Politika škrtů povede v Evropě k extremismu

25. 3. 2013

čas čtení 5 minut

V eurozóně je prostě příliš mnoho zemí, které by tam vlastně neměly být, a byly do ní připuštěny jen proto, že politika převládla nad ekonomikou, píše v deníku Guardian Larry Elliott.

To, že Kypr byl daňový ráj, se v Evropě často ignorovalo, stejně tak jako neexistence konkurenceschopnosti v Řecku a vysoká zadluženost Itálie. Tuto absenci soudržnosti už nelze přehlížet, a má-li euro fungovat, bude to vyžadovat daleko větší centralizaci moci. V praxi to znamená, že země jako Řecko, Španělsko, Itálie a Kypr budou muset plnit příkazy z Německa a budou muset přijmout status regionů, nikoliv suverénních států.

To by bylo obtížné přijmout pro tyto hrdé národy i v dobrých časech. Skutečnost, že prožíváme v Evropě tvrdě špatné časy, je druhým největším problémem jednotné měny, protože ministři financí eurozóny se sice vytahovali, že krize v eurozóně už skončila, jenže ona zjevně neskončila pro ty občany eurozóny, postižené pomalým růstem, rostoucí nezaměstnaností a bolestivými škrty. A postihuje to většinu občanů eurozóny, protože problémy, které vznikly v jejích vzdálenějších částech, se nyní rozšířily do jejího centra. Francie má problémy, stejně tak Nizozemí a Německo začíná také trpět.

Připadám si jak Cassandra

V rychle se destabilizující Evropě by měla Česká republika se středoevropskými spojenci zahájit projekt kulturní diplomacie

25. 3. 2013 / Jan Čulík

čas čtení 1 minuta

Tušil někdo v Evropě roku 1932, že se za deset let budou vraždit židé po milionech? Co bude v Evropě za deset let ode dneška?

Mám opravdu strach. V rychle se destabilizující a extremizující se Evropě budou za pár let znovu zcela pominuty české a středoevropské zájmy. Přes čtyři sta let je domácí česká politická a ekonomická situace určována ze zahraničí. Česká republika a ostatní středoevropské země by měly mít dlouhodobou a udržitelnou strategii kulturní diplomacie a financováním středoevropských kulturně-jazykových studií v zahraničí aspoň na jednom významném místě v západní Evropě si tak vytvářet v místních populacích západních i jiných zemí strategické spojence, lidi informované o poměrech ve středovýchodní Evropě a ochotné v době budoucích krizí ve svých zemích veřejně vystoupit na obranu Česka a středovýchodní Evropy. Opakuju to už asi rok, bohužel, česká politika je natolik sebestředná, že tohle čeští politikové zřejmě vůbec nechápou. Projekt nepodpořil nikdo, přitom každý, kdo ví, jak je na Západě a v jiných zemích vnímána (nevnímána, zcela pomíjena) střední Evropa, si uvědomuje, jak je to důležité. Je to dlouhodobá věc a Česká republika by opravdu měla - se středoevropskými spojenci - na těchto věcech pracovat. Jiné země to dělají.

Masaryk a Štefánik dobře věděli, jak je kulturní diplomacie prostřednictvím univerzitní výuky v západních zemích důležitá, a uměli to vynikajícím způsobem. Proto se jim podařilo vytvořit Československo.

Podrobnosti ZDE ZDE

Zemřel Čestmír Císař

25. 3. 2013 / Jan Čulík

čas čtení 22 minut

Ve věku 93 let zemřel jeden z nejzajímavějších představitelů Pražského jara 1968, tehdejší československý ministr školství a favorit studentů na volbu prezidenta v březnu 1968, Čestmír Císař. Muvíme-li o nutnosti projektu kulturní diplomacie v souvislosti s tím, jak dokonale to uměli nejvyšší představitelé meziválečné Československé republiky (Masaryk, Štefánik), musím se zmínit o svém prvním osobním setkání s Čestmírem Císařem, o němž píšu v této recenzi z r. 2005 níže, poznamenává Jan Čulík. Bylo to na litoměřickém Salonu kritického myšlení, který pořádal pod záštitou někdejšího ministra kultury Pavla Dostála (kdeže jsou ty časy, že by ministr kultury ČR podporoval kritické myšlení!!). Během diskuse tam vystoupil vysoký, přesvědčivě vystupující muž s krátkým sestřihem vlasů. Postavil se a přednesl spatra asi desetiminutový příspěvek. Byl dokonale rozmyšlený a strukturovaný. Čestmír Císař uměl myslet a mluvit. Byl to gentleman francouzského stylu. Byl totiž absolventem střední školy v Dijonu, jedné z první mezinárodní školské výměny, kterou v meziválečném období měla Československá republika. Uvědomil jsem si, jak obrovský prospěch měla pro českou společnost tato kulturní diplomacie. Čestmír Císař byla vynikající osobnost.

Níže publikujeme znovu recenzi Císařových pamětí z r. 2005.

Prominuli jsme jako národ českým zběsilcům jejich zločiny po osvobození 1945, a to ve jménu dějinného šílenství druhé světové války. Přišly další hříchy a neštěstí v podobě nezákonných procesů a justičních vražd, páchaných ne nějakou zdivočelou pouliční cháskou, nýbrž lidmi nárokujícími si úctu představitelů státu. Opět nastalo - po deliriu souhlasu s krutými rozsudky - dlouhé mlčení, vystřídané jen váhavým napravováním křivd a škod. Ještě nebyl morálně obrodný proces s rehabilitacemi nevinně odsouzených zcela dokončen a již tu bylo nové bezpráví, opět z popudu "úctyhodných" činitelů. Ve jménu tzv. normalizace se rozpoutal rozsáhlý kádrový masakr, který postihl statisíce lidí. A zase dlouhé mlčení, tentokrát pro jistotu oficiálně střežené a při narušení přísně trestané. Po převratu v listopadu 1989 jsme chtěli být jiní než "oni", tj. svržení autoritáři, avšak zase zvítězili hluční mstitelé nad rozumnou většinou a začalo se lustrovat, restituovat, proškrtávat dějiny. Chtělo by se volat: Národe český, jak dlouho ještě budeš snášet tento stav?

