Všem blízkým, kteří chtějí volit Miloše Zemana

25. 1. 2018 / Bohumil Kartous

čas čtení 11 minut

Autor obrázku: Jáchym Bohumil Kartous

Setkávám se s lidmi, kteří se ptají "a kde jsou vlastně ti Zemanovi voliči". Říkám si, že žijí ve skutečné sociální izolaci. Znám spoustu lidí, kteří chtějí volit Miloše Zemana, ostatně podle výsledků prvního kola voleb je to skoro 40 % voličů. Pokud bychom udělali průzkum mezi těmi, kdo nevolili, asi bychom došli k názoru, že s Milošem Zemanem souzní polovina této společnosti. Miloše Zemana chtějí volit i lidé mně blízcí. Rozumím dobře proč a respektuju to. Zkuste prosím jen ještě jednou uvažovat o tom, zda taková volba skutečně dává smysl, který do ní vkládáte. Zde se snažím rekapitulovat, jak je Miloš Zeman svými voliči vnímán, co z toho je skutečnost a co iluze.


Říkáte, že Miloše Zemana volíte z toho důvodu, že jeho politickou kariéru dobře znáte, je pro vás čitelný, transparentní. Ano, Miloš Zeman je transparentní. Je otázka, jestli je to důvod zvolit jej podruhé prezidentem ČR. Vidím naopak jako velký handicap Miloše Zemana, že za sebou má svou dlouhou politickou kariéru, během které se významně proměnil: z člověka, který ve skutečně skromných podmínkách znovuzakládal sociální demokracii, přes kompromitující etapu premiérství a opoziční smlouvy, etapu zákulisního ovlivňování politiky z Vysočiny po zradě v prezidentských volbách až po jeho nejsmutnější životní etapu v roli prezidenta ČR. 


Miloš Zeman transparentně selhal. Rád se chlubí tím, že na svých cestách sjednává kontrakty pro české podniky, zejména na východě, v Rusku a v Číně. Je to, žel, manipulace. Jak ukazuje ekonom Daniel Münich, podíl exportu do Ruska a zejména do Číny je pro ČR zanedbatelný a Zeman v tomto nijak ČR nepomohl. Je pravda, a znám osobně takový případ, že některým podnikatelům pomohl otevřít dveře na svých zahraničních cestách k jednání. Nikoliv firmě Zetor, která patří finanční skupině Penta a nedaní v ČR. Ne společnosti PPF, spekulantskému holdingu, který v Číně se svým Home Creditem pouze paběrkuje na trhu s finančními půjčkami. I skutečným českým podnikatelům. To je ale standardní náplň práce každého prezidenta na jeho zahraničních cestách. Tam, kam se český export orientuje nejvíce, v zemích EU, Zeman neuspěl.

Říkáte, že Miloš Zeman pro váš představuje záruku ochrany českých zájmů v zahraničí. Ty ekonomické ochránit nedokázal. Naopak, okázalou manipulací o svém vlivu v Rusku a Číně vytvářel dojem, že tohle jsou místa, kde může české podnikání uspět. Samo o sobě nemůže, je to nepřípustné zjednodušení. Vzpomínám si na besedu se zakladatelem firmy Linet Zbyňkem Frolíkem.  Jeho firma s polohovacími zdravotnickými lůžky uspěla v Číně poté, kdy založili německou značku, pod kterou se dařilo do Číny prodávat... Miloš Zeman své voliče vědomě klame o úspěších, kterých dosáhl. Žádné jeho úspěchy nejsou. Nic, co by vám pomohlo v tom, že se zvýšilo české HDP a tím i blahobyt. To podstatné, k čemu dochází, je na Zemanovi naprosto nezávislé.

