Otevřený dopis ministru vnitra

Jak Česká pošta plýtvá penězi uzavíráním nevýhodných zakázek

1. 10. 2013

čas čtení 6 minut


Vážený pan Martin Pecina
Ministerstvo vnitra ČR
Náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

Vážený pane ministře,

Jako občan a starosta obce Vír jsem znepokojen informacemi o plánovaném zavírání poštovních služeben v malých obcích. Pošta na vesnici patří mezi instituce, bez nichž je, především v chudých oblastech, rozvoj oblasti jen těžko představitelný.

Na druhou stranu jsem chápal, že stát musí hledat možnosti úspor a racionalizovat své hospodaření. Byl jsem proto srozuměn s tím, že v rámci takovéto racionalizace může dojít i v naší obci k uzavření poštovny, když nejbližší pošta by se nacházela zhruba deset kilometrů od hranice obce.

Mé pochopení pro celou záležitost však skončilo v březnu tohoto roku, kdy jsme dostali od České pošty dopis se zavíráním pošt zdánlivě nesouvisející. Pracovnice ČP nám v něm oznamovala, že ČP již nebude využívat náš systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, protože v proběhlém výběrovém řízení tuto zakázku vyhrála pro celý okres Žďár nad Sázavou firma A.S.A., spol. s. r. o.

Tato firma sice v našem okrese nemá jediného pracovníka natož svozový vůz, ale stále jsem nebyl znepokojen, podnikající subjekty mají možnost uzavřít smlouvu přímo se svozovou firmou.

Jenže přílohou tohoto dopisu byla také nová smlouva. U jména naší obce byla uvedena suma, která třikrát převyšovala částku, kterou jsme po ČP požadovali my. Když jsem se informoval u svých kolegů, téměř vždy jejich obce požadovaly po ČP za vývoz popelnic násobně nižší částky, než které byly uvedeny ve smlouvě.

Abych si ověřil, zda se toto děje i mimo území našeho okresu, vznesl jsem dotaz na ČP a oslovil jsem starosty z dalších obcí. ČP mi odmítla odpovědět a nenarazil jsem na žádného kolegu, který by měl podobnou smlouvu k dispozici. Když o tuto smlouvu žádali ČP, bylo jim to zamítáno- smlouva se najednou stala tajnou.

Souběžně s těmito aktivitami byla také natočena televizní reportáž, kde několik starostů z našeho okresu na skutečnost upozornilo, ale mluvčí ČP situaci komentovala tak, že v součtu všech okresů ČP díky těmto výběrovým řízením ušetřila půl milionu ročně a v našem okrese sice uzavřeli nevýhodnou smlouvu, ale jen na jeden rok.

Vyjádření mluvčí ČP mne překvapilo, protože ve smlouvě, kterou máme k dispozici je jasně uvedena délka trvání čtyři roky, a také jsem si neuměl představit, jak může někdo uzavřít takto nevýhodnou smlouvu v jednom okrese a v jiném uzavírá smlouvy výhodné. Mé pátrání tedy pokračovalo dále.

Oslovil jsem stovky starostů, ale získal jsem pouze jedinou smlouvu z jiného okresu, která také nevypadala výhodně pro ČP. Jelikož jsem pochopil, že toto pátrání není v silách jediného člověka, obrátil jsem se na společnosti Otevřená společnost o. p. s. a Oživení o. s. Ty, po několika měsíčním snažení, získaly čtyřicet čtyři smluv pro jednotlivé okresy a také částky vynaložené ČP na likvidaci odpadu za rok 2012, tedy před platností těchto smluv.

Po analýze podkladů jsme dospěli k závěru, že pouze v osmi případech ČP uzavřela smlouvu, která byla výhodná (v průměru o deset procent). V třiceti šesti případech pak byly uzavřeny smlouvy, které byly v průměru o více než čtyřicet procent dražší než dosavadní systém.

Předražené smlouvy pak za čtyři roky jejich trvání stojí ČP o zhruba sedm milionů více, než byl stávající systém. Informace máme jen pro těchto čtyřicet čtyři okresů, proto nevíme, zda není celková ztráta ještě větší.

Při další analýze jsme také dospěli k tomu, že skryté zdražení je patrně i v dalších podmínkách nové smlouvy. U některých poštoven došlo ke snížení počtu vývozu za rok, takže ČP dnes platí za horší službu, než tomu bylo doposud. Ve smlouvě je také uvedeno, že svozová firma dodá každé poštovní služebně pronajatou popelnici. Situaci jsem ověřoval u čtyř obcí a místní pobočky ČP tam stále využívají starou nádobu.

Na celé záležitosti je také zarážející, že v mnoha okresech zvítězily svozové firmy, které nejsou schopny svézt odpad s přiměřeným ziskem samy, a proto pro popelnice dál dojíždějí místně příslušné firmy coby subdodavatel. Nezasvěcený pozorovatel si žádné změny ani nevšimne. Jenže tyto místní firmy odvedou svou práci a většina zisku jde na účet vítěze veřejné zakázky.

Před měsícem dostali starostové obcí na Žďársku od ČP dopis, v němž jsou dotazováni, zda by se byli ochotni vrátit ke starému systému. Ale ptám se, udělala by tento krok i v případě, že bychom o problému nemluvili? A co v dalších okresech? A je hospodárné dělat tak špatná výběrová řízení, že se po půl roce ruší čtyřleté smlouvy?

Vážený pane ministře, chtěl bych Vás požádat, zdali byste mohl nechat prověřit, jestli byl postup České pošty při zadávání těchto veřejných zakázek správný a jestli v tomto případě nedošlo ke zbytečnému utrácení prostředků ČP, které bychom my raději viděli investované do dalšího provozu poboček ČP v našich obcích.

Vážený pane ministře, tento dopis jsem se rozhodl napsat jako otevřený, protože se domnívám, že jsem v této záležitosti dal ČP možnost na celou věc reagovat, ale jedinou reakcí bylo zmíněné vyjádření mluvčí ČP, které mne přesvědčilo spíše o tom, že ČP nejedná s veřejností otevřeně.


Mgr. Ladislav Stalmach
starosta
Obec Vír
okres Žďár nad Sázavou

Vír 167
592 66

0
Vytisknout
11040

Diskuse

Obsah vydání | 3. 10. 2013