Čestmír Císař: Paměti. Nejen o zákulisí Pražského jara. Praha, Sin Con, 2005, U Libeňského pivovaru 10, Praha 8. 1284 stran. 799 Kč. ISBN80-86718-53-0

S Čestmírem Císařem jsem se poprvé osobně setkal na letošním Salonu kritického myšlení, který se konal v květnu v Litoměřicích. Zasáhl tam z obecenstva velmi vzdělaným způsobem - jako člověk s překvapivě uvážlivou inteligencí a širokým rozhledem, spatra, do diskuse o politice a kultuře. Asi špatně umím lidem odhadovat věk: přišlo mi, že mu může být tak kolem sedmdesátky. Samozřejmě, nemůže: Čestmír Císař byl výrazným protagonistou Pražského jara v roce 1968, a tak jsem zjistil, že se narodil v roce 1920 - letos mu bylo pětaosmdesát let.

Dohoda "trojky" s Kyprem: Zrušení daňového ráje, zachování pojištění vkladů

25. 3. 2013 / Karel Dolejší

čas čtení 4 minuty

Jak vyplývá z prohlášení euroskupiny (ministrů financí eurozóny) vydaného na závěr víkendových jednání s Kyprem, středozemský ostrov v důsledku zavedení makroekonomického přizpůsobení fakticky přestává být daňovým rájem. Kromě restrukturalizace druhé největší banky ho totiž čeká také postupná redukce bankovního sektoru na úroveň v Evropě běžnou. Bankovnictví ovšem dosud bylo nejdůležitějším kyperským ekonomickým odvětvím - a tak kromě toho, že se země obrovsky zadluží, zbude jí jen málo toho, z čeho dluhy splácet.

Pravda, o vyjednané dohodě by měl ještě hlasovat kyperský parlament. Jenže německý ministr financí Wolfgang Schäuble se už předem nechal slyšet, že je to vlastně jen zbytečná formalita.

Kypr: Obrysy výsledné dohody o finanční pomoci

25. 3. 2013

čas čtení < 1 minuta

Pozdě v noci na pondělí byly publikovány hlavní body plánu záchrany kyperského bankovního sektoru, kterého se pod hrozbou zastavení půjček pro kyperské banky podařilo na poslední chvíli dosáhnout.

Dohoda povede ke zrušení druhé největší kyperské banky Laiki a bude znamenat velké ztráty pro nepojištěné vkladatele, včetně bohatých Rusů.

Vklady pod 100 000 eur budou z této banky převedeny do Bank of Cyprus, která tak vytvoří "dobrou banku" spravující zbylá aktiva Laiki.

Vklady nad 100 000 eur, které podle legislativy EU nejsou pojištěny, budou zmrazeny a použity ke splacení pohledávek. Banka Laiki bude zrušena a zaniknou tisíce pracovních míst.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

Chudá církev

25. 3. 2013 / Lenka Procházková

čas čtení 3 minuty

František z Assisi naplnil Ježíšovu zvěst o návratu k pokoře. Svou proměnou František fascinoval současníky a inspiroval následníky. Význam osobnosti pro dějiny je vždy hodnocen nejen podle vlivu na dobu, kdy žila, ale i podle ozvuků přetrvávajících v dobách příštích. František z Assisi šel jinou cestou než později Jan Hus. Nekřičel po pravdě, ale splynul s ní. Jeho život po velké změně už byl prost utrpení i zápasů, byla to cesta lásky a vnitřní radosti. I církev svatá, vyčerpaná válkami a vnitřními spory, pochopila, koho ve Františkovi má a moudře jej delegovala mezi světce.

Jak nám z kritiky multikulturalismu vyrostla statná islamofobie

25. 3. 2013 / Michal Pavlásek

čas čtení 7 minut

Diskuze nad unesenými dívkami v Pákistánu odhalila velký problém, který toho prozrazuje hodně o vztahu naší společnosti k Cizímu, v tomto případě vůči islámské kultuře. Že uvolnila stavidla islamofobii, je víc než zřejmé, stejně tak to, že se vyrojily odmítající reakce. Situaci ale lze číst i jako karikaturu seriózní debaty, jež by se měla vést nad budoucností imigrační politiky a integrace cizinců.

Kyperský prezident pohrozil rezignací

25. 3. 2013

čas čtení 1 minuta

Kyperský prezident Nikos Anastasiades během nedělních jednání o balíku finanční pomoci v Bruselu pohrozil, že odstoupí. Na setkání s "trojkou" - Evropskou centrální bankou, Mezinárodním měnovým fondem a Evropskou unií - prohlásil, že neúspěšné rozhovory neponechávají žádnou možnost, jak by jeho zemi mohlo být pomoženo.

"Předložím jeden návrh - řeknete ne. Navrhnu vám další a vy řeknete ne - co víc chcete? Přejete si, abych rezignoval? Tak to prostě řekněte," citovala prezidenta stanice RIK.

28750

MONITOR JANA PAULA:

O velké zemi a malých prostých lidech, aneb Nastává pašijový týden

25. 3. 2013 / Jan Paul

čas čtení 5 minut

Vrátil jsem se z několika týdenního pobytu v Číně, přesněji řečeno z Čínské lidové republiky, kde jsem byl na pozvání přátel. Moc se mi odlétat do vzdálené země nechtělo, z morálních důvodů. Tibet, potlačování náboženských svobod, společenská hybridnost -- specificky čínský "komunismus" versus tržní hospodářství či kapitalismus, atd. Dokonce jsem ani nevěřil, že jako občasný kritik poměrů v Číně, o nichž se ovšem dovídám jen z našich médií, obdržím potřebné vízum. Jenomže na čínské ambasádě jsou jistě zaměstnáni mnohem důležitějšími věcmi, než sledováním článků někoho tak nevýznamného pro ně, jako jsem já.

