Velký objev -- jak pro koho...

24. 3. 2013 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty

Stal se obrovský objev... tedy obrovský objev pro lidi, kteří nevědí, co je to láska a lásku nahrazují moralizováním o sexu (myslím, že katolická církev to pochopí možná kolem roku 3000). Mně vždycky přišlo naprosto samozřejmé, že dítě potřebuje lásku, ať už ho vychovávají biologičtí rodiče, prarodiče, strýcové a tety, pěstouni, jedna žena, jeden muž, dva muži nebo dvě ženy. To, že někdo je něčí biologický rodič ještě vůbec neznamená, že má ke svému dítěti lásku. Nemluvím jen o tom, že biologičtí rodiče mohou své děti zneužívat, týrat, mluvím o tom, že k nim mohou být lhostejní, že je mohou špatně vychovat, že prostě neexistuje automatické rovnítko mezi biologickým rodičem a láskou k potomkovi. Přitom láska je to, co dítě potřebuje nejvíce. To, co dělá biologického rodiče pravým rodičem, je jeho láska, nikoli kopulační pohyby, díky nimž dítě zplodil.

Americká akademie pediatrů publikovala v časopise Journal of American Academy of Pediatrics svůj postoj k dětem, jejichž rodiče jsou gayové nebo lesby:

"Children need secure and enduring relationships with committed and nurturing adults to enhance their life experiences for optimal social-emotional and cognitive development. Scientific evidence affirms that children have similar developmental and emotional needs and receive similar parenting whether they are raised by parents of the same or different genders. If a child has 2 living and capable parents who choose to create a permanent bond by way of civil marriage, it is in the best interests of their child(ren) that legal and social institutions allow and support them to do so, irrespective of their sexual orientation."

"Děti potřebují bezpečné a přetrvávající vztahy s oddanými a vychovávajícími dospělými, aby jejich životní zkušenost umožňovala ten nejlepší vývoj jejich společenských, citových a poznávacích schopností. Vědecká evidence potvrzuje, že děti mají podobné vývojové a citové potřeby a dostávají podobné rodičovství, ať už jsou vychovávány rodiči stejného, nebo rozdílného pohlaví. Jestliže dítě má dva žijící a schopné rodiče, kteří se rozhodli vytvořit trvalé pouto občanským sňatkem, je v nejlepším zájmu jejich dítěte či dětí aby právní a společenské instituce jim umožnily a je podpořily, aby tak udělaly bez ohledu na jejich sexuální orientaci."

0
Vytisknout
8829

Diskuse

Obsah vydání | 27. 3. 2013