Bude Jan Mládek další obětí mocenských šarvátek v ČSSD?

22. 3. 2013 / František Štván

Stínový ministr financí Mládek možná stínovým ministrem za ČSSD nebude, neboť na jejím sjezdu na adresu živnostníků do slova a do písmene řekl :"Systém, kdy oni nepřispívají do systému sociálního pojištění a kde parazitují na zaměstnancích, kde pro zaměstnance je to peklo a pro některé jiné ráj, je dlouhodobě neúnosný." Každý kdo sleduje cvrkot na naší politické scéně, si musí objektivně říct, že stejně tvrdá slova musela poslouchat drtivá většina skutečně nemocných, neboť údajně jen díky jejich zneužívání zdravotní péče musely být zavedeny regulační poplatky. Podobně jsou do jednoho pytle házeni nezaměstnaní, neboť se nezaměstnaní záměrně vyhýbají práci a kdo chce podle pravicových hysteriků pracovat, ten si práci vždy najde.

Netvrdím, že své ekonomické výhrady vůči daňové nerovnosti, která na našem pracovním trhu neevropsky panuje, nemohl říct Mládek jinak. Nic zas tak hrozného přesto neřekl. Bohužel, ČSSD ve skoku na pravicový špek nezklamala, neboť se zase, na popud pravicových hysteriků a svých členů, kteří kromě chození při zdi a odezírání ze rtů aktuálně stranicky mocných nic neumí, poslušně distancuje od přátel, za kterými je, na rozdíl od distancujících, vidět pořádný kus politické práce. Naposledy to byl v roce 2010 to byl J. Paroubek, dnes Jan Mládek. A to nemluvím o sebezničující schopnosti měřit v ČSSD dvojím metrem.

Například poslanec za ČSSD J.Foldyna je toho názoru, že by nejen naší zemi, ale i EU, pomohl politik s tahem na bránu, jako měl zesnulý venezuelský prazident Hugo Chávez. Pokud to myslí vážně, pak by se měl svého přítele Mládka veřejně zastat, neboť Mládek je, co se týče ideologické rétoriky, proti Hugo Chávezovi, učiněný anděl. Bohužel, Foldyna mlčí a jen on ví proč.

Vždyť Hugo Chávez - persona non grata pro našeho spojence Spojené státy a velký příznivec Fidela Castra - v srpnu 1999 nad ústavodárným shromážděním vyhlásil výjimečný stav a převzal na sebe moc zasahovat do práce státních úřadů a případně je i rozpouštět. O týden později vyhlásil výjimečný stav nad celou justicí a později zbavil moci i parlament. To nezmiňuji proto, abych očerňoval Hugo Cháveze, ale proto, aby bylo vidět, jak jsou lidí ve vedení ČSSD a pravicoví hysterici hloupí. Jedni se za Mládka druhým omlouvají, druzí těm prvním vnucují, že pro ně Mládek, potažmo ČSSD, ztělesňuje levicové zlo a přitom jim v přeneseném slova smyslu třetí vzkazuje, že bychom se měli od H. Cháveze učit, jak asociální pravici - parazitům - neboť parazit je dle slovníku i vykořisťovatel, zakroutit krkem. Ne, v ČSSD nejde o Mládkem pronesená slova, jinak by to schytal i Foldyna. V ČSSD se opět nečistě bojuje o stranické koryto.

0
Vytisknout
7902

Diskuse

Obsah vydání | 25. 3. 2013