Pakoši a taky saky paky

14. 6. 2011 / Oldřich Průša

Motto: Nemůžete-li s někým vyjít, zkuste s ním vyběhnout.

Stávka, odboráři, předběžné opatření soudu jsou výrazy, které v posledních dnech najmě v právě uplynulém víkendu byly jednoznačně ve společnosti nejfrekventovanějšími.

Předem nutno zdůraznit, že k vyhlášení stávky odbory přistoupily až v momentě, kdy selhaly předchozí snahy o projednání připravovaných reforem a nalézání přijatelných kompromisů. Konsensus se však rozpadl. Politická situace v zemi se zjevně hrotí. Triumvirát /(lat. triumviratus, od trium virorum, "(vláda) tří mužů") znamenal ve starověkém Římě obecně trojčlennou komisi, v užším smyslu spojenectví tří mocných politických nebo vojenských vůdců. Zejména triumvirát Octavianus -- Antonius -- Lepidus (43--33 př. n. l.) na přechodu od republiky k císařství/ Kalousek, Nečas a i Klaus /dále KNK/ situaci v zemi nebezpečně a skandálně eskalují. Naši demokracii si rozvracet nedáme! To je přístup KNK.

Tečou jim nervy. Už i do bot?

Čeho chtějí dosáhnout? Je nepochopitelné s jakou zatím slovní razancí KNK provokují v dosud celkem stabilní situaci. Snaha o dialog se ze strany vlády zcela vytratila.

Kam chtějí zemi vmanévrovat? Není zřejmé, jaké mají KNK představy o dalším postupu. Snaha o obnovování narušeného sociálního smíru přeci vypadá jinak. Již samotné pejorativní označení "odborářský boss" není výrazem snahy o dialog.

Čeho se obávají? Bojí se snad snah o prošetřování korupčních případů. Nebo rozkývání prorůstání politiky s mafiánskými strukturami. Snad mají strach ze zamezení další soukromizace státu a doprivatizace toho, co ještě zbylo.

A komu to má prospět? Existuje snad zadání na posun a oslabení demokratických principů státu. Hrozí od KNK zemi TNT a občanům DDT?

Jsme snad tak špatný národ, že si takovouto vládu zasloužíme? Otázek tane na mysli spousta.

Nenechat si vyhrožovat

Říci někomu "Na shledanou," znamená se s někým rozloučit. "Rozloučit se se stávkujícími", pondělní požadavek prezidenta Klause, je za hranou dobrého vkusu a zcela mimo český politický diskurs, byť narušený. Takovouto rétorikou se V. Klaus dostává na úroveň latinskoamerických diktátorů, kteří však ke svému vládnutí potřebovali mít za zády svou generalitu a mocnou podporu CIA a jestřábů z USA. Bude snad chtít požádat o "bratrskou pomoc" severoamerického spojence a s jeho podporou vyhlásit a zajistit ne - bezletovou zónu - ale snad přímo curfew (z angl. zákaz vycházení) tj. pěší klid pro stávkující.

Na stanné právo by hlavní město bylo skvěle připraveno. Pražské stávkující a demonstranty by přece bylo možno soustředit (koncentrovat) na Strahovském stadionu. Tunel Blanka zatím ponechme stranou viz. níže. Zdá se, že z nedávné návštěvy Latinské Ameriky si prezident, honosící se nad svým úřadem heslem Pravda vítězí, přivezl, mimo jiné, i vpravdě originální myšlenky, které se mu hluboce vepsaly polodrahokamným perem do mysli. Jestli doporučuje prezident vyhazovy stávkujících z práce, je to na pováženou. V rámci EU zcela mimo realitu.

Spíše se však prezident stává živoucím důkazem, že do důchodu by se mělo odcházet, alespoň v současnosti, dříve než v sedmdesáti letech.

Kalouskův majstrštyk

Je třeba přitom hluboce smeknout, jak to má M. Kalousek dobře promyšlené. Posunutím odborářské stávky o tři dny a podněcováním nálad ve společnosti, s výhledem jejího prodloužení, dosáhne skvělého dárku pro hlavu státu k jeho nedělním narozeninám. Nezbývá než pogratulovat. Tedy v prvé řadě stratégovi Kalouskovi.

O hrubém pytli a kvalitní záplatě

Slova ministra zahraničí Schwarzenberga vůči demonstrujícím občanům "držte hubu," mluví za vše. Vzkazem, že paka v Praze si už si nepamatuje, jen tvrdí muziku.

Arogance, nabubřelost, pýcha. Celé vládní garnitury. Nejen panu ministrovi, ale i jeho kolegům by se měla jeho slova jako bumerang vrátit. Je třeba se zamyslet nad formulací výzvy pro něho samotného, a jak říká i jeho kolegy - pakoše. Včetně doporučení, aby si sbalili své vládní saky paky.

Podobné úvahy by zjevně neměly místo, nebýt právě oné eskalace napětí ve společnosti.

Jaká je případná další cesta?

V rámci inovací a zároveň při věrnosti historickým tradicím a též jako potvrzení humánnosti obyvatel České republiky by naše, o současný stav zaslouživší se politiky, bylo možno odeslat výše zmíněným tunelem Blanka a využít zatím neexistence mostu přes řeku, k jejich další expedici dolů Vltavou do Němec. Byla by to takové symbolické "detunelování" na závěr jednoho historického období. A i počet by mohl zhruba odpovídat.

Místo závěru

Stalo se postupně častým, osvědčovat znalost přínosu českého génia Járy Cimrmana. Na závěr tedy cimrmanovský šrapnel: Hovno, KNK, hovno máte. Nemáte žádnou feudální moc nad občany této země.

P. s.: Vzpamatujte se. Ještě je čas.

0
Vytisknout
6609

Diskuse

Obsah vydání | 15. 6. 2011