Ani politické zájmy v zahraničí Miloš Zeman ochraňovat nedokázal. I díky němu je v současnosti ČR zařazena společně s Maďarskem a Polskem mezi země, o nichž se v rámci budoucího vývoje uvažuje jako o "druhorychlostních". Na rozdíl od Slovenska, které bylo z této "klatby" vyňato. Určitě můžete mít řadu výhrad k fungování EU. Taky je mám. Je to pokus přemostit politicky staletí vytváření národní a kulturní jedinečnosti a trhy, což s sebou nutně nese velký podíl chyb a slepých cest. Vedle EU ale není alternativa, jak se snaží blouznit různí populisté v radikálních sférách napravo i nalevo. Ostatně i Miloš Zeman vidí budoucnost v EU. O to větším paradoxem je, že pro ČR a její budoucnost v Evropě nic neudělal, kromě špatného jména, jež ho provází. Takto vidí Miloše Zemana Bild, jeden z nejčtenějších německých deníků. Jistě, řeknete si, bulvár. Jenže fakt, že Zeman je zařazen mezi evropské politické outsidery, je opodstatněný, v řadě politických názorů se s nimi shoduje. Globální deník NY Times popisuje Zemana jako jednoho z "nejvýraznějších reprezentantů populismu, kteří dosáhli moci hrou s emocemi" a vnímá prezidentské volby jako rozhodování ČR o tom, zda jít na východ či na západ. Další globální deník, Guardian, vidí volby jako rozhodnutí o tom, zda české společnost chce nadále následovat Zemanův antiimigrantský populismus. Jistě, můžete to chápat tak, že tato média prostě Zemanovi nefandí. Jenže tato média neváhají kritizovat ani ty politiky, kterým nepochybně fandí více. To je odlišuje od parazitních médií, která se snaží Miloše Zemana vykreslovat jako velkého státníka a moudrého myslitele. Je to silně zavádějící. Miloš Zeman je nepochybně velmi inteligentní člověk, vysoce sečtělý. Rozhodl se však své inteligence využívat k očividné manipulaci. Je schopen pro to udělat skutečně velmi mnoho a ohrozit tak stav české občanské společnosti.

Vím, že se domníváte, že Miloš Zeman představuje bojovníka za zájmy těch, kdo nepatří k pražské ekonomické a politické smetánce. Obávám se, že i v tomto je skryta manipulace, kterou ne všichni vnímají. Když se Miloš Zeman stal prezidentem, sliboval, že bude prezidentem všech. Od samého počátku však - právě s cílem vytvořit jasně danou linii přijatelnosti a nepřijatelnost - démonizuje pražskou kavárnu a některé podnikatele, jakoby oni byli vinni problémy normálního českého člověka. Rozumím tomuto názoru. Taky se mi někteří představitelé pražské kavárny zdají komičtí ve svém pocitu nadřazenosti, také si myslím, že Bakalovy podnikatelské aktivity v OKD jsou jednou z ilustrací stavu české společnosti a odpovědnosti mocných vůči ní.

Problém ale je, že Miloš Zeman si vybral obětní beránky, udělal z nich arciďábly a sám se ochotně obklopuje lidmi, jako jsou pánové Nejedlý či Mynář, nejspodnější šmíra českého podnikatelského a lobbyistického světa. Ochotně vytváří po celou dobu svého prezidentování mocenský tandem s Andrejem Babišem, který reprezentuje přesně tentýž podnikatelský druh, jako lidé, jimž Zeman připisuje - obrazně řečeno - všechno zlé, co se na světě děje. Padni, komu padni u Miloše Zemana skutečně nikdy neplatilo, což patří k jeho politickému dědictví, kvůli němuž mu věříte více než jiným kandidátům na prezidenta ČR.

Vím, že se často velmi upřímně bojíte důsledků imigrace v ČR. Vězte prosím, že v ČR není tzv. vítačů, kteří by sem chtěli pod záminkou multikulturalismu či dokonce zištných finančních zájmů přitáhnout statisíce muslimských imigrantů. K tomu mohu svědčit sám, znám lidi z neziskovek a znám osobně lidi, kteří byli pomáhat uprchlíkům na Balkáně. Jejich motivací je pomoci lidem v nouzi, ne dělat business či kázat multikulturní náboženství. Uvědomují si mnohem lépe než český mediální konzument, že cesta k řešení je zastavit konflikty v místech, odkud tito lidé přicházejí, a pomoci návratu těchto zemí do snesitelného stavu. Věřte, tohle je politika, na které se shodnou v ČR všichni.

