Děkujeme, pane Martine Sobotko z ČEZu, za veřejné přiznání

30. 9. 2013 / Věra Říhová

Děkuji mluvčímu ČEZu za zveřejnění vztahu této polostátní společnosti k zákazníkům. Pochopila jsem, že:

1.) elektřina není pro sociálně slabé občany a ti si musí hledat jiné zdroje energie, ("Jak sama píše, jsou nad její možnosti i zálohy vyměřené podle její skutečné spotřeby,...")

2.) elektřina je jednou z příčin likvidace rodin a malých národních firem v Evropě, ("Skutečná pomoc pro ni proto spočívá v nalezení bydlení, které ji nebude ruinovat." + "Pokud by elektřinu museli ze zákona platit všichni dodavatelé, pro některé z menších by to mohlo být likvidační.")

3.) administrativní práce jsou v dnešní technicky pokročilé době pro ČEZ nadlidským úkolem ("... od roku 2011 do letoška obdržela 13 písemných upomínek...")

Za to pan Sobotka nemůže. Představme si, že se bude každá firma v zemi chovat stejně "chytře" jako ČEZ, tak, jak níže popisuji. Jak by vypadal tržní systém platný pro všechny stejně bez rozdílů ? Už by žádný nebyl a dlouho to asi trvat nebude, neboť stoupá počet firem, které metodiku ČEZu následují a nevědomky tak celý tržní systém ničí.

Tento článek vznikl proto, že se nám pan Sobotka snaží namluvit, že si zákazník může za všechno sám. Ale ve skutečnosti zákazník není schopen rozumět cenám energie - elektřině ani plynu, neboť jim nerozumí ani všichni ekonomicky vzdělaní vysokoškoláci, ani zkušení výrobní ekonomové, dokonce ani všichni energetici.

Plánovat energetické výdaje na první rok bydlení bez znalosti propočtu výkonu přímotopů, akumulačních kamen, bojlerů a dalších elektrospotřebičů je pro mnohé občany nemožný úkol. Já jako zákazník Bohemia Energy tyto propočtové služby provádím za pomoci svého obchodního zástupce. ČEZ se se zákazníky nemazlí.

Pan Sobotka má pravdu v tom, že 90% ceny energie je nařízeno státem či ERÚ, což je totéž, a fakturační oddělení s tím nemůže nic dělat. Napsala jsem minulý týden článek o ČEZu jako naprostý laik v oblasti energetiky, pan Čulík ho naštěstí neotiskl, ale zaslal panu Sobotkovi a celý den jsme si s panem Sobotkou dopisovali. Zainteresovala jsem do toho kamaráda programátora Karla a kamaráda Ing.Vojtu, který pověřil svou maminku důchodkyni vyhledáváním informací na internetu a telefonickými dotazy s jinou energetickou firmou. Pochopit složení ceny energie, její distribuci a ostatní fakturované služby znamenalo dohledávání informací a školení čtyř lidí na celý den. Ani jsem už nestihla článek přepsat.

Při současné hranici minimální mzdy a značně omezené sociální státní politice se energie stává nedostupnou pro stále se zvyšující počet občanů. Za sociální systém ČEZ nemůže, to je pravda, ale pravda už není, že zničený zákazník nepřináší žádný zisk. Vypadá to sice logicky, ale na výši vyplácených odměn vrcholovému managementu ČEZu a všech jeho odnoží distribučních, teplárenských a jiných, to vidět není. Zničeného zákazníka snadno nahradí zvýšená cena vedlejších služeb, takže díra za jednoho zákazníka zisk ČEZu zvýší. Sen každého kapitalisty.

Musíme si uvědomit, že ČEZ je polostátní podnik s politickým vlivem a polickou odpovědností. Díky vlastnímu celodennímu školení jsme si konečně udělali obrázek o struktuře ČEZu, prošli jsme obchodní rejstřík, živnostenská oprávnění a hospodářské výsledky všech zainteresovaných firem, které jsme byli schopni najít, a nestačili jsme se divit.

Prošli jsme si také vlastnické struktury energetické konkurence, protože jsme přesvědčení, že český systém konkurence v energii je podvod na občany, který sice umožnil cenu energie mírně snížit právě v oblasti vedlejších služeb (pro velké podniky možná více), ale především umožnil vytvořit tisíce nových pracovních míst obchodních zástupců a v administrativě, umožnil vysoké zisky novým majitelům, členům statutárním a dozorčím. Jak moc může občan šetřit na energii, když cena energie je z jedné části regulovaná ERÚ a z druhé neregulovaně nařízená státem ?

