Monitor Jana Paula:

Bude konec světa?

15. 6. 2011 / Jan Paul

Mnozí snadno řeknou : bude, jenom že to z nás zase mluví jenom pýcha, vševědoucnost, namyšlenost a arogance, a to je něco, čeho právě v tuto dobu nejméně potřebujeme. Dost dlouho jsme si my lidé mysleli, jak měníme svět, a docela se nám to povedlo, jen se mi nezdá, že k lepšímu. Internet je plný nejrůznějších rozumbradů, věštců, a prognostiků, kteří vědí jak to bude s koncem světa, ale mě mezi tím vším balastem zaujal Mike Adams textem Kolaps moderního světa v plném proudu.

Mnoho lidí věří, že svět, jak ho známe, skončí 23. prosince 2012. Tvrdím, že to je nesmysl, říká Adams v úvodu svého zamyšlení a pokračuje : Daleko pravdivější je, že konec světa, jak ho známe, již začal. Přičemž to neznamená konec světa, ale uzavření jedné éry a počátek nové. Jedná se o přechod mezi věky. Tento konkrétní přechod nicméně slibuje, že to bude nejbouřlivější a nejnáročnější přechod, jakému kdy lidstvo čelilo. Nenechme se mýlit - žijeme první kapitoly konce světa tak, jak ho známe, a vynoříme se v novém světě, který bude od toho dnešního velice odlišný.

Text Mike Adamse zmiňuje věcně ve 14 bodech 14 znamení změn tohoto světa, shrnuje problematiku, které současný svět čelí, a z níž bude muset najít východisko. Přiznám se, že na mé gusto je jeho článek hodně emocionální, patetický, a možná až příliš sugestivní, na druhou stranu ho chápu, klidná hladina rybníka ještě nic nevypovídá o tom, co se děje v jeho hloubce. To, že si lidé zatím mohou večer co večer zapnout televizi a přečíst noviny ještě neznamená, že zítra to budou moci udělat znovu. Napětí tohoto světa je právě v tom, že dnes si reálně mnozí dovedou představit to, co by ještě před několika desítkami let bylo zcela nepředstavitelné.

Co nám zbývá? Nejistota, nejistota toho, co kdysi bylo alespoň trochu jisté, trochu zaručené, trochu garantované, alespoň nějaká jistota jistých hodnot, smyslu života, smyslu práce, smyslu vztahů mezi lidmi, smyslu kultury a náboženství. Již delší dobu pozorujeme, že neplatí tyto hodnoty, kterým ještě naši předci věřili, delší dobu pozorujeme, že lidský život ztratil svoji cenu, že svoji cenu ztratil čas, který ho vyměřuje, a že svět se nemění k lepšímu, zatímco naši politici se dál tváří srdnatě, žoviálně, a melou páté přes deváté. Zde je stručný souhrn 14 Adamsových znamení :

1. Tornáda, hurikány, zemětřesení a tsunami. Dají se očekávat další nebezpečné projevy počasí v průběhu příštích měsíců.

2. Ticho včel. CCD - syndrom zhroucení včelstev, rychlá úmrtí včelích kolonií z doposud nejasného důvodu.

3. Selhání jaderné vědy. Vědci jsou nebezpečně arogantní v plánování projektů ve velkém měřítku a nedokáží odhadnout schopnosti matky přírody.

4. Stíhání WikiLeaks. Ve věku natolik nekontrolovatelných podvodů neexistuje prostor pro pravdu. Ti kteří vysloví pravdu (WikiLeaks) jsou sledováni, jako kdyby oni byli zločinci.

5. Vzestup policejního lékařského státu. Zdravotnický systém se stal naprosto nefunkčním, je zkorumpovaný a nebezpečný, když musí namířit proti člověku zbraň, aby si vzal jeho lék.

6. Zvyšující se frekvence nedostatku potravin. Ceny potravin budou nadále rychle stoupat i v příštích letech. Možná i vy začnete brzy přemýšlet o domácí zahradě.

7. Zničení světa energetickými společnostmi. Energetické společnosti ničí náš svět. Nezapomeňte na Deepwater Horizon a masivní ropnou skvrnu v Mexickém zálivu - celá katastrofa ještě není u konce.

8. Pokračující kontaminace naší planety GMO. To může být nejhorší kapitolou v nadcházejícím kolapsu - je to zločin proti přírodě a proti lidskosti.

9. Tyranie a trestní zásahy zaměřené na opravdové jídlo (např. syrové mléko). Když nemůžete prodat zdravé jídlo z farmy vašim sousedům, aniž by si na vás počíhali policajti a zatkli vás, je se světem něco špatně. Ano, tohle se již dnes v USA děje.

10. Eskalace padělání peněz. Selhal ekonomický systém, který se přibližuje ke kolapsu, natvrdlí vůdcové mohou vymyslet jen "řešení", které ve skutečnosti urychlí jejich vlastní pád.

11. Klesající inteligence mas. "Hloupí spotřebitelé", kteří se nechali naočkovat televizí a jedí zpracované pasterizované nezdravé potraviny. Jsou pod silným psychologickým tlakem a věří všemu, co jim vláda říká. Většina z těchto lidí bude mít problém projít kolapsem.

12. Kompletní výroba mainstreamových zpravodajství. Většina zpráv je dnes uměle vyráběna: Informační zdroje, které ovládají masy, jsou neschopné podat pravdivý obraz světa.

13. Probíhající farmaceutické znečištění našeho světa. Více než polovina populace užívá léky téměř denně a tyto léky prochází skrz jejich těla a končí ve vodě, kde infikují ryby.

