Happening proti "reformám" vysokého školství

16. 6. 2011

čas čtení 3 minuty

Tisková zpráva ProAlt

Iniciativa ProAlt uspořádala dne 15.6. 2011 happening proti reformám vysokého školství. Před ministerstvem školství byla odhalena socha Milana Kindla, hlavního aktéra tzv. plzeňské aféry. Kindl byl zvolen jako symbol provázání ekonomických a politických zájmů s akademickou půdou a marketizací vysokého školství. Zatímco ostatním vládním reformám se dostává zájmu médií i veřejnosti, vysokoškolská reforma zůstává v jejich stínu. Přitom navrhované změny se nebudou dotýkat pouze vysokoškolských pedagogů a studujících, ale budou mít negativní důsledky pro celou společnost," uvedla mluvčí akce Alice Červinková.

Vysokoškolské vzdělání bylo v naší společnosti doposud chápáno jako veřejná služba. Navrhovaná reforma se snaží různými cestami tento prostor proměnit podle logiky a dynamiky tržních vztahů. Zavedení správních rad s rozhodovacími pravomocemi a prosazování manažerského stylu řízení vysokých škol znamená snížení významu akademické samosprávy a ve svém důsledku omezení nezávislosti vysokoškolských institucí na vládnoucích politických elitách a ekonomických zájmech soukromého sektoru.

Reforma ohrožuje kvalitu studia a proměňuje vzdělání ve zboží. Z navrhovaných kroků, jako je zkracování doby studia, či nahrazování studia praxí, se zdá, že hlavním cílem vysokoškolského studia se stává především distribuce vysokoškolských titulů. Přeměna vysokých škol na odborné přípravky vycházející vstříc požadavkům zaměstnavatelů na flexibilní pracovní sílu proměňuje vzdělání ve zboží, jehož hodnota odvisí od toho, co vládní dokumenty označují za "vzdělanostní potřeby trhu práce".

Průběh happeningu

p> Odhalení sochy doprovázela scénka vsazená do roku 2022, při které vystoupili dva řečníci. O kulturní vložky se postaral národopisný soubor z Kindlova rodného Plzeňska Dobrá mysl ABL. Ceremoniál zahájil všestranný odborník a uznávaný kindlolog profesor Zavádějící, který vyjádřil potěšení nad tím, že se konečně dostává uznání dlouho nedoceněnému průkopníkovi reforem vysokého školství. Zavádějící uvedl: "V Plzni zažíval Milan Kindl období svých největších pedagogických úspěchů.

Je toho důkazem předlouhá řada významných absolventů jako Ivana Řápková, Milan Jančík, Marek Benda a Stanislav Gross, kteří ihned uplatnili své schopnosti a hloubku svého myšlení na mnohých výnosných a vlivných postech ve správě státu. Zde také píše svá stěžejní díla jako traktát Škola tržní hrou, podobenství Labyrint světa a daňový ráj a nejslavnější dílo Kšeft vzkvétající jednoty panské."

Dalšího projevu se zhostila ministryně školního obchodu Jana Bobošíková, která zdůraznila především fakt, že "k takto rozvinutému školství nebyla cesta lehká, neb někdejší zkornatělá akademická obec zpočátku nechápala, v čem jsou změny pro úroveň českého školství prospěšné. Odmítala vstup soukromého kapitálu na české univerzity, privatizaci vysokých škol a dokonce se stavěla proti zrušení něčeho tak zbytečného jako je nezávislý status akademické půdy."

Moderátor akce uzavřel slavnostní odhalení sochy Učitele národa konstatováním:"Byl to právě Milan Kindl, společně se svými statečnými následovníky, především Josefem Dobešem, kteří české školství učinili takovým, jakým je dnes: konkurenceschopným, flexibilním, zreformovaným, efektivním a výnosným."

Iniciativa ProAlt bude reformám vysokého školství dále věnovat pozornost.

0
Vytisknout
4099

Diskuse

Obsah vydání | 16. 6. 2011