vojtěch Merunka

čas čtení 4 minuty

Nebetyčná ostuda Ministerstva vnitra s ověřováním peticí prezidentských kandidátů bude přepisovat světové dějiny, jak se dnes s oblibou říká, pokud dojde k nějaké významné události, většinou sportovní. Zde půjde o přepis dlouhé řady století trvajícího vývoje matematiky. Jestli je toto další z reformních úspěchů naší protikorupční a rozpočtově odpovědné vlády a vzor celému světu, nezbývá mi, než si zazpívat spolu s Českým Slavíkem Mattoni 2012 jeho písničku: Za co, Pane Bože, za co trestáš tento prostý lid?"

Nyní k věci. Podívejme se nejprve na znění zákona:

zákon č. 275/2012 Sb. - prováděcí §25 odst. (5)

Ministerstvo vnitra ověří správnost údajů na peticích namátkově na náhodně vybraném vzorku údajů u 8500 občanů podepsaných na každé petici. Zjistí-li nesprávné údaje u méně než 3 % podepsaných občanů, nezapočítá Ministerstvo vnitra tyto občany do celkového počtu občanů podepsaných na petici.

§25 odst. (6)

Zjistí-li Ministerstvo vnitra postupem podle odstavce 5 nesprávné údaje u 3 % nebo více než 3 % podepsaných občanů, provede kontrolu u dalšího vzorku stejného rozsahu (dále jen "druhý kontrolní vzorek"). Zjistí-li Ministerstvo vnitra, že druhý kontrolní vzorek vykazuje chybovost u méně než 3 % občanů podepsaných na petici, nezapočítá Ministerstvo vnitra občany z obou kontrolních vzorků do celkového počtu občanů podepsaných na petici. Zjistí-li Ministerstvo vnitra, že druhý kontrolní vzorek vykazuje chybovost u 3 % nebo více než 3 % občanů podepsaných na petici, odečte od celkového počtu občanů podepsaných na petici počet občanů, který procentuálně odpovídá chybovosti v obou kontrolních vzorcích.

Zde bychom mohli skončil, protože ten, kdo není s prominutím hlupák, tomu rozumí. Protože však politikové a úředníci Nečasovy vlády tomu na rozdíl od obyčejných lidí nerozumí a trvají na svém, ukážeme si příklad. Je to potřeba, neboť podle jednoho vtipu prý sice na Ministerstvu vnitra mají průměrné IQ 160, ale spočítali si to sami způsobem, že prvnímu vybranému vzorku politiků vyšlo 90 a druhému vzorku úředníků vyšlo 70. Předpokládejme tedy, že kandidát předložil celkem 100.000 podpisů. V prvním vzorku vybraných 8.500 podpisů bylo zjištěno 60% vadných, čili přesně 5.100 vadných a zbytek 3.400 dobrých. V druhém vzorku bylo zjištěno 50% vadných, čili přesně 4.250 vadných a 4.250 dobrých. Podle géniů v týmu pana Henycha z tohoto příkladu vyplývá:

1) Kandidátovi se započítá 60%+50% = 110% vadných podpisů, čili přesně z celkového množství 100.000 předložených podpisů by bylo úředně prohlášeno za špatné 110.000 špatných podpisů. Vadných podpisů je tedy určeno víc, než celkový počet všech podpisů.

2) V prvním a druhém vzorku dohromady bylo přímou kontrolou zjištěno, že kandidát má 3.400+4.250 = 7650 platných podpisů. Takže i kdyby čert na koze jezdil, celkový počet platných podpisů z celé množiny nemůže být žádným způsobem menší, než je toto přímo prokázané množství platných podpisů z vybraných vzorků. Jednoduše proto, že žádná množina nemůže mít méně prvků, než má počet prvků její vlastní podmnožina.

Normální člověk podle tohoto vzoru jistě dokáže najít velmi mnoho dalších podobných příkladů, které vedou ke stejnému rozpornému závěru.

Jedním ze zakladatelů moderní matematiky, logiky a teorie množin byl před 200 lety také náš pražský matematik Bernard Bolzano. Věci, o kterých se tu ale bavíme, jsou mnohem jednodušší a opírají se o postupy známé již z antiky a například prací perského myslitele Muhammad Ibn Músá al-Chórezmí . Určitě to znal sv. Konstantin, který se svým bratrem Metodějem před 1150 lety budoval základy naší státnosti. Čili není žádný rozumný důvod, proč by to v roce 2012 neměli zvládnout úředníci Ministerstva vnitra České republiky nebo ti, které si na tu práci za peníze daňových poplatníků najali. Jak to vlastně bylo?

Takže u nás bude o základech matematické logiky a statistiky rozhodovat soud zřejmě řízený neviditelnou rukou trhu. Až ten soud rozhodne, budou se přepisovat dějiny.

0
Vytisknout
10611

Diskuse

Obsah vydání | 28. 11. 2012