Je to dokonalý systém politických a mafiánských trafik, jak níže ukážu, naprostá ekonomická džungle, perfektní tok peněz z kapes občanů stovkám majitelů a manažerů, které úplně zbytečně a bohatě platíme až do svého vlastního zničení. Vlci nás skvěle požírají, ale zapomněli, že koza musí zůstat celá, jinak chcípne, že kráva se může dojit na doraz, ale ne na krev, jinak chcípne. Naši (a nejenom naši) praví neoliberální pravičáci to s energetikou přehnali natolik, že zničili celý tržní systém.

Co to je cena energie ?

Nejprve si zopakujme, co většina z nás ví. Cena elektrické energie je tvořena třemi složkami: regulovanou a neregulovanou, které se sčítají, a vedlejšími náklady.

A) Regulovanou část tvoří náklady na dopravu, skladování a distribuci energie a její cenu určuje a reguluje ERÚ (Energetický regulační úřad). ERÚ byl založen 1. Ledna 2001 na základě zákona č. 458/2000 Sb.. Jeho úkolem je sjednávat, regulovat a kontrolovat ceny v oblasti energetiky. V čele úřadu stojí předseda, který je vždy na 5 let jmenován a odvoláván vládou. Od 1. srpna 2011 je předsedkyní úřadu Alena Vitásková.

B) Neregulovaná složka je dána velkoobchodní cenou silové elektřiny na světovém na trhu - energetické burze a ERÚ nemá žádné prostředky, jak tuto cenu, která tvoří asi 60% celkové ceny, ovlivňovat. Neregulovaná část ceny tvoří přes polovinu celkové ceny dodávky a její výši nám diktuje "kdosi běžnému občanovi neznámý".

Záhadou nám zákazníkům je, proč je v České republice cena elektřiny vyšší nežli v okolních evropských státech, proč se nepromítají výkyvy výnosů z aukcí a z obchodů s přeshraničními kapacitami, proč se v České republice nikdy nepromítne zlevnění energie dodávané ze zahraničí. Na toto téma vyšlo na internetu mnoho kritických článků, ale nikdy jsem se nedopátrala odpovědi, možná mi jenom utekla. Pan Sobotka - mluvčí ČEZu by nám to mohl vysvětlit.

C) Vedlejší služby a poplatky, většinou zákazníkem nezjistitelné nebo nepochopitelné, zcela neovlivnitelné a ERÚ neregulované, tudíž nenařízené. Jedná se ale především o služby státní. Oddělení nákladových položek od základní ceny energie není výmysl ČEZu ani naší vlády a má svou logiku i opodstatnění. Jak to ale vypadá v praxi ?

Ca) distribuční poplatky - ČEZ nemá pouze jednu distribuční firmu ani pouze jednu firmu na opravy, investice do sítě a další nutné služby, firmu se jednotlivými regionálními středisky. Proč ? Na co my občané potřebujeme rozbujelou síť firem napojených na základní kmen ČEZ ? Takhle rozbujelý aparát neměli ani soudruzi v době socialismu.

Firmy se 100% podílem ČEZu jsou podle obchodního rejstříku :
ČEZ Distribuce, a. s. , ČEZ Distribuční služby, s.r.o. , ČEZ Distribuční zařízení, a.s. , ČEZ Prodej, s.r.o. , ČEZ Logistika, s.r.o. , ČEZ Zákaznické služby, s.r.o., STE-OS s.r.o , ČEZ Energo, s.r.o., Energetické centrum s.r.o., ČEZ Energetické služby, s.r.o. , ČEZ Energetické produkty, s.r.o., ČEZ ICT Services, a. s., ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. ČEZ měření, s.r.o., ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., ČEZ Správa majetku, s.r.o., ČEZTel, a.s.
dále :
ČEZ Teplárenská, a.s. , Teplárna Trmice, a.s. (podíl 85%) , Elektrárny - Chvaletice a.s. , Tisová a.s. , Dětmarovice a.s., Mělník III. a.s., Počerady a.s. ČEZ Bohunice a.s. ,Severočeské doly a.s., PPC Úžín, a.s.
ÚJV Řež, a. s. (podíl 52%) , LOMY MOŘINA spol. s r.o. (podíl 51%)
ŠKODA PRAHA a.s. , ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. ,
ŠKO-ENERGO, s.r.o. (podíl 12%) , ŠKO-ENERGO FIN, s.r.o.(podíl 5%)

Toto všechno my zákazníci platíme. Bohaté zisky několika tisíc lidí způsobují odepření energie tisícům jiných. Zákazník tak platí služby spojené s prodejem výrobku - energie možná i několikanásobně, rozhodně nikdo z nás neví, co vlastně platíme, a ani nejsme schopni se toho dopátrat.

