Pane prezidente, pane předsedo vlády, pane ministře financí...

14. 6. 2011 / Vladimír Hejnic

...dospěl jsem k závěru, že současnou společenskou situaci jste zpolitizovali vy. Sleduji dost podrobně denní tisk nejrůznějšího druhu a nevšimnul jsem si výrazně politického vystoupení kteréhokoliv funkcionáře KSČM. Jejich komentáře na vyostřenou situaci jsou neobyčejně zdrženlivé. Není to dáno i blokádou ze strany "vašich sdělovacích prostředků"?

I vstoupení sociálně demokratických představitelů zatím nešlo nad rámec korektnosti s ohledem na zásahy vašich politických představitelů a trestní oznámení z vaší zbrojnice.

Sdělením, že odbory nahrávají levici, jste tento názor jen potvrdili. Odbory zatím nevystoupily proti pravicové vládě a pravicové koalici, odboráři vystoupili proti způsobu projednávání vámi navrhovaných reforem. Kritizují přehlížení jejich stanovisek a bezohledné "pasírování" vašich návrhů parlamentní většinou v parlamentu, které se z vašeho podání má tvářit jako řádné projednávání na parlamentní půdě. I méně pozorný člověk než jsem já ve vašich činech pociťuje křeč z možného zpoždění.

Že jsou návrhy a doporučení odborů blízké návrhům levicových stran není náhodné a odpovídá to názorové hladině vaším počínáním silně rozrušené většinové občanské společnosti, jejíž část se dopustila osudné chyby a ve volbách vám umožnila parlamentní většinu. Ne levicovost, ale hloupost současné koalice vyvolává současné občanské nepokoje.

Odmítáte možnost jednání s opozicí, která má v parlamentu o několik málo hlasů pro prosazení svých návrhů a námětů méně, přičemž jste schopni i výrazných ústupků zdiskreditované straně, která na přechodnou dobu připouští už ne spolupráci, ale podmíněnou podporu vládě. Je to vaše politické, nebo křečovité a vystrašené rozhodnutí?

Občané nemají tak velkou hrůzu z vašich nekompetentních opatření, jako z toho, že další vlády budou muset vaše zkraty dorovnávat a dále hrůzu z případných dalších zlatokopů, jejichž předchůdcům jste umožnili v uplynulých dvaadvaceti letech dokázat, že zlatá žíla se nemusí hledat ve vzdálených zemích.

Vezme-li se v potaz částečně se shodující stanovisko parlamentních stran opozice, neparlamentních převážně levicových stran, občanských sdružení a hnutí, odborových centrál, faktickou podporu rozhodně nemáte.

Nebylo by vhodné se zamyslet, odchodem z vlády a vyvoláním nových voleb předejít větším společenským a ekonomickým ztrátám zapříčiněným dalšími demonstracemi a stávkovými akcemi? Odboráři stejně jako většinová občanská veřejnost ví, že nejlevnější pro společnost je společné jednání. Ten kdo se mu brání všemi dostupnými i podlými prostředky jste především vy.

0
Vytisknout
10431

Diskuse

Obsah vydání | 15. 6. 2011