Odborářská šlechta organizuje vyděračskou stávku

15. 6. 2011

Stávka -- Informace pro studenty a zaměstnance NF VŠE

Ve čtvrtek 16. 6. 2011 organizuje odborářská šlechta vyděračskou politickou stávku, v rámci které může dojít i ke zneužití veřejného vlastnictví (komunikace, autobusy či další dopravní prostředky) k různým blokádám.

Vedení Národohospodářské fakulty VŠE v Praze nesouhlasí s formou vyhlášené stávky, kdy si určité sociální skupiny berou svým chováním za rukojmí ostatní občany, omezují jejich činnost jak pracovní tak i osobní. Vedení NF VŠE proto v případě, že bude narušena přeprava studentů při cestě do školy na zkoušky, či narušeno plnění jiných studijních povinností, bude jim neúčast omluvena a bude jim poskytnut náhradní termín. Ve čtvrtek 16. 6. 2011 zůstává činnost všech pracovišť NF VŠE v normálním režimu.

Děkan fakulty: doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

Zdroj: ZDE

Miroslav Ševčík - zaměstnání na VŠE za komunistů:

1983 - 1984 Asistent na pracovišti dějin ekonomických teorií přednášející předmět Dějiny ekonomických učení pro studenty dálkového studia
1985 - 1989 Odborný asistent pracoviště dějin ekonomických teorií přednášející kurzy Dějin ekonomických učení pro denní a dálkové studium
1986 - 1993 Zkoušení denního a dálkového studia předmětu Dějin ekonomických učení

Název: Exkomunisté z Liberálního institutu se bijí za volný trh


Zdroj: Lidové noviny
Datum vydání: 26.2.2002
Autor: Jaroslav Plesl
Rubrika: Titulní strana
Strana: 1

Pokračování na straně 7
Dokončení ze strany 1

V odpovědi na otázku, proč vstoupil do KSČ, Mertlík zmínil i další bývalé komunisty, s nimiž v osmdesátých letech studoval a vyučoval na Vysoké škole ekonomické v Praze. "Byla to pozice, z níž šlo ovlivňovat společnost i samotnou stranu nějakým pozitivním způsobem. Stejné důvody možná mělo i mnoho jiných. Třeba pánové Schwarz, Ševčík a další, kteří jsou dnes na úplně jiném názorovém pólu a možná byli už tehdy. Přesto do té strany vstupovali," prohlásil Mertlík v Týdnu. "Je to pravda," komentuje informaci prezident Liberálního institutu Jiří Schwarz a vysvětluje, proč do KSČ vstoupil. "Chodili jsme s Mertlíkem do jednoho kruhu na Vysoké škole ekonomické a studovali jsme politickou ekonomii. Pak nám řekli, že můžeme zůstat na škole, jen pokud vstoupíme do komunistické strany. Na základě toho jsem se ocitl v KSČ," říká Schwarz, který ukončil studium na VŠE v roce 1984. Stejný důvod pro vstup "ke komunistům" uvádí i ředitel Liberálního institutu Miroslav Ševčík. Členství v KSČ Schwarz ani Ševčík nepovažují za problém, důležitější je prý jejich současná činnost v Liberálním institutu. "Na rozdíl od všech odéesek a unií svobody jsme hlasateli pravicových myšlenek. Skutečně pravicových myšlenek," hájí se muž, který z KSČ vystoupil hned na sklonku roku 1989, kdy také založil občanské sdružení Liberální institut. Kvůli "rudé knížce" se Schwarz vyhnul politické kariéře. "Nešel jsem do politiky, aby mi nikdo nekladl podobné otázky," vysvětluje Schwarz, který kromě práce v Liberálním institutu ještě přednáší studentům VŠE. Ani tak jeho někdejší členství v KSČ nikoho netrápí. "Žádný student mi nikdy nevyčetl, že bych někdy učil nějaké politické žvásty," tvrdí sebevědomě Schwarz. Ve životopise však svou "komunistickou éru" zamlčuje: "Nepovažuji za důležité to tam psát," říká Schwarz. "To ani lidi nezajímá," dodává Ševčík, jehož curriculum vitae se komunistickou minulostí také nepyšní. Schwarz i Ševčík upozorňují, že se za kolektivisticky smýšlející ekonomy nepovažovali ani v době svého členství v KSČ. "Vždycky jsme měli jiný názor než Pavel Mertlík," tvrdí Schwarz. Možná i proto si za motto činnosti Liberálního institutu zvolili citát Fridricha von Hayeka: "Potřebujeme bojovné myslitele, kteří nepodlehnou moci a vlivu lákavého pochlebování a jsou připraveni bojovat o ideál, i když vyhlídka na brzký úspěch je ještě velmi malá." Centrum pro rozvoj svobody, soukromého vlastnictví, tržního hospodářství a posílení vlády zákona jak jeho zakladatelé Liberální institut popisují - nečerpá podle Schwarze ani korunu ze státních zdrojů.

0
Vytisknout
8512

Diskuse

Obsah vydání | 16. 6. 2011