V Česku je všechno jinak. I konzervativci jsou tady jiní - uctívají nepoctivost

30. 9. 2013 / Radim Hreha

čas čtení 7 minut

„My jsme konzervativní strana,“ opakovaně v předvolební kampani prohlašuje předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg. Co tím míní, vzhledem k jeho dlouholetému nekonzistentnímu působení v politice, nemůže být jasné ani jeho kmenovým voličům. Podle wikipedie konzervatismus klade důraz na řád, autoritu, tradice, vlast, rodinu, náboženství, soukromé vlastnictví, hierarchizaci společnosti a morálku. Každý anglosaský a rovněž rakouský, či německý konzervativec potvrdí, že nadto ctí a řádně plní své daňové povinnosti vůči státu. Shrnuto a podtrženo, základní zásadou konzervatizmu je dodržování zákonů a pravidel, ne jejich obcházení.

Autentický konzervativec si je totiž plně vědom toho, že minimalizace daňových úniků přispívá k prosperitě státu, tudíž i většiny občanů včetně zaměstnanců, kteří nemusí doplácet na daňové úniky v podnikatelské sféře. Tito konzervativci dobře vědí, že stabilita demokratického systému je přímo úměrná životní úrovni lidí, na rozdíl od keců o záchraně demokracie, třeba omezením kompetencí přímo voleného prezidenta. Zejména v zemi s obrovskými daňovými úniky, postrádající ochranu spotřebitele.

Z Evropské komise v těchto dnech přišla alarmující zpráva: Ztráta na výběru daně z přidané hodnoty v České republice činila v roce 2011, kdy byl ministrem financí Miroslav Kalousek, přes 109 miliard Kč. Tedy téměř tolik, jako schodek 112 miliard aktuálního návrhu státního rozpočtu pro příští rok. Odhad Evropské komise zřejmě zahrnuje více aspektů spojených s DPH, tudíž odhad objemu pouze neodvedené DPH bude o něco nižší.

Ani to však Schwarzenbergovi, Kalouskovi a ostatním „konzervativcům“ v TOP 09 nebrání vzkazovat jejich voličům, že i nadále udělají vše pro zachování polistopadových ideálních podmínek pro nepoctivce všech typů, kteří okrádají stát i spotřebitele.

Jedním z nástrojů minimalizace daňových úniků jsou fiskální registrační pokladny. Snahu levicových stran o uzákonění jejich zavedení vnímá „v této chvíli“ Stanislav Polčák z TOP 09 takto: „Registrační pokladny jsou v tuto chvíli neuvěřitelnou buzerací pro drobné živnostníky, a je to věc, která vůbec nepřinese úspory do daňové oblasti, respektive nepřinese ani efekty pro daňovou soustavu a pro výběr daní. Jsem přesvědčený, že zavedení registračních pokladen musí kupříkladu na Slovensku ještě prověřit čas. Nesouhlasím proto s tím, o co opírá levice své argumenty. Když si totiž uvědomíte náklady na zavedení těchto systémů - zvláště v rovině malých podnikatelů - tak očekávaný přínos je v zásadě totožný, ne- li ještě záporný,“ doplnil Polčák.

Našemu konzervativci nějak uniklo, že Slováci si „v této chvíli“ zavedení pokladen před mnoha lety vesměs pochvalují. Pravda až na několik konzervativců „tuzemského typu,“ kteří jim nemohou přijít na chuť. Nicméně, stačí se zeptat kteréhokoliv hospodského... Jeden z nich to v době metanolové aféry Radiožurnálu vysvětlil takto: „Na Slovensku máme velmi přísně sledované veterinární a hygienické podmínky výroby, všude máme celníky a plus, na rozdíl od České republiky, máme povinné registrační pokladny. Takže dnes umíme vystavit rodný list všech oficiálně vyráběných výrobků.“ Nebo v ČT: „Slovenská republika má propracovanější systém kontroly než Česko - používá registrační pokladny.“

To co znají na Slovensku a v mnoha dalších zemích je známo i českým odborníkům: Předseda Agrární komory Jan Veleba: „Kdyby byly registrační pokladny, nemuselo dojít ke ztrátám na životech.“

