Reakce orgánů státní správy a samosprávy na veřejnou výzvu iniciativy SOS Přednádraží

Nepomůžeme

30. 11. 2012

tisková zpráva

Iniciativa SOS Přednádraží opakovaně v září a říjnu vyzývala ostravskou radnici, jmenovitě primátora Petra Kajnara, ministerstvo práce a sociálních věcí a ministerstvo pro místní rozvoj, aby se zasadily o rychlé řešení situace na ul. Přednádraží v Ostravě přijatelné pro místní obyvatele. Iniciativa dále tyto instituce vyzvala, aby občané bydlící na ul. Přednádraží byli bráni v procesu řešení celé situace jako partneři, aby se nerozhodovalo "o nich bez nich".

Celá výzva je veřejně k dispozici na stránkách SOS Přednádraží

Odpovědi na výzvu přišly během listopadu. Společné mají to, že každá z výše uvedených institucí konstatuje, že není v její kompetenci situaci na ul. Přednádraží podle představ autorů výzvy řešit. Ministerstvo pro místní rozvoj konstatuje, že "jako ústřední správní úřad nemůže mimo správní řízení zasahovat do řešení konkrétních případů a suplovat tak příslušnost místních orgánů veřejné správy a jejich povinnost konat" a odpovědnost deleguje na příslušný Krajský úřad. Ministerstvo práce a sociálních věcí sice deklaruje zájem o řešení situace rodin z Přednádraží, avšak zároveň konstatuje, že "nenese přímou odpovědnost za situaci v Ostravě jako takovou a především není oprávněno rozhodovat o dalších krocích města Ostravy". A odpověď primátora města Ostravy? Konstatuje v ní, že "většina činností a rozhodnutí, která jsou v této věci prováděna, jsou vykonávána státem, resp. orgány státní správy, bez zákonné možnosti samosprávy vstoupit do rozhodování jednotlivých orgánů" a autorům výzvy arogantně doporučuje "seznámit se s principy fungování státní správy a samosprávy v České republice".

Odpověď Ministerstva pro místní rozvoj je ZDE, Ministerstva práce a sociálních věcí ZDE a Magistrátu města Ostrava ZDE.

Co k tomu dodat? Romský koordinátor na Magistrátu města Ostravy p. Chytil na panelové diskuzi "Co jsme se naučili na Přednádraží" konané dne 23.10. pouze sdělil, že ostravský magistrát nemůže zasahovat do sociální bytové politiky, resp. do přidělování obecních bytů, ta je zcela v kompetenci jednotlivých radnic. Radnice Moravské Ostravy a Přívozu nabídla většině obyvatel ul. Přednádraží poté, co je ze dne na den stavební úřad vyzval k okamžitému opuštění jejich bytů, náhradní bydlení v soukromých předražených ubytovnách, víceméně izolovaných od okolního světa, kde nejsou výjimkou epidemie úplavice, výpadky tekoucí vody a místnosti, kde bydlí pět i více lidí najednou. Mluvčí radnice p. Pondělíčková vysvětlila v televizních zprávách, že radnice chce prý být dobrým hospodářem, proto neposkytuje obecní byty lidem dlouhodobě na sociálních dávkách. Dobrý hospodář ale přece neposílá lidi na nevyhovující soukromé ubytovny, kde jsou nuceni ze státních sociálních dávek platit jejich majitelům takové částky za pronájem, za které jsou k dostání luxusní byty v centru. A že město má málo obecních bytů? Tak proč je tak rychle a často i nevýhodně rozprodává?

Aktivisté a aktivistky z iniciativy SOS Přednádraží ve spolupráci s dalšími občanskými iniciativami a jednotlivci z Ostravy i dalších měst dle svých skromných možností pomáhají tam, kde státní správa i samospráva selhávají. Rodině z Přednádraží, mimochodem zcela bez dluhů a se stále platnou nájemní smlouvou, se jim takto podařilo sehnat na komerčním trhu s nemovitostmi pronájem "normálního" bytu, což se v Ostravě pro romskou rodinu s dětmi, navíc z "toho Přednádraží", rovná malému zázraku. Další rodině, ženě s 6 dětmi, která byla nucena se vystěhovat na ubytovnu, pomohli hlavně tím, že se někteří z nich, jak sama říká "stali její rodinou, jejími novými syny a dcerami", dali jí prostě jistotu, že není sama, že "neskončí na ubytovně", že má smysl nadále bojovat a občansky se angažovat. A skutečně, v jejím případě se místní samospráva snad chytla za nos a místo jediné místnosti na ubytovně s nájmem přes 17.000 Kč za měsíc má nově slíbený obecní byt.

Ovšem kolika rodinám, kolika dětem, nikdo nepomohl a zůstanou bez naděje v místě, kde mají jen minimální šanci vést normální rodinný život, mít normální dětství? Podle informací z občanského sdružení Vzájemné soužití rodiny platí na ubytovnách nájem průměrně o 7 až 8.000 Kč vyšší, než platily na Přednádraží. Větší část nájmu je sice dosud hrazená státem ve formě sociálních dávek, které tak končí v kapsách majitelů ubytoven, přesto jde o další významné zatížení rodinných rozpočtů, které v kombinaci s odebráním sociálním dávek na bydlení radnicí ještě v době, kdy tyto rodiny bydlely na Přednádraží, je řešitelné často jen půjčkou u lichváře se všemi důsledky, které takovýto krok přináší.

V těchto dnech se započalo s opravami jednoho domu na Přednádraží s cílem odstranit všechny vady uvedené stavebním úřadem, kvůli kterým ztratili obyvatelé tohoto domu možnost zde legálně bydlet. Opravy jsou financované zcela z prostředků občanských iniciativ a jsou prováděny převážně svépomocí místními obyvateli. Všichni doufají, že po jejich dokončení Stavební úřad Moravské Ostravy a Přívozu uzná dům způsobilým k bydlení a že Radnice Moravské Ostravy a Přívozu přizná alespoň několika rodinám z Přednádraží opět status občanů s trvalým bydlištěm v nájemním bytě se všemi právy i povinnostmi, které k tomu patří.

Proč mají jednotlivci či občanské iniciativy suplovat činnost státní správy i samosprávy, které jsou za to placeny z našich daní? Kde je problém? Jsou špatné zákony, není politická vůle, je něco špatně v samotném přístupu státních úředníků k sociálně znevýhodněným lokalitám, tedy ke ghettům, kdy je dle vyjádření Kumara Vishwanathana z občanského sdružení Vzájemného soužití stále běžný pohled na jejich obyvatele jako "na hmyz pod mikroskopem"? Nebo jde prostě třeba i o podvědomý politický kalkul se stále silnějším protiromským rasismem české společnosti?

Chceme oslovit naše čelné politiky veřejným dopisem s několika konkrétními otázkami k této problematice. Budeme vás o tomto dopise i odpovědích samozřejmě informovat.

Ondra Marek, ProAlt Ostrava a kolektiv SOS Přednádraží

0
Vytisknout
8162

Diskuse

Obsah vydání | 3. 12. 2012