Skotsko dokáže zvládnout dopady automatizace

28. 12. 2018

čas čtení 4 minuty
 
ČR se na rozdíl od jiných zemí na dopad umělé inteligence na pracovní příležitosti nepřipravuje - přestože mají  v ČR zlikvidovat padesát procent zaměstnání. Jiné země ano.

Skotský deník The National k tomu píše toto:


Skotsko bude schopno zvládnout nejhorší hospodářské dopady automatizace - včetně likvidace téměř třetiny pracovních příležitostí v celé zemi - tím, že restrukturalizuje svou ekonomiku a poučí se ze skandinávského přístupu k výrobním procesům. Poukazuje na to nově zveřejněná analýza.

 
Analýza nazvaná "Disruptive technologies: the impact on workers in Scotland" (Ničivé technologie: Dopad na zaměstnanost ve Skotsku) od výzkumné organizace Common Weal (Všeobecné dobro) zkoumá vzestup robotů do roku 2030 a poukazuje na to, které sektory nejvíce propadnou automatizaci.

 

Autor Craig Berry, elektroinženýr, konstatuje, že technologické změny v nadcházejících deseti letech přijdou ve třech vlnách - algoritmy, augmentace a autonomie. Dojde k rozdílům v očekávané míře automatizace ve čtyřech ekonomických skupinách zemí: v ekonomikách průmyslu, v ekonomikách služeb, v asijských a v severských zemích.

Země, které mají velkou koncentraci ekonomiky v průmyslových sektorech, budou více automatizovány.

"Automatizace bude mít na skotskou ekonomiku podstatný dopad," sdělil Berry deníku The National. "Skotsko přijde do roku 2030  až o třicet procent pracovních příležitostí v důsledku technologického pokroku. Nejtvrději budou postiženi migrující zaměstnanci: zaměstnanci pracující za nízké mzdy a lidé na nižších úrovních ve společnosti. Skotsko má možnost restrukturovat způsob, jímž je provozována jeho ekonomika a pro koho je provozována. Je nutno vytvořit ekonomiku, která bude vedena investicemi a bude mít inovační strategii. Tak dokáže Skotsko integrovat automatické stroje a fungovat k veřejnému prospěchu, nikoliv pro soukromé zisky."

Dopad automatizace podle Berryho bude různý v různých ekonomických sektorech, podle toho, jak jednotlivé hospodářské sektory budou reagovat na vlny vznikající technologie.

"Nejvýznamnějších pět průmyslových sektorů ve Skotsku ohrožených automatizací poskytuje v současnosti společnosti 35 procent pracovních míst. Avšak lze očekávat další likvidaci pracovních míst v sektorech, jako je hornictví, a podniky veřejných služeb - včetně ropného a plynárenského průmyslu ve Skotsku.

Vysoce ohrožená automatizací jsou pracovní místa lidí u strojů a v montážních halách. Ohrožena jsou i pracovní místa úředníků v důsledku vln algoritmizace a augmentace. Profesní pracovníci, včetně vysokých manažerů, budou ohroženi méně.

Avšak má-li být země schopna vytvořit inteligentní, udržitelný hospodářský růst, bude nutno ekonomiku restrukturalizovat. Opustit hospodářský model založený na růstu občanské zadluženosti a přejít k modelu založenému na investicích a porozumění růstu jako odměny za efektivní inovace. Některé regiony světa, jako například Skandinávie, dokázaly zabránit nejhorším dopadům automatizace investicemi do výzkumu a rozvoje.

"Při zvládání dopadů automatizace by zaznamenalo Skotsko podstatné úspěchy, pokud by se pokusilo napodobit některé skandinávské metody přístupu k průmyslové výrobě," konstatoval Berry. "Čím dříve tohle přijmeme, tím menší bude ztráta pracovních míst. Pokud se Skotsko zaměří na investice, jeho obyvatelstvu to poskytne konkurenční náskok při zvládání automatizace."

Berry poukázal na to, že Skotská národní investiční banka by mohla být použita k vytvoření "inovační strategie, založené na poptávce". Ta by měla financovat vznik celostátních firem, které by vytvářely ve skotské ekonomice investice, což by podpořilo růst a pracovní příležitosti.

Varoval, že by bylo chybné se domnívat, že takový přístup vyřeší problém automatizace dlouhodobě, protože technologie bude postupovat nezadržitelně, ale vzniklý hospodářský model by vytvořil kapacitu pro trvalé zvládání nových technologií, protože by přinášel do ekonomiky nový kapitál a zajišťoval by tak trvale přežití pracovních míst.

Podrobnosti v angličtině ZDE

 

0
Vytisknout
6825

Diskuse

Obsah vydání | 31. 12. 2018