Situace podle generálního ředitele Becherovky Anthony Schofielda nejen vážně ohrožuje export, ale také poškozuje pověst Česka v zahraničí. Becherovka už navrhla rovněž opatření, která by měla předcházet obdobným případům. A to například snížení maximálního objemu spotřebitelského balení lihovin na tři litry, zavedení povinných registračních pokladen v gastronomii

- Potravinářské komora ČR podle tehdejšího prezidenta Miroslava Tomana žádala zavedení licencí na prodej alkoholu včetně registračních pokladen a zpřísnění prodeje a kontroly výrobců alkoholických nápojů, a to nejen českých, ale i těch, kteří by k nám mohli alkohol dovážet.

- Pro koncesovaný prodej je i předseda Unie výrobců a dovozců lihovin Pavel Dvořáček. Chtěl by také, aby tam, kde se bude prodávat alkohol, byly registrační pokladny.

V podobném duchu se vyjádřilo mnoho odborníků i z jiných oblastí, nicméně konzervativci dobře vědí, že nepoctivců je v Čechách nemálo. Přitom disponují volebním právem a především chtějí volit. No a kdo jiný by jim měl jít v ústrety, než tuzemští „konzervativci,“ že ano. Polčákovi a spol. proto nezbývá nic, než explicitně ujišťovat všechny nepoctivce a vychytralce podnikající v obchodě, službách, stavebnictví apod., že mohou i nadále kalkulovat s podporou finančně nesystémového podnikání spojeného s daňovými úniky, pravda v případě volebního vítězství TOP 09. Polčákovi, stejně jako každému bezskrupulóznímu politikovi, nezáleží na občanech v pozici klientů obchodů, či konzumentů služeb, stavebních činností aj. Co na tom, že i nadále nebudou chráněni před spekulanty a nepoctivci. Podle zvrácené logiky přece nemusí nakupovat ve stáncích, či trzích. Navíc mohou přistoupit k provedení služeb bez dokladu za „nižší“ cenu. (Kdo z nás se nesetkal s nabídkou provedení prací za údajně nižší cenu, nebude-li trvat na dokladu).

„V této chvíli“ je nutno sehnat hlasy. No a pro naše konzervativce po působení ministrů TOP 09 v poslední vládě je každý hlas dobrý. I proto Polčák své „ušlechtilé konzervativní“ myšlenky prezentuje veřejně v době, kdy většina odpovědných občanů si uvědomuje, že stát pochroumaný „pravicovými“ experimenty, nutně potřebuje zvýšit výběr daní, na rozdíl od Kalouskovy vlády, která daně zvyšovala.

Závěrem jedna poznámka: Nikde není psáno, že nová vláda schválí zákon o registračních pokladnách v podobě jak ho navrhla Paroubkova vláda. Problémy drobných podnikatelů, kteří netvoří adekvátní zisk, může nová Sněmovna v novem zákonu zohlednit.

Radim Hreha

* Zkušenosti se zavedením kontrolních pokladen u našich sousedů – na Slovensku a v Maďarsku – jsou pozitivní. V těchto státech se zvýšily přiznané tržby o 20 až 30 %. K častým výhradám, že v Evropské unii nejsou kontrolní pokladny ze zákona povinné, je vhodné poznamenat, že ve většině států EU to tak opravdu je, přesto je pokladníci používají ať na základě jiných legislativních úprav, či na doporučení odborových svazů. Navíc je zde účinná kontrola podnikatelských příjmů usnadněna tím, že většina zákazníků používá bezhotovostní platby, především bankovní a kreditní karty, případně šeky. V Německu je kontrola zajišťována ještě směrnicí o zdanitelných příjmech, kdy každý obchodník musí při výpočtu daní dokumentovat své denní tržby. I když si může zvolit libovolnou formu, většina kvůli dalším výhodám používá právě registrační pokladny.

Zdroj: http://www.e-sondy.cz/nase-argumenty/3103-3/registracni-pokladny-nastroj-proti-sede-ekonomice

0
Vytisknout
7812

Diskuse

Obsah vydání | 2. 10. 2013