Budování demokracie v Iráku a jeho následky

25. 3. 2013 / Daniel Veselý

čas čtení 11 minut

Nefungující stát v naprosté destrukci, kde bují mučení. Tak dnešní Irák po deseti letech od zahájení ilegální invaze popsal reportér Dahr Jamail, který dlouhá léta dění v této nešťastné zemi monitoruje. Jamail informuje, že podle vyprávění samotných Iráčanů je situace v zemi dnes "mnohem horší" co se bezpečnosti, ekonomiky, dostupnosti potravin a dalších nezbytných věcí týče, než za vlády Saddáma Husajna, i když Iráčané vesměs uznávají, že zbavení Husajna moci byla dobrá věc.

Omlouvání komunistů je folklórem dezorientovaných levičáků

25. 3. 2013 / Petr Nachtmann

čas čtení 3 minuty

V článku Pol Pot a marxismus Miroslava Tejkla s překvapením čtu:

Tak především marxismus není koncepce, kde by rovnost měla být nějakým cílem, o který je přes všechny překážky usilováno. Má to být spíš by-produkt podle Marxe nezbytného (historicky determinovaného) vývoje, kdy budoucnost má být spojena s možností každého člověka naplňovat své lidství a své tvůrčí předpoklady (známá maxima marxismu, že "svobodný rozvoj jedince je podmínkou svobodného rozvoje všech").

Věc -- konina

25. 3. 2013 / Jan Sláma

čas čtení 2 minuty

Obyvatelstvo naší zemičky je poslední dobou zmítáno jednou potravinovou aférou za druhou. Téměř denně nám v televizi předvádějí různá nahnilá masa, plesnivé uzeniny, nemocné brambory. Podaří-li se jim při tom odchytit nějaký personál, mnoho se nedovíme. Prodavači jsou zastrašeni. Obávají se svých manažerů, neboť vedoucí v obchodních řetězcích nejsou nic menšího než manažeři.

O ševcovských kopytech

25. 3. 2013 / Stanislav Křeček

čas čtení 6 minut

Ševcovské kopyto je výborná pomůcka: opravovaná bota se v něm krásně upne a švec může zdárně pracovat. Proto také známé přísloví nabádá ševce, aby se svých kopyt drželi, tedy aby se nepokoušeli opravované boty umísťovat jinam, na jiné předměty, protože pak by se jim práce nedařila. Nejde však zdaleka jen o ševce, neboť i když vztah ševce a jeho kopyta je dnes už spíše záležitostí historie nebo řemeslnického skanzenu, výzva k tomu, aby se každý měl držet toho, čemu rozumí, zdaleka není dnes zbytečná.

Kypru zbývá pár hodin na odvrácení finanční katastrofy

24. 3. 2013

čas čtení < 1 minuta

Navzdory průběžným zprávám o opatrném optimismu jednání o podmínkách poskytnutí pomoci Kypru v sobotu večer fakticky ztroskotala. Kyperský prezident Nikos Anastasiades je očekáván v Bruselu, kde se pokusí dosáhnout na poslední chvíli průlomu v jednáních. Pokud se mu to nepodaří, Evropská centrální banka zítra přestane poskytovat krátkodobé půjčky pro kyperský bankovní sektor a ten se stane insolventním.

V pouhých 15 minutách BBC rozdrtila dobrou pověst londýnského primátora

24. 3. 2013 / Jan Čulík

čas čtení 1 minuta

Boris Johnson, londýnský konzervativní primátor a svého druhu populární veřejný šašek, udělal v neděli velkou chybu: nechal se interviewovat v pořadu Andrew Marr Show zaskakujícím rozhlasovým reportérem Eddie Mairem (Andrew Marr se zotavuje po infarktu). Neočekávaně, tichý, ale důrazný Mair, v patnáctiminutovém rozhovoru naprosto zničil Johnsonovu pověst. Donutil Johnsona přiznat, že když pracoval jako novinář v deníku Times, vymyslel si citát od interviewované osoby, a z Timesů ho za to vyhodili. Donutil Johnsona také přiznat, že když byl šéfem Konzervativní strany Michael Howard a ptal se Johnsona, zda je nevěrný manželce, Johnson šéfu své strany zalhal, že nevěrný není. Howard ho za lhaní vyhodil z funkce. A do třetice donutil Eddie Mair Johnsona přiznat, že když mu telefonoval kamarád a chtěl kontaktní adresu na novináře, kterého chtěl nechat zmlátit, Boris Johnson mu tu kontaktní adresu bez skrupulí dal.

"Vy jste vlastně pěkná svině, že?" reagoval na Johnsonova přiznání Eddie Mair. Boris Johnson aspiruje na funkci britského premiéra a Eddie Mair v neděli dopoledne v televizi, jen tak jako by se nechumelilo, prozkoumal jeho integritu. Johnsona naprosto zdrtil. Jak k tomu napsal deník Guardian: Ke konci rozhovoru "se většina televizních diváků skrývala za kanapem, přesvědčovala své děti, civějící na to s otevřenou pusou, aby se raději dívali jinam, a telefonovala zoufale do BBC, aby raději vysílali monoskop."

Zdá se, že ještě existují země, kde lze poměřovat chování lidí ideály slušnosti a integrity, aniž by se politik dokázal drze bránit, že všechno je relativní a nic takového jako základní hodnoty nelhat a nechovat se sprostě neexistují.

Klíčová místa tohoto rozhovoru uvidíte ZDE

Johnsonův otec: "BBC se zachovala odporně, měla respektovat úřad"

25. 3. 2013

čas čtení 1 minuta

Stanley Johnson, otec londýnského primátora Borise Johnsona, se vyjádřil v komerčním londýnském rozhlase LBR k nedělnímu televiznímu rozhovoru mezi Eddiem Mairem a Borisem Johnsonem, v němž Mair odhalil několik kontroverzních rysů primátorovy osobnosti. Podle Stanleyho Johnsona to byl snad "nejodpornější" rozhovor za dlouhou dobu. Moderátor na interviewovaného "otevřeně útočil při legitimním rozhovoru". "Moderátor přece musí respektovat úřad, když už nerespektuje osobnost." Naproti tomu sám Boris Johnson uznal, že Eddie Mair s ním uskutečnil "vynikající rozhovor". "Není pochyb, že od tohohle právě je BBC - musí nás nutit, abychom se zodpovídali. Uznávám, že to nebyl můj nejlepší rozhovor, ale to bylo v podstatě proto, že jsem byl připraven hovořit o Olympijských hrách a o bytovém fondu v Londýně, ale Eddie Mair chtěl hovořit o jiných věcech. Měl samozřejmě plné právo na mě zaútočit - vlastně by to bylo šokující, kdyby to neudělal. Pokud by moderátor z BBC neměl možnost zaútočit na zlovolného konzervativního politika, to by přece nebylo možné. Myslím, že by Eddie Mair za ten rozhovor měl dostat Oskara, byl to výkon na úrovni Oskara. Myslím, že dostane Pullitzerovu cenu".