14. Radioaktivní kontaminace. Jak lidské tělo přežije vystavování skenování CT, radioaktivnímu jídlu, paprskům X, tělním skenerům TSA a navíc i tajnému DHS mobilnímu X záření, které může proniknout vaším tělem, jakmile vstupujete třeba na fotbalový stadión?

Zrychlujeme... příliš, posteskl si Adams, a já mám tentýž pocit. Zde je závěrečný souhrn jeho myšlenek uvedených v textu :

Přemýšlejte o tom, co se kolem vás v těchto dnech děje. To jsou znaky posledních zoufalých záchvěvů civilizace postavené na naprosto neudržitelných postupech. V honbě za stále dalšími penězi lidstvo obětovalo své potravinové zásoby, opylovače, oceány, lesy a půdu. Rozlučte se s falešnou mocí institucí. Příčinou většiny problémů, které právě teď táhnou náš svět ke dnu, je špatná vláda. Pád moderní lidské civilizace je i pádem samotné myšlenky, že vláda vytváří lepší společnost. Necháme-li podniky, banky a vlády řídit naši ekonomiku, naše farmy a celý život, budou nás zotročovat a krást naši budoucnost. Dejte si pozor na každý subjekt, který není žijící osobou. Žádná vláda, žádná instituce, žádná společnost nemají duši, srdce, ani svědomí. Dejte si pozor na společnost, vládu i neziskové organizace. Nikdy nedovolte, abyste byli ovládáni jakoukoliv institucí, která existuje jen jako fiktivní konstrukce stvořená projekcí lidské chamtivosti.

A můj komentář? Jako vždy s nutnou dávkou nadsázky. Prošel jsem v minulých letech velkou osobní proměnou, která mě zbavila závislosti na konzumerismu, kterou má adresně na mysli Adams směrem k naší civilizaci. Podivuji se nad tou shodou, a šťastný, že jsem ji stihnul tak, abych byl snad schopen zvládnout (fyzicky i duševně) i proměnu tohoto světa, pokud přijde. Ano, schopní dnes nemají vliv, svět ovládla průměrnost ve všech sférách, v politice, náboženství, kultuře (umění), a jak píše Adams, hlupáci ovládají svět, a hlupáci nekonečně dlouho vysedávající u televize jim věří. Hlupák hlupáka nepozná. To není nadřazenost.

A proto, konsekventně odvozeno z textu Adamse: Jezte co znáte, a co jste si vypěstovali sami na trochu dobrém, pokud možno nekontaminovaném místě :-), konzumujte jen to, co jste sami zasadili a zalévali, o co jste se strachovali, co jste sledovali v růstu, naslouchejte tomu, kdo je k vám kritický, kdo vám rozumí a nezneužije vás, dělejte co chcete, jak chcete, vždy a za všech okolností projevte svoji vůli, ale vždy s odpovědností za své činy, myslete sami za sebe s vědomím, že nemyslíte na osobní zisk, a že tu nejste sami. Milujte bez rozdílu všechny, ale nenechte je za vás rozhodovat. Vaší velikostí je pokora, nikoliv zásluhy.

Buďtě anarchisté nikoli proklamací, deklarací, či příslušenstvím k davu, nebo k mediální elitě, ale svojí individualitou, svým intelektem, duší, a svými schopnostmi. Říkejte za všech okolností co si myslíte, ale bedlivě naslouchejte druhým, abyste se něco dozvěděli o sobě. Služte systému jen potud, pokud vás tato práce duchovně uspokojí, nejenom pro peníze. Toto dělejte, a budete silní k tomu přežít změny, o kterých píše Mike Adams. A zkuste věřit i v něco víc, než sami v sebe. Je to jednoduché, stačí si přestat myslet, že všechno to, co mám, co ovládám, čeho jsem schopen, jsem získal a nabyl jen tak, z ničeho nic.

ZKUSTE věřit v něco, co vás přesahuje, protože to, co napsal Adams, je už všechno předpovězeno, například Zjevení Sv. Jana. Toto není agitka pro nic a pro nikoho, sděluji jen svůj názor, pocit, přesvědčení. Přestaňte se snažit být první, a snažte se být poslední. Ne proto, že poslední jste, ale proto, že posledními být chcete. Snažte se být malými, ještě menšími, a když se vám podaří být nejmenšími z nejmenších, pak budete obdařeni milostí a zjistíte, že všechno, čím se zabývá tento materiální pomíjivý svět, čím se zabýváte vy, je pomíjivé jako vy, a pak se stanete velkými, a schopnými přežít změnu tohoto světa.

A ještě dodám, aby byla nadsázka jaksepatří okořeněna pro důraznější sdělení myšlenky: Představte si, že jednoho dne budete muset z ničeho nic náhle opustit svůj těžce vybudovaný domov, své blízké, vše, co máte rádi, že půjdete někam, aniž byste věděli kam, a s naprostou nejistotou co vás čeká. Představte si, že se nebudete mít o koho opřít, nebudete mít po ruce nic, čím byste zjistili polohu, nebudete moci pít pivo, jíst, souložit, dělat všechno to, co jste včera dělali ve svých rituálech, že to nejdůležitější bude, co jste si zabalili do svého batohu, a ještě důležitější bude, co jste si uložili ve své hlavě, a hlavně ve svém srdci... pak přežijete.

0
Vytisknout
15256

Diskuse

Obsah vydání | 17. 6. 2011