Omlouvání komunistů je folklórem dezorientovaných levičáků

25. 3. 2013 / Petr Nachtmann

čas čtení 3 minuty

V článku Pol Pot a marxismus Miroslava Tejkla s překvapením čtu:

Tak především marxismus není koncepce, kde by rovnost měla být nějakým cílem, o který je přes všechny překážky usilováno. Má to být spíš by-produkt podle Marxe nezbytného (historicky determinovaného) vývoje, kdy budoucnost má být spojena s možností každého člověka naplňovat své lidství a své tvůrčí předpoklady (známá maxima marxismu, že "svobodný rozvoj jedince je podmínkou svobodného rozvoje všech").

Pokud se nemýlím, získal JUDr. Miroslav Tejkl akademický titul ještě za minulého režimu, takže byl ve škole dostatečně proškolen v marxismu a v "dějinách mezinárodního dělnického hnutí".

Lituji, že si tehdy navzdory všeobecné dostupnosti nepřečetl Manifest Komunistické strany autorů Marxe a Engelse ZDE, zejména jeho druhou kapitolu ZDE a závěr ZDE.

Gramotný člověk si například může projít seznam navrhovaných komunistických opatření:

1. Vyvlastnění pozemkového majetku a použití pozemkové renty na výdaje státu.
2. Silně progresívní daň.
3. Zrušení dědického práva.
4. Konfiskace majetku všech emigrantů a rebelů.
5. Soustřední úvěru v rukou státu prostřednictvím národní banky se státním kapitálem a výhradním monopolem.
6. Soustředění dopravy v rukou státu.
7. Zvýšení počtu národních továren, výrobních nástrojů, získávání nové orné půdy a meliorace pozemků podle společného plánu.
8. Stejná pracovní povinnost pro všechny, zřízení průmyslových armád, zejména pro zemědělství.
9. Spojení zemědělské a průmyslové výroby, úsilí o postupné odstranění rozdílu mezi městem a venkovem.
10. Veřejná a bezplatná výchova všech dětí. Odstranění tovární práce dětí v její dnešní podobě. Spojení výchovy s materiální výrobou atd.

Dle dostupných informací Pol Pot v Kambodži splnil 100% těchto bodů.

Zdá se, že Miroslav Tejkl je masochistou: Dle profilu je JUDr. Tejkl "zastupitel města zvolený za ČSSD, člen KVV ČSSD Pardubického kraje, statutární místopředseda OVV ČSSD Pardubice".

Jen masochistovi by vyhovovala likvidace ČSSD a zabavení jejího majetku komunisty v roce 1948.

Není to poprvé, co mají sociální demokraté a další levicově orientované osobnosti potřebu na stránkách Britských listů nebo jinde omlouvat komunistické tyrany, jako byl Pol Pot či Ernesto Che Guevara.

Komunisté se neustále hlásí k levici a zdá se, že jim to někteří levičáci věří.

Osobně považuji komunisty spíše za odnož fašistů. Vedou mě k tomu jednak neuvěřitelné vnější podobnosti (pionýři versus Hitlerjugend, třídní versus rasová nenávist, koncentrační tábory, hromadná fyzická likvidace skupin obyvatelststva, pseudovědecké šarlatánství, cenzura moderní hudby, šaškování se symboly na rudých vlajkách atd.), jednak podobnost mezi Komunistickým manifestem a knihou Mein Kampf.

0
Vytisknout
9113

Diskuse

Obsah vydání | 27. 3. 2013