Česká republika nesmí být obětí soukromých zájmů

14. 6. 2011

Našel jsem v Lidovkách článek, kde se můžete dočíst: "Skutečnost, že k neoprávněným exekucím vůči nevinným dochází, přiznává i prezidentka Exekutorské komory Jana Tvrdková. Vysvětluje to ale tak, že exekutoři často počítají s tím, že lidé si v rodině dokážou snadněji zjednat nápravu. "Každý by měl vědět, s kým žije. Aktiva umějí lidé sdílet bez problémů. Když ale mají sdílet i pasiva, tak se diví," řekla Tvrdková."

Zvykli jsme si, že různí ministři a poslanci běžně říkají neuvěřitelné nehoráznosti, ale tohle ..., píše Karel Černý.

Prezidentka exekutorské komory projevuje tak šílené, do nebe volající opovržení právem a spravedlností, že nenacházím slov. Jakým právem může někdo tak zločinným, devastujícíma a vyděračským způsobem zasahovat do lidských vztahů? Čím se to liší od zákonem chráněného lupičství? Co bude dál? Vrhne se na mne exekutor jenom proto, že zadluženému člověku podám sklenici vody? Volám po lidské i Boží spravedlnosti pro ty, kteří kvůli svému zisku brutálně pošlapávají dosud přežívající lidskou solidaritu a zbytky důvěry mezi lidmi.

Poznámka JČ: Výroky šéfky Exekutorské komory potvrzují zásadní neznalost principů vyspělé demokracie. Demokratický režim je normálně založen na složité síti vybalancovaných záruk, které zajišťují spravedlnost. Především, demokratický systém musí hájit práva občana vůči podnikateli i vůči státu.

Je nepřijatelné, aby byly zákony vytvořeny tak, že se občan stává rukojmím a obětí neskrupulózních podnikatelů. V ČR se to ovšem děje, protože zákony tvoří poslanci, kteří lobbisticky prosazují zájmy "svých" podnikatelů.

Stačí ovšem pohlédnout kamkoliv do západní Evropy a zjistíte, že nikde neexistují exekutorské zákony v tak brutální verzi, jak jsou prosazovány v ČR. Například v Británii není možné, aby vám za nesplacený dluh pár tisíc korun sebrali střechu nad hlavou. V Británii vám také exekutor nesmí odebrat majetek, který používáte k zajištění svého živobytí, atd.

Jenže v zemi nebudou lidi mít to, co si sami nevybojují.

Bylo by zapotřebí, aby v ČR vzniklo protiexekutorské sdružení, které se poučí, jaké jsou exekutorské zákony v západní Evropě, a bude - zvnějšku, od Evropské unie, prosazovat jejich změnu i v ČR. Je důvodné podezření, že exekutorský zákon, jak existuje v ČR, je porušením článku 6 evropského zákona o lidských právech. Proti tomu je možno u evropských soudů podat žalobu.

0
Vytisknout
10265

Diskuse

Obsah vydání | 15. 6. 2011