Dezinformační šmejdi a jejich souhra s politickými populisty

24. 10. 2019 / Bohumil Kartous

čas čtení 8 minut

Dezinformační obsahy velmi úzce souvisí s politickým marketingem populistů. Ať už jde o globální témata, jako je imigrace, klimatická změna, proxy konflikty, nebo lokální politická témata, populisté synchronizují svou komunikaci s dezinformátory. Dá se dokonce předpokládat, že některé obsahy šířené kanály oblíbenými pro šíření dezinformací, jako jsou řětezové emaily, jsou přímo vytvořeny na zakázku pro konkrétní politické strany či politiky. Prokázat to je ale těžké. Velký problém je, že na první pohled idiotské bludy o snaze EU zakázat české tradice jsou smíšeny s těžko rozeznatelnými manipulacemi, které se týkají zahraničních událostí, o nichž má většina příjemců jen nepatrné povědomí. V celkovém dezinformačním spadu a informačním chaosu se tak spousta lidí jednoduše ztratí. Jde o vysloveně šmejdskou taktiku: zmást a prodat. Řada starších lidí, ale nejen oni, se stávají obětí dezinformačních šmejdů, aniž by to tušili. Naopak, mají tendenci věřit, že jim někdo konečně objasnil pozadí pro ně vzdáleného dění. 

Rozhovor s redaktorkou Zuzanou Hronovou (Aktuálně.cz).

Jak se to má s množstvím řetězových emailů? Klesá, stoupá či stagnuje jejich počet?

Celkový počet toho, co cirkuluje českým internetem, se dá přesně vyčíslit jen těžko, neboť ani Čeští elfové nezachytí vše. Z toho, co máme možnost analyzovat, můžeme odhadnout, že jde o menší stovky různých obsahů měsíčně. Frekvence se může měnit v závislosti na globálních událostech i vývoji české politické scény. Takové události a změny pak do značné míry ovlivňují i podíl na obsahu řetězových e-mailů. Řeknu to ještě jinak: pokud dojde k eskalaci konfliktů, které následně zvýší míru imigrace z postižených zemí, dá se s velkou pravděpodobností předpokládat nárůst dezinformační frekvence na toto téma. Stejně tak v případě místních politických událostí, zejména v souvislosti s možným ohrožením těch politiků a stran, kteří z dezinformačních a konspiračních kampaní profitují. V ČR je to zejména SPD a dále konkrétní politické figury, jako premiér Babiš či prezident Zeman.

Jak se mění jejich forma? Jsou důmyslnější, agresivnější, manipulativnější...?

Z dlouhodobémo hlediska, alespoň jak vyplývá z pozorování na globální i lokální, české úrovni, dochází k jisté profesionalizaci v konstrukci a šíření dezinformačních a konspiračních obsahů. Na globální úrovni jsou pozorovány snahy o tzv. mikrotargeting, tedy využití on-line nástrojů k identifikaci adresátů, jejich postojů a následné snaze přizpsůobit obsah a formu tak, aby byla takovou cílovou skupinou akceptována. To, co je patrné na některých obsazích analyzovaných v českém kyberprostoru, je znatelná profesionalizace sdíleného obsahu. Ten je obvykle společný pro jednotlivé webové zdroje, obsahy sdílené na sociálních sítích i prostřednictvím řetězových e-mailů.Texty, které v poslední době zachycujeme, jsou často produktem profesionálního copywritingu, zejména v případě, že jde o obhajobu konkrétních politických zájmů. To nabízí plauzibilní hypotézu, že za produkcí a šířením těcho obsahů je nějaký zjištný zájem, nikoliv nějaká spontánní snaha o alternativní vysvětlování reality.

Mají-li politický podtext, jsou výhradně proti EU a proruské, nebo to je někdy i opačně?

