Že někdo umře po odepření zdravotní péče, je českým úřadům asi jedno...

18. 6. 2011 / Jan Čulík

čas čtení 6 minut

Mladý Ukrajinec ruské národnosti Kostiantyn je v České republice od svých devatenácti let. Dnes je mu 25 let a má komerční pojištění na nejnutnější zdravotní péči, které musel podle zákona zaplatit na dva roky dopředu. Na lepší pojištění neměl prostředky. Kostiantyn onemocněl akutní lymfoblastovou leukémií a ze své pojistky nemá nárok na další léčbu. Léčba je velmi drahá a ústav, kde se léčí, nemůže náklady na jeho další léčbu nést. Kostiantyn nemá moc času a žádnou možnost pomoci si sám.

Nemocniční kaplanka Anna Šourková z Ústavu hematologie a krevní transfúze (ÚHKT), U nemocnice 2, 120 00 Praha 2, která má Kosťu na starosti, iniciovala vyhlášení veřejné sbírky na další Kosťovu léčbu, která probíhá pod záštitou Diakonie Českobratrské církve evangelické. Přispět můžete jakoukoliv částkou na účet číslo 27196349/0800 variabilní symbol 198.

Britským listům paní kaplanka v sobotu potvrdila, že je případ autentický a vážný.

Je to jeden z četných případů, kdy se Systém v České republice chová vůči slabým a bezmocným lidem nesmírně krutě. V tomto případě zřejmě odsoudil mladého nevinného člověka k smrti. Konec konců, vždyť je to jedno, "není náš". Co na tom, že žije v ČR už šest let.

Zákon, který takto nelidské nakládání s nemocným umožňuje, je špatný, stejně jako režim, v němž takový zákon platí.

Že by příslušní úředníci nemohli spát, protože zřejmě zaviní smrt člověka? .

Jak známo, cizincům úřady život v ČR nyní záměrně ztěžují, protože od nich požadují platbu komerčního zdravotního pojištění na dva roky dopředu.

Kdo ponese odpovědnost za smrt tohoto člověka?

Myslím, že nestačí darovat peníze. Je nutno jednat, aby takovéto drastické situace v České republice nevznikaly. Jsme za to odpovědni všichni.

Další podrobnosti:

Z dopisu lékaře, který ošetřuje pacienta Kostiantyna (Kosťu): "Jeho lidský příběh asi znáte lépe než já - tedy normální kluk z Ukrajiny, chytrej a aktivní, který přišel za lepším životem (bohatším, zajímavějším...) do Čech, neúspěšně podnikal, potom přišel o práci, komplexní zdravotní pojištění pro něj bylo nedostupné.

Ale nebyl nezodpovědný a zajistil si základní zdravotní pojištění, které mu zajišťuje hrazení pouze akutní péče (do výše 1,2 milionu), tahle pojišťovna se zdráhá teď platit a jistě se bude snažit prokázat, že o akutní péči již nejde (a kdo to rozsoudí?).

Teď ta odbornější část. Bohužel v době, kdy byl jen komerčně částečně pojištěn dostal akutní lymfoblastovou leukemii. Tedy nemoc zabíjející bez léčby během týdnů až měsíců. Zatím není jasné, zda se podaří tahle nemoc vyléčit jen chemoterapií (potřeboval by 6 až 8 cyklů chemoterapie, má za sebou jeden a ten stál předběžně něco okolo 200 000 Kč, dá se ale předpokládat, že některé z plánovaných cyklů chemoterapie budou jistě komplikovanější než byl ten první a tedy také významně dražší.), může se ukázat, že to nebude stačit a bude potřebovat krom tohoto ještě transplantaci kostní dřeně (a to může stát od jednoho do 3 i více milionů korun, podle komplikací). Jeho komerční zdravotní pojišťovna jej chce repatriovat na Ukrajinu, kde pojištěn není vůbec a nemá asi šanci léčit se.

Asi se shodneme, že nebudeme hodnotit, do jaké míry má náš pacient právo na léčbu, na Ukrajině by se mu péče dostalo asi horší a omezenější, je to navíc ekonomický migrant... To je nám jedno, je to teď náš pacient, osoba, která je nám blízká a snažme se mu pomoci jakkoli. Legálně, pokud možno. Tedy s organizací finanční sbírky souhlasím, několik tisíc korun mu jistě sám přispěju. Zkusme to, když mu pomůžete v organizaci, skvěle. Více informací rád dodám."

K tomu dodává nemocniční kaplanka Anna Šourková: "Kosťovi je 25 let, má maminku na Ukrajině, ale jsou ruské národnosti. Je katolík, dokud mohl, chodil k Ignáci na Karlák, protože mu interiér kostela připomínal kostel, kam chodil jako malý kluk. Tyhle věci mi říkal ještě v době, kdy ani on ani já jsme nevěděli, jak velký průšvih s pojištěním to celé je, resp. kdy měl velkou naději (která se ukázala lichou), že ho nějaká pojišťovna vezme na milost."

On se pojišťoval v prosinci 2010, kdy mu prodloužili pobyt na dva roky, a musel si celé pojištění uhradit dopředu na dobu dvou let. Od ledna by musel ze zákona zaplatit už pojištění dražší,tzv. komplexní což by teď pro něj jistě bylo výhodné, ale i tak by mu to nestačilo na pokrytí všech nákladů vyplývajících z jeho nemoci. A problém je hlavně požadavku, aby cizinci platili své pojištění až na dva roky dopředu, resp. na celou dobu povoleného pobytu.

To je nutí využívat méně nákladného pojištění tzv. základního. Od nového roku musí být nově sjednané pojistky už pouze ony "komplexní". Užitek z toho mají pojišťovny komerční, protože velká skupina cizinců (odhadem 130 000), kteří nedosáhnou na veřejněprávní pojištění (tzn.nemají stálé zaměstnání nebo trvalý pobyt), jsou lidé spíše mladí a zdraví - z tohoto "pravidla" je, žel, Kosťa tou výjimkou, která je potvrzuje. Povedlo se přes Diakonii zorganizovat veřejnou sbírku.

Jestli Kosťu necháme repatriovat na Ukrajinu, pošleme ho domů umřít!

0
Vytisknout
9502

Diskuse

Obsah vydání | 21. 6. 2011