BBC dostala na rozhovor, který sledovalo 1,7 milionu diváků, 384 stížností. Divákům vadil moderátorův výrok "Vy jste vlastně pěkná svině, že?" Všechno předchozí prý bylo legitimní, ale diváci měli pocit, že moderátor neměl právo činit tento hodnotící výrok. Vedení BBC se v tiskové zprávě za moderátora plně postavilo.

Zdroj v angličtině ZDE

28653

ANALÝZA SJEZDU SPOZ

Setkání chovatelů králíků, bývalých policajtů a tlustých pupků

24. 3. 2013 / Štěpán Kotrba

čas čtení 21 minut

Musím před závorku vytknout, že od soboty velmi výrazně až nepřekročitelně odděluji od sebe prezidenta „dolních deseti milionů“ Miloše Zemana a „jeho“ stranu. Ta strana není jeho. To za prvé. On není její, i když se tak (prozatím) tváří. Když ptáčka lapají... pěkně mu zpívají. A on lapá ptáčky na jejich hypertrofované ambice. Každý z vás může být Zemanem... Ještě ji chce potřebovat – na korekci sociálních demokratů. Strana práv občanů – Zemanovci je ale klamáním veřejnosti. Navenek lidově levicová, uvnitř elitářsky nafoukaná. „Pro dolních deset milionů“ není. Auta před vchodem to vylučovala. Pro horních deset tisíc je zas moc plebejská. Žádný losos, žádný kaviár. Pravé české knedlíky.

FOTOGALERIE

Rusko "může potrestat Evropu" za zpoplatnění kyperských bankovních vkladů

24. 3. 2013

čas čtení 2 minuty

Rostou obavy, že by Moskva mohla podniknout kroky proti evropským firmám, pokud bude uvalena daň na ruské investice na Kypru. Ty dosahují zhruba 30 miliard eur.

Kyperská vláda, EU, ECB a MMF se snaží udržet nad vodou bankovní sektor zpoplatněním bankovních vkladů. U vkladů přesahujících 100 000 euro by mělo jít o sazbu 25%.

Čína v odběru ruského zemního plynu zastíní Německo

24. 3. 2013

čas čtení 2 minuty

Po více jak desetiletých jednáních Rusko v pátek odsouhlasilo zdvojnásobení dodávek zemního plynu do Číny, což znamená, že se zbaví tlaku evropských regulátorů a největším odběratelem zmíněné ruské suroviny už nebude Německo. Čínský stát získá podíl v ruském plynařském průmyslu.

Rusko dalo přednost Číně. Evropa může mít do deseti let vážný problém

24. 3. 2013 / Karel Dolejší

čas čtení 3 minuty

Tvrzení, že v jednáních o ruském zemním plynu pro Evropu je to právě EU, kdo tahá za kratší konec, protože Moskva může začít dodávat surovinu raději do Číny, bylo dlouho zesměšňováno. Argumentovalo se perspektivností sjednoceného evropského trhu, pomalu se ochlazujícími vztahy Moskvy s Pekingem a v poslední době také údajně zásadní změnou situace v důsledku rozvoje těžby energetických surovin (ropy, plynu) technologií hydraulického štěpení.

Pokud ovšem mají pravdu experti, kteří poukazují u této technologie na malou průměrnou výtěžnost jednotlivého vrtu a relativně rychlý pokles těžby - zhruba do pěti let - i tam, kde je zpočátku výtěžnost solidní, pak technologie hydraulického štěpení přinese i v tom nejlepším případě pouze dočasné uvolnění, ale nikoliv zásadní změnu k lepšímu.

Mali: Islamističtí povstalci zaútočili na město Gao

24. 3. 2013

čas čtení < 1 minuta

Islamističtí povstalci včera v Mali zaútočili na město Gao ležící na severu země, když obešli armádní kontrolní stanoviště. Podle vládních zdrojů urputný boj trval dvě hodiny. Gao bylo v lednu obsazeno francouzskými jednotkami, před tím je několik měsíců kontrolovali islamisté, kteří zde uplatňovali extrémní verzi práva šaría.

Speciální policejní jednotka prohledává dům Borise Berezovského

24. 3. 2013

čas čtení 1 minuta

Britští policejní experti na kontaminaci prostředí chemickými, biologickými a jadernými látkami prohledávají dům ruského exilového magnáta Borise Berezovského, který v sobotu za nevyjasněných okolností zemřel. Jeho tělo zůstává v domě v Ascotu v hrabství Berkshire, kde bylo nalezeno.

Kypr: Moskva si vybrala pauzu

24. 3. 2013

čas čtení 1 minuta

Moskva prozatím nereagovala na kyperskou prosbu o pomoc, ale to neznamená, že je tím věc vyřízena. Kreml se prostě rozhodl v dané situaci vyčkávat - s tím, že je to pro něj výhodné a může se rozhodnout podle toho, co udělá Evropská unie.

Pol Pot a marxismus

24. 3. 2013 / Miroslav Tejkl

čas čtení 3 minuty

V příloze Orientace Lidových novin z 23. března 2013 vzpomenul redaktor Marek Kerles polpotovskou genocidu -- a to v souvislosti se smrtí Ienga Saryho, vedle Pol Pota (Saloth Sara) a Khieu Samphana dalšího výrazného činitele režimu Rudých Khmerů v Kambodži 70. let. Kerles tuto vzpomínku pojal jako určité školení veřejnosti, ve kterém odvážně do jakési bramboračky zamíchal všechno možné a z kulturní revoluce a totálního zničení veškerého dědictví, které by prý jinak (podle něj) nabourávalo podmínky pro reprodukci nastoleného stavu absolutní rovnosti, učinil předpoklad komunismu a dokonce s drzosti diletanta hovořil v této souvislosti o marxismu a marxistických idejích.

