Na Ústavním soudu se fetuje?

28. 11. 2012

čas čtení 3 minuty

Tuhle otázku jsem si položil po přečtení názorů člena tohoto soudu Stanislava Balíka, který zrušení povinnosti osob, jež jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání po dobu delší než dva měsíce, vykonávat bez nároku na odměnu tzv. veřejnou službu, neboť i podle jiných členů ÚS nesla stopy nucených prací, komentoval slovy, které podle mne, byť se mohu plést, mají logiku uvažovaní pod vlivem návykové látky. "Je snad odteď analogicky nucenou prací činnost studenta, který během týdenní služby myje ve škole tabuli a nosí z kabinetu biologie do třídy kostlivce?" táže se Balík - a já si mu dovolím odpovědět, píše František Štván.

Mytí tabule a nošení z kabinetu biologie do třídy kostlivce je ošetřeno ve Školním řádu, který vychází z Všeobecné deklarace lidských práv, z Úmluvy o právech dítěte, z Charty učitelů, ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a z vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky ve znění pozdějších předpisů a lze se v něm dočíst: "V průběhu vyučování zajišťuje třídní služba mytí tabule, po skončení vyučování dbá na pořádek ve třídě (zvednuté židle, pořádek v lavicích, na podlaze apod.)." Pokud ústavní soudce srovnává "Komenského" povinnosti žáků s nucenou prací dospělého člověka, která není finančně odměněna, ačkoliv to mezinárodní úmluvy o lidských právech zakazují, pak je to na pováženou. Bohužel to není vše.

Soudce Balín si ještě k tomu myslí, že ÚS "lehkoživkům" vyslal signál přibližně tohoto znění: "Až se zítra před polednem probudíte, můžete si v televizi bez obav a v klídku sledovat poněkud přisprostlou reality show a popíjet při tom lahváče. Narušit tuto pohodičku smí už jen zavolání kamarádů, nabízejících finančně zajímavou fušku..."

Co k těmto slovům dodat. Sociální inteligence pana soudce je podle mne nulová, neboť podobné myšlenky může vypustit z úst jen člověk, který si myslí, že práce je pro každého dost a kdo nepracuje ať nejí, a že zajímavé fušky nenabízejí ctihodní podnikatelé a že se zdaleka nejedná o kamarády nezaměstnaných, neboť "jen" využívají jejich tíživé sociální situace ke svému obohacení a okrádání státu. Doufám, že se pletu, ale mám pocit, že by soudce Balín znectil i vězně koncentráku, že vykradl sklad s chlebem, neboť není schopen rozeznat příčinu nezákonného počínání lidí, kteří se ocitnou v tíživé sociální situaci. Konec konců, co bychom chtěli od člověka, kterého do funkce dosadil president Klaus. Tím nepřehlédnutelně zdůrazňuji, že jsem slova o fetování použil jen jako nadsázku. Takto tito (nad)lidé uvažují naprosto běžně.

0
Vytisknout
10132

Diskuse

Obsah vydání | 30. 11. 2012