Jaký je mezi nimi rozdíl a může si zákazník mezi nimi vybrat ? Proč má ČEZ tolik samostatných distribučních firem, proč nestačí jenom jedna ? Proč vůbec nejsou veškeré služby spojené s dodávkou energie součástí jedné firmy ? Každá státní firma financovaná z našich daní musí mít možnost kontroly ze strany občanů a proto musí být alespoň trochu přehledná. Systém energetického firemního propletence je džungle, kterou běžný občan není schopen projít.

Ptejme se proč a odpovědi vyžadujme od politiků ! Ptejme se dnes před volbami na mítincích politických stran, co s tím hodlá jejich případná budoucí vláda dělat.

Cb) OTE poplatky - cena za zúčtování Operátora trhu s elektřinou a.s. Opět se ptejme našich politiků. Co je OTE, jak vznikla a čím se zabývá si můžeme podrobně přečíst na jejich internetových stránkách. Pro ČEZ stejně jako další energetické firmy je to platba povinná.

Stát si od takového kroku sliboval příchod nových konkurentů na trh, což se povedlo v hojné míře (kdo by si nechtěl ukousnout z upečeného holuba) a tím i tlak na nižší ceny, což se povedlo pouze na začátku, dnes se ceny samozřejmě nenápadně přibližují.

Cc) OZE poplatky za investice do výroby - podpora výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů, tedy nikoliv zpětné investice ze zisku, jak se po ostatních firmách požaduje, navíc to my zákazníci platíme minimálně 2x - jednou jako státní dotace firmám, podruhé za odběr od těchto firem. Naprosto nám není jasná úloha samostatné firmy ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. ani zdroj jejích zisků. Příplatek na obnovitelné zdroje se na zvýšení cen projevuje zhruba 1 haléřem na kWh. Proč musíme tento poplatek hradit jako spotřebitelé ze své peněženky, když už přispíváme jako občané ze svých daní ?

Cd) Cena systémových služeb, které jsou provozovány společností ČEPS. Společnost ČEPS byla založena v roce 1998 rozhodnutím valné hromady společnosti ČEZ o vydělení tehdejší Divize přenosová soustava (soustava vysokého napětí) do samostatné dceřiné společnosti. Toto rozhodnutí bylo učiněno v souladu s evropskou legislativou ukládající členským zemím EU oddělení přenosu elektřiny jako přirozeného monopolu od výroby elektřiny jako konkurenčního odvětví (přiznáváme se, že jsme vůbec nepochopili, v čem spočívá ona konkurence, když tyto systémové služby jsou plně monopolní a plně ve vlastnictví státu a s nikým si nekonkurují).

V roce 2002 rozhodla vláda Miloše Zemana o převodu státního podílu v osmi distribučních společnostech na ČEZ výměnou za většinový podíl v ČEPS; tato transakce byla předmětem velké kritiky ze strany tehdejší pravicové opozice. O dva roky později stát odkoupil od ČEZu i zbylý menšinový podíl v ČEPS. Dnes je ČEPS plně ve vlastnictví státu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva práce a sociálních věcí . Zajišťuje kvalitu a spolehlivost dodávek elektřiny na úrovni přenosové soustavy a plnění mezinárodních závazků a podmínek propojení elektrizační soustavy ČR. Nám laikům je to jistě naprosto jasné.

Ce) ostatní poplatky, o nichž zákazník nemá předem přehled :

- roční poplatek za neexistující hovory ( možno na vlastní žádost zrušit, ale pořád ještě o tom mnoho občanů neví ) ;

- poplatek za jistič, poplatky za bankovní převody, poštovní poplatky, telefonní poplatky a další poplatky, kterým většina zákazníků nerozumí, protože nejsou vzdělaní v energetické terminologii a v základech fyziky, a u kterých nemá žádnou možnost kontroly.