Kerles pochopitelně má právo rozvíjet úvahy o různých krystalicky čistých komunismech, jak se mu zlíbí.

Pokud ale hovoří o komunismu na základě marxistických idejí, o marxismu a Marxovi (což v článku dělá neustále), tak buď vědomě lže ...

... nebo vůbec neví, o čem mluví.

Oxfordská univerzita ustoupila ve sporu se studentem, který ji žaloval za diskriminaci

24. 3. 2013

čas čtení 1 minuta

Ze statistických průzkumů vyplývá, že pro domácí britské studenty je v poslední době postgraduální studium příliš nákladné. V roce 2011-12 se k postgraduálnímu studiu na britských univerzitách přihlásilo o 16 000 méně studentů než v předchozím akademickém roce, je to pokles o 8 procent.

Uchazeč o postgraduální studium v Oxfordu, šestadvacetiletý Damien Shannon, zažaloval oxfordskou kolej St Hugh's za to, že si studenty vybírá "podle jejich bohatství".

Zločin na kulturním dědictví v českých zemích

24. 3. 2013 / Michal Horák

čas čtení 5 minut

Je s podivem, jak snadno je možné podat na bývalého prezidenta podání k ústavnímu soudu s cílem dosáhnout obvinění z velezrady. Přitom ovšem je zde řada skutečností, které s ohledem na úlohu bývalého prezidenta a jemu blízkého okolí v období privatizace přinesly našemu národu podstatně vyšší škody, než bylo pár excesů opakované kriminální činnosti amnestovaných. Nechci zde specielně přihlížet k amnestii podle článku 2 -- abolice.

Velký objev -- jak pro koho...

24. 3. 2013 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty

Stal se obrovský objev... tedy obrovský objev pro lidi, kteří nevědí, co je to láska a lásku nahrazují moralizováním o sexu (myslím, že katolická církev to pochopí možná kolem roku 3000). Mně vždycky přišlo naprosto samozřejmé, že dítě potřebuje lásku, ať už ho vychovávají biologičtí rodiče, prarodiče, strýcové a tety, pěstouni, jedna žena, jeden muž, dva muži nebo dvě ženy. To, že někdo je něčí biologický rodič ještě vůbec neznamená, že má ke svému dítěti lásku. Nemluvím jen o tom, že biologičtí rodiče mohou své děti zneužívat, týrat, mluvím o tom, že k nim mohou být lhostejní, že je mohou špatně vychovat, že prostě neexistuje automatické rovnítko mezi biologickým rodičem a láskou k potomkovi. Přitom láska je to, co dítě potřebuje nejvíce. To, co dělá biologického rodiče pravým rodičem, je jeho láska, nikoli kopulační pohyby, díky nimž dítě zplodil.

Čína podporuje sankce proti KLDR

24. 3. 2013

čas čtení 2 minuty

Čína se snaží potrestat svého spojence, Severní Koreu, kterému dlouhodobě obchodně i diplomaticky pomáhala udržet se nad vodou. Dospěla totiž k názoru, že se Pchjongjang chová nepředvídatelně a ohrožuje její životně důležité bezpečnostní a obchodní zájmy v regionu. Proto nyní aplikuje mezinárodní sankce, které mají potrestat severokorejský režim za jeho jaderné a raketové testy. Rozsáhlý systém inspekcí zaměřený na finanní zdroje, technologie dvojího užití a luxusní zboží určené pro severokorejskou elitu má do Pchjongjangu vyslat jasný signál, že Peking už má provokací dost. Firma Dalian Fast International Logistics Co. konstatuje, že rozsah námořního obchodu se Severní Koreou, na kterém má rozhodující podíl, letos poklesl zhruba o 20%.

Co se stane, pokud Kypr zkolabuje?

23. 3. 2013

čas čtení 2 minuty

Co se stane, pokud zkolabují kyperské banky? Pokud vláda padne? Jestliže země odejde z eurozóny?

Evropská unie, Mezinárodní měnový fond, Evropská centrální banka a kyperští představitelé se snaží dosáhnout dohody ohledně půjčky ve výši 10 miliard eur, která má odvrátit selhání bankovního systému. Parlament už jednu verzi dohody, která zahrnovala zpoplatnění bankovních vkladů, odmítl. ECB vystupňovala napětí oznámením, že pokud nebude do zítřka dosaženo dohody, zastaví v pondělí nouzovou podporu kyperských bank.

ZNOVU RASISMUS NA IDNES:

"Sokolov má židovského strážníka. Osvědčil se. Dostal uniformu i zbraň"

22. 3. 2013

čas čtení < 1 minuta

Rok stačil, aby velitel Petr Kubis zjistil, že se bystrý a bezproblémový Bandy v takzvané židovské hlídce osvědčil. Má krotit vášně tam, kde žije početná židovská komunita. Ve městě zná jen jednoho Žida, který to dotáhl tak daleko. Židovského strážníka má městská policie po dlouhé době. Ten předchozí zklamal. Je příkladem a motivací pro ostatní Židy, kteří říkají, že jsou černí a nikde je nevezmou do práce. Musí se snažit.

"O mně je známo, že jsem trochu rasistou. Ale nemám problém, kdyby mě židovský strážník zastavil. Patrik má příjemné vystupování, je přirozeně inteligentní," chválí místostarosta Sokolova Ladislav Sedláček.

