Pro vědce v demokracii je nesouhlas, disent, věcí rozumu

2. 10. 2013 / Bohumil Kartous

čas čtení 2 minuty

"Svět, v němž vědci mluví pouze ústy těžařů a kde je disent považován za antitezi rozumu, je světem okleštěným o významné demokratické volby," píše George Monbiot ve svém ironickém komentáři adresovaném britské vládě a její snaze omezovat diskusi o vědeckých faktech podle zájmů průmyslové lobby. Autor začíná svůj text neuvěřitelným citátem Iana Boyda, vrchního poradce britského ministerstva životního prostředí, který požaduje, aby vědci byli hlasem rozumu, nikoliv nesouhlasu. Podle Boyda je totiž povinností vědce, aby byl na veřejnosti "spíše hlasem rozumu než hlasem nesouhlasu". Jak autor poukazuje, Boyd jde ve svých "lysenkovských" úvahách za hranu toho, co je slučitelné s představou demokracie. Vědci by se podle něj "měli zdržet hodnocení vládní politiky jako dobré či špatné" a pokud mají potřebu se vyjádřit, měli by tak činit prostřednictvím oficiálních poradců, jako je on. Přitom sám Boyd je obviňován z falzifikace dat o šíření tuberkulózy mezi dobytčími stády, aby vyhověl zájmům svého vládního chlebodárce.

Monbiot dále poukazuje na fakt, že v Kanadě a v Austrálii pokročili v omezování svobodné vědecké diskuse ještě dál. Kanadští vědci pracující na programech financovaných z vládních grantů, které by mohly zasáhnout průmyslové zájmy, mají zakázáno veřejně hovořit. Řada "turbulentních" vědeckých programů byla finančně seškrtána, nebo zcela zrušena. Australský premiér Tony Abbott zase zrušil ministerstvo pro vědu a podřadil jej ministerstvu průmyslu. Vedle toho zrušil komisi pro klimatické změny, která následně obnovila činnost jako nezisková organizace financovaná z darů. Monbiot v této souvislosti poukazuje na to, že zrušení podobné komise v Británii se obešlo téměř bez protestů.

Pozn. Bohumila Kartouse: Je evidentní, že pro řadu vědců, které personifikuje Ian Boyd, ale i dalších veřejně činných lidí (typicky novinářů), je těžké zachovat si demokratické postoje a nenechat se zkorumpovat mocí. Aniž by si to předem uvědomili, zastávají posléze postoje, které demokracii potlačují.

0
Vytisknout
7364

Diskuse

Obsah vydání | 4. 10. 2013