Dopis Nečasovi ve věci nucených prací

29. 11. 2012

čas čtení 1 minuta


tisková zpráva


Petr Nečas
předseda vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1

V Praze 27. listopadu 2012
Věc: Otevřený dopis předsedovi vlády Petru Nečasovi k výroku Ústavního soudu ve věci nucených prací

Vážený pane předsedo vlády,

Ústavní soud svým nálezem ze dne 27.11. 2012 potvrdil dlouhodobé stanovisko opozice, ombudsmana, ProAltu i mnoha dalších organizací, a to že Vaší vládou zavedený institut veřejné služby podrobuje občany ČR režimu nucených prací a porušuje jejich základní lidská práva.1 Rádi bychom Vám v této souvislosti položili tři otázky:


1/ Kolik občanů ČR bylo MPSV k dnešnímu datu těmto nuceným pracím podrobeno?

2/ Jaké kroky Vaše vláda podnikne k jejich odškodnění, jakož i k odškodnění těch, jejichž práva byla krácena, protože se odmítli tomuto protiústavnímu režimu Vaší vlády podrobit?

3/ Jaké další personální a politické kroky vyvodíte ze skutečnosti, že vláda ČR pod Vaším vedením systematicky a dlouhodobě porušuje mezinárodní úmluvy o lidských a občanských právech a upírá základní lidská práva významné části svých občanů?

V očekávání okamžité odpovědi,

Martin Škabraha
Ondřej Lánský
Linda Sokačová


ProAlt
Iniciativa pro kritiku reforem a na podporu alternativ
Tomášská 10
118 00 Praha 1


0
10100

Diskuse

Obsah vydání | 30. 11. 2012