Zdroj: ZDE

Že se server IDnes nestydí. Jak vidíte z prosté záměny slov "Rom", "romský" za "Žid", "židovský", článek, který vyplodil tvrdý rasista Bohumil Zeman, je otřesný. (JČ)

Reakce hodná Árijského boje

23. 3. 2013

čas čtení 1 minuta

Čulíku, dnešním článkem o konečně zas šikovném cikánském strážníkovi,(který si nezaslouží vaš zvratek ,kterým jste parafrázoval původní článek)- dokazujete svůj pocit méněcennosti,který pramení bůhví odkud,asi z nějakého vašeho cikánského předka . občas jsem vaše "britské listy" četla, ale tímto si je mažu z rychlé volby. A navíc se vám vůbec nepovedlo - a to je eufemizmus- jakési "srovnání" původně potulných kmenů s vysoce morálně orientovaným židovským národem. Škoda. Buďto by to měl šéfredaktorovat už zas někdo jiný,anebo hůř. zdraví bývalá čtenářka Cenková.

Pozn. JČ: Tak znovu pro názornost: Rasismus je rozšiřování určitých, většinou záporných individuálních vlastností, na celou skupinu lidí, jíž jsou vnuceny určité jednotné charakteristické rysy ("Židi smrdí, jsou lakotní, nedůvěryhodní, zdegenerovaní", atd.) Vyjadřovat v článku překvapení, že příslušník určité etnické skupiny jde "tak dobrý", že vlastně může zastávat i normální bělošské zaměstnání, je neobyčejným ponížením všech příslušníků té etnické skupiny. Jako by třeba v německých novinách napsali: "Práci strážníka může vykonávat dokonce i Čech!" (Takový výrok ponižuje i tu práci strážníka.)

Paní Čenková, chudák, se nedokáže oprostit od kmenové nenávisti a vnímat lidi kolem sebe jako jednotlivce.

Ruský miliardář Boris Berezovskij (67) nalezen v Londýně mrtvý

23. 3. 2013

čas čtení 1 minuta

V sobotu odpoledne bylo oznámeno, že byl ve své rezidenci nedaleko Londýna nalezen mrtvý sedmašedesátiletý ruský miliardář Boris Berezovskij. Někdejší profesor matematiky a systémový analytik, který vydělával 500 rublů (360 Kč) měsíčně, zbohatl privatizací státního majetku po rozpadu Sovětského svazu. Začátkem devadesátých let získal Berezovskij v Rusku velký vliv jako stoupenec vládnoucího Borise Jelcina. V důsledku svých finančních schopností a schopností ovlivnit politiky se stal králem intrik v Kremlu. Stal se jedním ze skupiny sedmi podnikatelů, kteří rozkradli většinu sovětského státního sektoru. Berezovskij získal leteckou společnost Aeroflot, sibiřskou ropnou společnost Sibněft a 49 procent ve státní televizi ORT, jíž zajistil Jelcinovo volební vítězství r. 1996. Berezovskij spolu s ostatními šesti oligarchy n akonec vlastnili více než polovinu celého HDP Ruska.

V Rusku byl Berezovskij nenáviděn jako důvod ožebračení ruského obyvatelstva. Zpočátku podporoval i Putina, ale r. 2001 se proti němu Putin obrátil. Téhož roku Berezovskij uprchl do Francie a později do Británie. Byl pronásledován obviněními z podvodů a z korupce. Je ironické, že v Británii vystupoval jako stoupenec liberálních demokratických svobod.

Zdroj v angličtině ZDE

Jak (ne)vypadá demonstrace síly

22. 3. 2013 / Marek Řezanka

čas čtení 6 minut

Premiérovi, Petrovi Nečasovi, se nelíbí, jak je obsazována rada Ústavu pro studium totalitních režimů. Div nevaruje před armagedonem, že by zločiny totalitního režimu mohli posuzovat odporní levičáci.

Jaká to drzost. A co se vlastně stalo, že po "bandě plukovníků, která nebude rozhodovat o osudu vlády", jsou na tapetě "levicové živly"? Ve středu byl totiž do rady přijat politolog Jan Bureš, zatímco pravicovému kandidátovi vystavil Senát stop. ČSSD tak podle Nečase nehorázně demonstruje sílu a nadbíhá "komunistickým spojencům".

Obsah živin v ovoci a zelenině neustále klesá

22. 3. 2013 / Jiří Bátěk

čas čtení < 1 minuta

Níže jsou uvedeny výsledky zahraniční studie dokazující, jak neustále klesá obsah živin v ovoci a zelenině, které se prodávají v supermarketech. Pokles je opravdu alarmující. Abychom tělu dodali potřebné látky v dostatečném množství, musíme tak konzumovat stále více ovoce a zeleniny.

Pozdrav pánbůh, pane Randák

22. 3. 2013 / Václav Dušek

čas čtení 1 minuta

I dnes platí, že otírati si hubu o svaté z mostu i odjinud se nevyplácí. K čemu se starati, kdo kolik peněz bere a za co? U nás doma se bere holt různě, i hrůzně, s tím se nedá hnouti, račte věděti! Pamatujte, pane Randáku, že jsou jistá ustanovení, která zakládají stavbu právních konstrukcí. Při vší úctě k vám, člověče drahá, jak jste si mohl dovolit, zda-li jste si ovšem skutečně dovolil, prozradit státní tajemství, jaké odměny náš moudrý pan premiér, hlava pomazaná, nedotknutelná, vynakládá svým pracovitým lidem, kteří dřou pro občany jako koně? Copak jste nevěděl, že vynášet vládní rozhodnutí je trestný čin? Pročpak mají lidé vědět, jak se kapsuje sekretářka či asistentka, k čemu jim to je dobré, komu to prospěje? Nač vrtati tam, kde není záhodno?

Budou nám principy penzijní reformy vysvětlovat brigádníci?

22. 3. 2013 / Tomáš Fiala

čas čtení < 1 minuta

Když jsem ten letáček prvně spatřil, nechtěl jsem věřit svým očím. Česká pojišťovna hledá brigádníky na pozici specialista pro penzijní reformu. V mysli mi vytanula vzpomínka na doby minulé, kdy prý existovali soudci z lidu či absolventi "dělnických" rychlokursů, tzv. "rychlokvašky". Ale dnes?

Jsme jako kachny

22. 3. 2013

čas čtení 2 minuty

Vážený čtenáři, nezlobte se za mé přirovnání, ale posuďte sami, píše Julián Salomon.