Miloš Zeman přesto démonizuje lidi, kteří projevili svou osobní statečnost a pomáhají potřebným. Dělá to nikoliv proto, aby ochránil ČR, ČR to nepotřebuje a prezident ji v tomto smyslu ochránit neumí a nemůže, ať už jím bude kdokoliv. Miloš Zeman si ve svém vánočním poselství přivlastnil skutečnost, že ČR je jednou z nejbezpečnějších zemí na světě. Ano, podle Global Peace Indexu to tak je. Jenže to není ani v nejmenším Zemanova zásluha. Je to dlouhodobý stav, na němž Zeman nic nezměnil. Nedivím se, že jste se nechali strhnout. Jen je třeba odhlédnout od mediálních obrazů, postavených na snaze šokovat, a skutečnosti. Miloš Zeman se žel od skutečnosti v tomto ohledu zcela záměrně odklání a manipuluje vás do pozice lidí, kteří mají strach.

Zároveň tím odklání pozornost od mnoha jiných témat, snažil jsem se na to poukázat v předchozím textu. Kvůli imigraci se česká společnost baví ne o problémech, které nutně potřebuje řešit, ale o pseudoproblému, který ve své podobě žádné řešení nepotřebuje. 

Vnímáte také často Miloše Zemana jako člověka, který se zastává slabších a obhajuje jejich práva. To by ovšem znamenalo, že se bude snažit hovořit a podněcovat řešení v oblasti minimální mzdy, exekučních zákonů, podpory matek samoživitelek, chudnoucích regionů. Jak ale vypočítává Jiří Hlavenka, na ohrožených a slabých Zemanovi nezáleží. Přesto ho tito lidé budou často volit, neboť se nechali přesvědčit, že největší nebezpečí, které jim hrozí, pochází z strany islamistických teroristů...

Možná fandíte i tomu, že se Miloš Zeman tak okázale staví proti inkluzi. To je také téma velmi blízce náležející do skupiny "ochrana slabých a ohrožených". Vezměte prosím v potaz jeden zásadní paradox Zemanova postoje. Na jedné straně odmítá inkluzi, na druhou stranu adoruje progresivní daňový systém skandinávských zemí. Jde přitom o spojené nádoby. Ve Skandinávii - ale i v dalších zemích - funguje progresivita zdanění z toho důvodu, že jde o sociálně inkluzivní systémy. Jinými slovy, progresivní zdanění i inkluze ve vzdělávání jsou projevem větší ochoty k sociálnímu smíru, k sociální soudržnosti, snižování nerovností. Bylo by přirozené, kdyby Miloš Zeman zastával takovou politiku, označuje se přece za levicového politika. Jenže on to nedělá, což dobře koresponduje s jeho snahou společnost rozdělovat, ne scelovat.

Uvědomuji si, proč jste často volili Miloše Zemana před pěti lety. Šlo o snahu vyvážit hegemonii důvěru postrádající pravicové vlády, snahu o to, aby na Pražském hradě seděl její oponent. Tehdejší motivaci sdílela spousta nespokojených, kteří by Miloše Zemana jinak nevolili. Konstelace se ale diametrálně změnila. Dnes je Miloš Zeman součástí mocenské hegemonie, nikoliv jejím oponentem. Miloš Zeman pomáhá hegemonii udržovat.

Možná existují ještě další důvody, které vás vedou k volbě Miloše Zemana, nejsem určitě schopen postihnout vše. Zvažte ale ještě jednou, zda jsou tyto důvody dostačující a zda skutečně může Miloš Zeman prospět jako prezident vám i společnosti. Volte podle vašeho nejlepšího vědomí a svědomí.


4
Vytisknout
32027

Diskuse

Obsah vydání | 29. 1. 2018