D) Cena plynu je v České republice ještě složitější a variabilnější. Plynaři uvádějí v cenících cenu za kilowatthodinu či megawatthodinu, na plynoměrech ale máme spotřebu v m3. Ke skutečné ceně se tedy dostaneme tak, že množství spotřebovaných m3 vynásobíme číslem 0,0105. Tím dostaneme hodnotu v MWh. Pokud máme například spotřebu 80 kubíků ročně, dostaneme po vynásobení 0,0105 hodnotu 0,84 MWh. Vynásobíme tabulkovou cenou plynu nalezenou na internetových stránkách svého dodavatele a získáme částku, kterou platíme za odběr.

Jak jednoduché, jistě to všichni známe ze základní školy. K ceně odběru připočteme stálou měsíční platbu za plynoměr x 12 měsíců, veškeré další očekávané poplatky včetně státních operačních služeb OTE a OZE a víme, kolik asi tak přibližně budeme platit, pokud se cena plynu v průběhu roku nezmění, v což můžeme těžko doufat.

Co nám ČEZ dále nabízí ?

1) Vymáhá pohledávky likvidačním způsobem a podporuje exekuční zločinnost. ČEZ prý nepoužívá vymahačské externí služby, na drsné metody má své vlastní zaměstnance. O své zkušenosti s nimi se můžeme podělit na internetu se svými spoluobčany prostřednictvím mnoha článků a stížností, každý si je může snadno dohledat.

2) Není schopen přes vysoce nadstandardní platy "odborníků" zvládnout běžné administrativní práce na běžné administrativní technice, tedy práci, kterou požaduje od každého i negramotného (invalidního) zákazníka formou vyhledávání cen a výpočtu spotřeby energie na počítači. Není schopen po dobu až jednoho roku opravit v administrativním systému adresu zákazníka či jiné požadované údaje. Výmluvy typu, že chybička se při vysokém počtu zákazníků vloudí, je dost ubohá.

Pokud má ČEZ málo administrativních zaměstnanců, kteří nestíhají, nebo má nedostatečnou kontrolu, máme na pracovním trhu opravdu hodně kvalifikovaných a zodpovědných nezaměstnaných lidí. ČEZ má tak vysoké zisky, že se nemůže vymlouvat na nedostatek financí pro mzdové účely. ČEZ neměl žádný skutečný ekonomický důvod k likvidaci středisek v menších městech, kde evidenční systém pracoval spolehlivě a rychle.

3) Prodává výrobky a služby za předem zatajovanou cenu. Zákazník není předem informován o ceně energie na další platební období. Nechápu, proč se zákazník tuto cenu nemůže dozvědět při rozpisu zálohových plateb.

Zákazník si musí sám cenu energie vyhledat bez jistoty, že cena bude po celé následující období stálá, musí si sám spočítat energetickou nákladovost domácnosti nebo firmy (tam na to většinou někoho mají), ale může pouze přibližně odhadnout podle internetových tabulek, které nejsou přesné (dokonce i sám ERÚ má na svých stránkách napsáno, že neručí za vlastní uvedené údaje, viz http://kalkulator.eru.cz/PrehledDodavatelu.aspx , Poznámka 2 pod tabulkou).

U teplovodního a horkovodního dálkového vytápění se cena tepla hledá velmi těžko bez přesné internetové adresy dodavatele, ale trpělivým a znalým se to na internetu nebo telefonickým dotazem podaří. Ani tak nemá zákazník nikdy jistotu, že uvedená cena bude platná po celé topné období.

Ostatní mají smůlu, cenu za teplo a teplou vodu se dozvědí až při fakturaci. Především ti, kteří nemají počítač, nemají čas na časté hledání těch správných stránek nebo jim nerozumí. Pravda je, že mnozí zákazníci se o to ani nesnaží, někteří obyvatelé společných bytových jednotek ani nevědí, kdo je jejich dodavatelem tepla. Ti si pak musí stěžovat na sebe.

4) Požaduje od zákazníka energetickou, finanční, výrobní a distribuční gramotnost. ČEZ nikomu nebude počítat předpokládanou spotřebu dle zákazníkovi dostupné výše měsíčních záloh tak, aby zákazník na konci periodického období neobdržel fakturu s pro něho nesplatitelnou částkou, to je vina ČEZu a nikoliv zákazníka, ČEZ má odborně vzdělané a zkušené zaměstnance, poradce, psychology, školitele, obchodní zástupce a spoustu dalších vysoce placených zaměstnanců, které si všichni draze platíme, má tyto služby uvedené ve svém živnostenském oprávnění a nic mu v této činnosti nebrání.