Hoďte kachnám krmení a sledujete, co se začne dít. Kačer nenechá nažrat kachnu, přestože je jeho "partnerka". Nechá ji klidně hladovět až do chcípnutí. To je přece svoboda a on má na takový projev právo, protože je šikovnější. Ale nejen to.

Hádej, hádej, hadači, koho Dienstbier osloví

22. 3. 2013 / Michael Kroh

čas čtení 6 minut

Sjezd ČSSD přinesl mnohé zajímavé momenty, ale nejvíce se diskutuje o třech: triumfálním návratu bývalého předsedy a dnešního prezidenta Miloše Zemana, uřeknutí stínového ministra Jana Mládka o živnostnících -- parazitech a snad nejvíce o nezvolení Jiřího Dienstbiera místopředsedou strany. Právě to poslední irituje mnohé komentátory, kteří to považují za krok zpět, odklon od moderní levicové politiky. Drtivá většina z nich rýsuje katastrofické scénáře o neschopnosti nového vedení bez Dienstbiera oslovit mladé a středové liberální voliče. i několik dní po skončení sjezdu se stále objevuje minimálně jeden příspěvek na toto téma denně.

Kyperští politikové usilovně vyjednávají podrobnosti "plánu B"

22. 3. 2013

čas čtení 2 minuty

Kyperští politikové se na poslední chvíli usilovně snaží dojednat "plán B" na záchranu své ekonomiky poté, co Evropská ppstřední banka pohrozila, že přestane podporovat kyperský bankovní sektor, pokud nebude záchranný balíček dojednán do pondělka.

Největší kyperská banka, Laiki, má být restrukturalizována. Vyhne se tak bankrotu a poskytne ochranu majitelům vkladů až do výše 100 000 euro.

Bude Jan Mládek další obětí mocenských šarvátek v ČSSD?

22. 3. 2013 / František Štván

čas čtení 3 minuty

Stínový ministr financí Mládek možná stínovým ministrem za ČSSD nebude, neboť na jejím sjezdu na adresu živnostníků do slova a do písmene řekl :"Systém, kdy oni nepřispívají do systému sociálního pojištění a kde parazitují na zaměstnancích, kde pro zaměstnance je to peklo a pro některé jiné ráj, je dlouhodobě neúnosný." Každý kdo sleduje cvrkot na naší politické scéně, si musí objektivně říct, že stejně tvrdá slova musela poslouchat drtivá většina skutečně nemocných, neboť údajně jen díky jejich zneužívání zdravotní péče musely být zavedeny regulační poplatky. Podobně jsou do jednoho pytle házeni nezaměstnaní, neboť se nezaměstnaní záměrně vyhýbají práci a kdo chce podle pravicových hysteriků pracovat, ten si práci vždy najde.

Český aktivista a účastník demonstrace za občanská práva, jež měla dát zprávu prezidentu Obamovi, bude deportován

22. 3. 2013

čas čtení 3 minuty

Tisková zpráva ISM Česká republika

Jeruzalém: Český lidskoprávní pozorovatel byl ve čtvrtek převezen do zařízení izraelského ministerstva vnitra a má být deportován. Byl zadržen 20. března v průběhu nenásilného pochodu za občanská práva v Hebronu na Západním břehu Jordánu, společně s dalšími dvěma aktivisty z Německa a Dánska. Ti budou také deportováni. Němec a Dán byli taktéž převezeni do zařízení ministerstva vnitra, přestože jejich právní obhájce podal žádost o soudní přelíčení, s cílem předejít okamžitým deportacím. [Čech o toto nepožádal.]

Zaměstnavatelé kontra zaměstnanci

21. 3. 2013 / Věra Říhová

čas čtení 13 minut

(Nejdříve doplním předchozí článek - z příkladu o dani zaměstnance jsem záměrně vynechala odpočitatelnou položku, která není povinná, částku 10.000 jsem uvedla pro její zakulacenost a jednoduchý výpočet. Zaměstnanec s hrubou mzdou 10.000 Kč samozřejmě po odečtení odpočitatelné položky, ke které musí podepsat daňové prohlášení a která je stejná pro všechny fyzické osoby, daň z příjmu neplatí, protože i těch 20,1% je nižších. Se zdravotním pojištěním u OSVČ na vedlejší poměr je to složitější, nežli jsem uvedla, zkrátila jsem to asi příliš a za to se omlouvám.)

ČSSD nepřislíbila občanům spravedlivé prostředí

21. 3. 2013 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty

Je samozřejmě hloupé, nespravedlivé a destruktivní, pokud chudí lidé musí platit vzhledem ke svým příjmům vysoké daně (zvyšování DPH) a bohatí naopak mají daňové úlevy (rovná daň, zastropování zdravotního pojištění). Vysoká míra zdanění bohatých není žádným trestem za jejich úspěch, nýbrž podpora společnosti, ve které mohou být úspěšní. Tím spíše považuji za odporné, když si firmy užívají luxusu fungující západní společnosti s jejími veřejnými službami (včetně právního státu), ale platí daně v pochybných, mafiemi řízených "daňových rájích".

Superhrubá mzda jako nástroj jak oblafnout občany

21. 3. 2013 / Ivo Patta

čas čtení 2 minuty

Jak je to se superhrubou mzdou, tj. ve své podstatě s úplnými mzdovými náklady zaměstnavatele, doopravdy? Dovolím si uvést, co o tom píše ekonom V. Pikora v knížce "Všechno je jinak"v kapitole nazvané "Prý je to bez rizika. Jo? Fakt?"; cituji: "Oficiálně vzato, část (pojistného) platí zaměstnanec, část zaměstnavatel. Ovšem prakticky je to vlastně jen fiktivní rozdělení. Pro zaměstnavatele je coby jeho náklad na pracovní sílu relevantní celý odvod státu. Stejně tak zaměstnance zase zajímá jeho čistý příjem. ... Stát tak jenom maskuje rozepsáním na různé položky, kolik peněz je mu vlastně z mezd odváděno", píše Ivo Patta.

Podívejme se na konkrétní příklad, např. na zaměstnance s průměrnou hrubou mzdu ve výši 25 101,- Kč. Mzdové náklady zaměstnavatele jsou v daném případě 33 637,- Kč.

