Stávka musí být vítězná, jinak bude poslední

14. 6. 2011 / Josef Mrázek

čas čtení 3 minuty

Základním cílem stávky bylo čelit ohrožení státu loupeživými "reformami". Vedlejším produktem mohla být slíbená demise předsedy vlády. Ostře politický problém z toho ale udělal ministr Kalousek, připojil se premiér Nečas a korunu přidal president Klaus, když jen mírně odlišnými slovy vyhlásili, že stávky se zneškodní zákonem. Takový zákon by do budoucna umožnil neomezenou zvůli vládců a ukončil by jednadvacetileté období, kdy možnost vyhlásit stávku, i politickou, byla pojistkou jakési demokracie. Teď tedy vyvstala nová a velmi vážná hrozba, kvůli které je nutné stávkovat, dokud to ještě jde. Vyhroceno je to tak, že už nelze povolit. Proberme si to podrobněji!

Volíme si parlament a platíme si ho, aby spolu s vládou, kterou ustavil, obstarával prospěšně pro nás věci společného zájmu, které si nemůžete obstarávat sami. Jde, například, o jistotu patřičné zdravotní péče hrazené z veřejného pojištění nezávisle na schopnosti přímo zaplatit, jistotu sociálního zabezpečení v nemoci a nezaměstnanosti a důchodového zabezpečení ve stáří. Jde ale také o dobré hospodaření státu a rozumný daňový systém, volný přístup ke vzdělávání, péči o vědu a kulturu a národní dědictví a další věci. Vláda ani Sněmovna toto zadání nenaplňovala a proto byla vyhlášena stávka.

Poslanci a senátoři skládají při nástupu do funkce slib, což je vlastně smlouva s námi občany, kterou se zavazují plnit, co před volbami slíbili, dbát při tom Ústavy ČR a platného právního rámce a sledovat náš zájem. Totéž jsou povinni požadovat od vlády, kterou ustavili. Nedělali to.

Ústava ČR pamatuje na to, co udělat v případě, že se v průběhu volebního období ukáže, že tyto zásady nejsou dodržovány. Je to zakotveno v ustanovení o právu na stávku. Důvodem stávky může být, že vláda neplní své základní úkoly tak, aby to bylo prospěšné pro všechny občany, řídí se zájmy pouze některých z nich, nebo dokonce zájmy mimo občanskou sféru. V tom případě může být cílem stávky účinná výměna vlády, a není-li to Sněmovna PČR schopna obstarat, tak musí být zvolena nová. V tomto smyslu jde o politickou stávku a Ústava ČR ji garantuje.

Právo na stávku se jeví jako zcela zásadní součást demokratického uspořádání státu a nesmí být nijak omezováno s cílem oslabení účinku stávky. Vláda, která se o něco takového hodlá pokusit, musí být odstraněna dříve, než by to udělala. Vláda předsedy Nečase takové úmysly má, oznámil to ministr Kalousek a premiér to nevyvrátil. Totéž nám oba vzkazují přes sdělovací prostředky a president Klaus na ČT 24 i jinde vládě radí, aby přitvrdila a stávku netrpěla. Tím v rozporu se svým slibem navádí k porušování práv a svobod garantovaných Ústavou ČR.

Každá stávka kvůli špatné práci vlády je věcná i politická, ale žádný z mnoha jiných důvodů k zastavení této vlády není tak zásadní a naléhavý, jako obrana základních lidských práv a svobod. Nesmíme čekat, až jich budeme zbaveni. Nesmíme dát koalici čas, aby zneužila svého postavení k realizaci toho, na co nemá od voličů mandát. Vysvětlujme lidem, že teď nesmíme povolit, jinak by o nás příště již bez nás rozhodovali majitelé koaličních stran.

0
Vytisknout
7756

Diskuse

Obsah vydání | 15. 6. 2011