Obchodní zástupci distribučně konkurenčních firem to na požádání dělají. Pokud se v ČEZu vyskytne zákazník, který žádá nižší zálohy, nežli je předpoklad skutečné možné spotřeby, měl by ČEZ nabídnout osobní návštěvu u zákazníka a kontrolou spotřebičů zákazníka poučit. Když si takovou službu mohou dovolit drobné distribuční firmy, proč by si to ČEZ nemohl dovolit ze svých obrovských zisků ? Teprve po odmítnutí nabídnuté pomoci propočtu předpokládané spotřeby může pan Sobotka - mluvčí ČEZu prohlásit, že si za vysokou konečnou fakturaci může zákazník sám.

Pan Čulík má naprostou pravdu, když píše, že k používání moderní technologie nemusíme být odborníky na výrobu a připojených služeb, stačí, když jako zákazník vím, kolik budu platit, jak mám výrobek správně používat nebo jak bude probíhat nabízená služba. Například mě trvalo celý den korespondování a postupného vysvětlování, nežli jsem pochopila systém poplatku za znovupřipojení elektroměru do sítě, musela jsem si nejdříve projít školením energetické terminologie a základům fyziky, kterou jsem po 40 letech absolvování základní školy zapomněla.

Závěrem

Pan Martin Sobotka - mluvčí ČEZu radí najít si energeticky vhodné bydlení. Po rozsáhlé plynofikaci a elektrofikaci v České republice je takové bydlení málo dostupné. Takové bydlení je možné najít pouze v bytech s možností vytápění dřevem získaným samosběrem v našich zanedbaných státních lesích, nebo vybavené kotlem na laciné uhlí. A takových bytů a domů už není mnoho, k pronájmu je spíše vzácností.

Veškerá energie - včetně plynu a teplovodů je již na takové cenové úrovni, že je pro mnoho občanů i firem nedostupná. Poplatky za znečištění ovzduší z komínů jsou v některých obcích velmi vysoké a proto je potřeba si předem i tuto výši zjistit a posoudit její únosnost.

Takových Stoklasových máme v naší republice hodně, jenom nevíme kolik, protože se o ně nikdo nezajímá. Paní Stoklasová a všichni jí podobní budou letos v zimě mrznou i se svými malými dětmi, protože si nemohou dovolit přispívat na několikamilionové padáky a platy manažerů ČEZ a všech napojených firem, na vysoké dividendy, luxusní osobní auta poskytnutá zdarma, luxusní dovolené hrazené jako služební cesty, luxusní kanceláře. My všichni pak budeme platit nákladné léčení způsobené zimou i případné pobyty v nemocnicích zákazníkům energetických firem.

Pan Martin Sobotka - mluvčí ČEZu píše, že zničený zákazník nepřináší žádný zisk. Je nám záhadou, proč tedy ČEZ tak systematicky své zákazníky likviduje - je to politická vůle, proti které je vedení ČEZu bezmocné nebo je za to pohádkově placené ? Proč ČEZ vhání své zákazníky do náruče konkurenčních firem, je to politická hra na konkurenci nebo kartelová dohoda ?

Nikdo vrcholovým manažerům ČEZu nebrání v tom, aby zahájili diskuzi s ERÚ, s příslušnými ministry a politickými špičkami o změnách ceny energie a připojených státních služeb. Dobře placených lobbistů máme přece hodně. Nikdo ČEZ nenutí poskytovat služby prostřednictvím takového množství soukromých firem, žádná Evropská unie jim to nenařizuje, je to pouze politická zvůle českých vlád a vrcholového managementu ČEZu.

My starší pamatujeme na výmluvy soudruhů "To my ne, to ÚV KSČ - to soudruzi ze SSSR !" No, dočkali jsme se stejných časů. ČEZ je ukázkou perfektního komunistického kolektivismu, který drží při sobě a ovládá občany. To je přesně to komunistické nebezpečí, kterým nás pravice straší a sama ho přitom provozuje.

0
Vytisknout
10467

Diskuse

Obsah vydání | 2. 10. 2013