Dopis učitelům

15. 6. 2011

Vážené učitelky, profesorky, ředitelky, vážení učitelé, profesoři, ředitelé, je na čase přestat mlčet! Naše postavení v české společnosti je tristní. Platy pedagogů jsou i po jejich zvýšení naprosto nedostačující. S nedostačujícím platem jde ruku v ruce také nízká společenská prestiž, která se rok od roku snižuje právě proto, že jejím určujícím měřítkem se stále více stává příjem a majetek, veškeré ostatní hodnoty jsou zatlačovány do pozadí jako bezvýznamné, napsal čtenář František Pták.

Učitelé jsou terčem posměchu. Tento posměch je zaměřen na jejich sociální situaci, na jejich postupně ubývající autoritu, na jejich omezené pole působnosti ve vztahu k žákům. V nejextrémnějších případech jsme dokonce svědky vulgárních a fyzických útoků vůči kantorům, někdy i systematické šikany ze strany studentů, kteří si své jednání dokonce natáčejí na mobilní telefony a hrdě se jím chlubí na sociálních sítích. K takovémuto společenskému prostředí je stávající výše platu pedagogů naprosto neadekvátní. Uvědomme si, že hrubý příjem 20 000 korun měsíčně se směšnou možností platového růstu v rámci získávané praxe v řádech stokorun nás řadí na úroveň Estonska, Maďarska a Polska.

Jen pro srovnání, ve Francii je nástupní plat učitele kolem 30 000 kč s možností růstu až na 50 000 kč, v Německu dokonce 45 000 kč s možností růstu až přes 60 000 kč. Stejně zoufalé je srovnání platů s jinými vysokoškolskými profesemi. Za tuto katastrofální situaci je zodpovědná především dlouhodobá politika státu, ale zároveň také naše pasivita. Pokud budeme jen nečinně přihlížet naší bezútěšné situaci, nadávat do prázdna, stěžovat si v kabinetech, pokud se rezignovaně přizpůsobíme našemu "údělu", nikdy se situace nezlepší. Je potřeba si vzít příklad z ostatních státních zaměstnanců, lékařů, dopravců, a začít konečně jednat. Především si také uvědomme, že vláda nám v jednom kuse lže o situaci státního rozpočtu. Jsme velice bohatá země, jen je toto bohatství tunelováno mafiánskými strukturami tak bezohledně, že jsou okrádáni o své platy i státní zaměstnanci. Pořád jen od politiků slyšíme, že je třeba šetřit, a že na zvýšení platů nejsou peníze, to, že se zde však rozkrádá majetek v řádech desítek miliard (např. státní zakázky v dopravě), již nikomu nevadí. Tudíž se nenechme ošálit od politiků touto sprostou lží a bojujme za vyšší příjmy. Proto všem pedagogům doporučuji spojit své síly a zúčastnit se odborové stávky 16. 6. a zároveň přijít podpořit demonstraci odborových svazů v 9:00 týž den na Palackého náměstí v Praze.

Je potřeba začít něco dělat se svým platem, nebýt pouze závislý/á na platu manžela / manželky!!!

0
Vytisknout
5969

Diskuse

Obsah vydání | 15. 6. 2011