Většina obsahu má primárně či sekundárně politický kontext, odhlédneme-li od takových fenoménů jako je antivakcinační hnutí. Dokonce i konspirační teorie o tzv. chemtrails, tedy o údajné snaze vlád některých zemí ovlivňovat zdraví a psychiku obyvatelstva spadem z leteckých splodin. Někdo o tom přece musel rozhodnout a tedy se nabízí otázka cui bono, v čí prospěch. Obsahy se liší svou povahou i důvěryhodností. Například jednou z nejkomištějších zachycených dezinformací je seznam tradičních zvyků, které se údajně Evrospká unie chystá zakázat kvůli údajné závadnosti: české Vánoce, české Velikonoce, českou zabijačku či líbání pod rozkvetlou třešní. Jakkoliv se to může zdát těžko uvěřitelné, v informačním chaosu může být pro některé příjemce skutečně velmi těžké rozlišit, co všechno je vlastně možné. A pak jsou obsahy, které jsou těžko uchopitelné i pro nadprůměrně vzdělané a orientované příjemce, jako jsou třeba proruské narace o proxy válkác, jako třeba v Sýrii, nebo míře ohrožení ze strany čínských technologickcýh firem při budování 5G sítí.
Jejich sentiment je ale takřka vždy shodný: špatná EU, špatné NATO, špatné nezsikovky, špatný aktivismus, například v souvislosti s klimatickými změnami či imigrací. Naopak dobré Rusko, ale třeba i dobrý Orbán. Zerman, Babiš, Klaus mladší, Okamura jsou pochopitelně také ti dobří...

Podařilo se vám vypátrat (alespoň u některých) jejich původ? Kdo za nimi stojí?

Není těžké identifikovat persony, které jsou v rámci dezinformační scény vysoce aktivní. Několik profilů takových lidí jsme předložili v měsíčních reportech, jež jsou dostupné na webu Českých elfů. Většinou jsou to lidé napojení na populistické politické strany, repsektvie se k nim hlásí, nebo dezinformační zdroje. Mohou to být lidé, kteří jsou frustrovaní okolnostmi svého života a našli v šíření dezinforamací a manipulací levný zdroj pozitivní zpětné vazby a tedy dopaminu, mohou to být užiteční idioti, kteří jsou přesvědčeni o tom, že pomáhají evangelizovat "slepou" veřejnost, mohou to být najatí žoldáci, tzv. trollové.  Kdo ale skutečně stojí za zadáním, jež tito lidé naplňují a stojí-li za ním někdo, to se nedá vždy jednoznačně říct. Obsah šířený weby transaprentně financovanými z Ruska je z tohoto hlediska lépe čitelný než obsahy produkované bez jednozančné identity zdroje.

Podali jste v souvislosti s řetězovými emaily nějaké trestní oznámení?

Nikoliv. Čeští elfové se snaží zeména monitorovat dění na dezinformační scéně a poukazovat na ty organizace či jedince, kteří si z této politováníhodné činnosti vytvořili business. Většina lidí, kteří obsah šíří, jsou oběti, nikoliv viníci.

Je podle vás český senior již poučenější stran škodlivosti "řetězáků" než třeba před dvěma lety? Je obezřetnější?

To těžko posoudit, existuje k tomu pouze tzv. anekdotální evidence, tedy zkušenosti konkrétních lidí s jejich okolím. Něktěří lidé svědčí o tom, že se jim například podařilo s blízkými staršími lidmi po delší době dojít k určitému konsensu. Zajímavým prostředkem, jak toho dosáhnout, se občas ukazuje být například předplatné či pravidelné doporučování seriózního média jako primárního zdroje informací.

Co byste seniorům, přeposílajícím řetězové emaily, vzkázal?

Nikoliv seniorům, ale všem bez rozdílu. Rozumím lidem, kteří hledají alternativní či bližší způsoby, jak pochopit okolní svět, nedivím se. Představa, že jsem součástí jakési sítě vzdoru, takřka disentu, jenž protestuje proti nedůvěrohodnosti tradičních informačních zdrojů, je pochopitelná, zejména v postotalitní zemi. Vždyť oficiální zdroje v totalitě byly ze samé podstaty nedůvěryhodné. Stejně tak je pochopitelné, že se člověk identifikuje s představou či postojem, jež jsou mu bližší, protože to sdílejí jeho vrstevníci, kamarádi. Děláme to všichni, všichni se dopouštíme určitého zkreslení v našem uvažování. Jde ovšem o míru, v jaké se to děje. Měli bychom vždy uvažovat nad obsahem. I na internetu jsou totiž šmejdi, kteří se sice tváří, jako že vám chtějí něco dát, ve skutečnosti ale chtějí svou cílovou skupinu zneužít. Podvodní prodejci hrnců a vysavačů jsou jen jednodušeji odhalitelní.

Část rozhovoru byla publikována v článku serveru Aktuálně.cz.

0
Vytisknout
8414

Diskuse

Obsah vydání | 29. 10. 2019