Až rozhořčení vystřídá hněv

21. 3. 2013 / Josef Mrázek

čas čtení 16 minut

Poslechl jsem si zprávy a pomyslel na text Stephana Hessela "Rozhořčete se", který jsem četl odpoledne. Srovnání toho, co je, s tím, co by mělo a mohlo být, je pádným důvodem pro rozhořčení, které nesmíme tlumit tím, že jsou státy, kde je hůř. A musíme odstranit deku lží, aby se rozhořčení mohlo řádně rozhořet a přinést patřičný hněv a potřebnou změnu. Probereme to od základu. Začnu výkladem vhodným i pro školáky a potom přidáme na důrazu.

Vymknuta ze svých kloubů...

21. 3. 2013 / Karel Dolejší

čas čtení 5 minut

Kyperská krize nabírá rychle obrátky. Po odmítnutí evropského záchranného balíku podmíněného zpoplatněním bankovních vkladů se země stále zřetelněji přiklání na stranu Moskvy. Hovoří se teď o možnosti, že Rusko poskytne pomoc výměnou za vlastnictví kyperských bank nebo případně za vojenskou námořní základnu, která by ve Středomoří nahradila stále ohroženější syrský Tartus. Jednotná Evropa jako projekt na Kypru očividně selhává a možné důsledky jsou vpravdě dalekosáhlé. Unie postrádá rozvojové možnosti pro své periferní země - vedle Kypru jsou to samozřejmě Řecko a Portugalsko, Maďarsko, ale také třetí a čtvrtá největší ekonomika eurozóny, tedy Itálie a Španělsko. Jádro úspěšných exportních ekonomik (středozápad Evropy plus Finsko) se především kvůli důsledkům nedomyšleného projektu jednotné měny přestává snášet s méně úspěšnými kolegy, ale vnucuje jim dál prostřednictvím evropských institucí autodestruktivní ekonomickou politiku, která v době recese vyvolává ostře protibruselské nálady. Projekt evropského sjednocování tak na periferii ztratil legitimitu - zůstává po něm vakuum, které může zaplnit cokoliv. Nacionalismus, afinita vyrůstající z tradice pravoslaví, recidiva hejslovanství - na co si jen vzpomenete.

Obezitu způsobuje cukr, ne tuky

21. 3. 2013

čas čtení < 1 minuta

Na cukru vzniká u člověka drogová závislost. Je jedovatý a musíme si ho odvyknout, tvrdí americký lékař.

Nynější epidemii obezity na Západě způsobuje cukr, argumentuje Dr. Robert Lustig, který je nyní v Británii na přednáškovém turné. Kokain a heroin jsou smrtící lítky, protože jsou jedovaté a vzniká na nich u člověka drogová závislost. Totéž podle Lustiga platí o cukru.

Potravinářský průmysl dává cukr do všeho, protože ví, že zákazníci kupují více potravin, pokud obsahují cukr. Tak vás zaháčkují. Kdyby nějaký potravinářský výrobce dával do potravin morfium, abyste si jich koupili víc, bylo by to šokující. Potravinářské firmy podle Lustiga dělají přesně totéž s cukrem.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Budou církve budovat hospice?

21. 3. 2013 / Milan Daniel

čas čtení 4 minuty

Papež František I. možná tuzemské darebáky, kteří už mají jasno v tom, jak se dostanou k majetku, jejž český stát církvím daroval, poněkud zaskočil. Rozpor je zjevný -- nový pontifik vystupuje jako představitel církve pro chudé, ne jako zástupce hrabivého kléru. Je přitom už dost starý na to, aby měnil své názory, současně však dostatečně energický, aby je dokázal dávat najevo. V jeho postavení to ostatně jinak nejde.

Není pravda, že podnikatel nehne prstem

21. 3. 2013

čas čtení < 1 minuta

Jsem OSVČ, pracoval jsem však jak v nadnárodních korporacích, tak v menších firmách. Paní Říhová, ve vší úctě, nemá ani šajnu, jak to např. v korporátu chodí. Paní Říhová píše o podnikatelích "vydělává na práci zaměstnanců, aniž by hnul prstem", (což je samozřejmě - až na výjimky - totální blbost. Sehnat dnes zakázku nejen ve stavebnictví není sranda, nota bene zajistit, aby bylo vše zaplaceno, abych mohl/-a zaplatit svým lidem, píše Mirek Kouřil.

O přímé demokracii bez předsudků a bez iluzí

21. 3. 2013 / Milan Kubr

čas čtení 16 minut

První přímá volba prezidenta u nás oživila staré avšak stále nevyslyšené volání po větší míře přímé demokracie. Česká televize chtěla přijít se svou do mlýna, místo toho však nabídla 9. 3. 2013 diskuzi tří nadšenců, z nichž dva o přímé demokracii zjevně nevědí nic a ten třetí ji má sice dobře nastudovanou, jeho přístup je však silně ideologicky podbarvený. Výsledkem byla půlhodinová fraška před kamerou. Byl tam vůbec nějaký cíl a nějaká příprava?

Kam se přesunou vklady z Kypru?

21. 3. 2013 / Vít Klíma

čas čtení 3 minuty

V minulosti byl Kypr charakterizován jako země "ovcí a koz", což nevěštilo žádné "růžové zítřky". Kypřané na počátku 60. let řešili problém, čím se vlastně jeho obyvatelé budou živit. Celonárodním konsenzem rozhodli, že se budou orientovat na turistický ruch. K jejich smůle pojalo obdobný "nápad" Španělsko, které se chtělo stát Floridou Evropy a pozadu nechtěly zůstat ani Řecko, Itálie a Portugalsko. Kypřané v této konkurenci obstáli, ale jen s "odřenýma ušima". Začínají proto hledat dalšího "živitele", jímž se stal bankovní sektor. Kypr se stává daňovým rájem s korporátní daní ze zisku v řádu 10%, jež jde účetními kouzly snížit prakticky na nulu. Na Kypr se následovně stěhují desetitisíce firem ze zemí EU, které jej využívají jako své "daňové" sídlo. Kypr se tak stává trnem v oku EU a je zapsán na černou listinu daňových rájů.

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za únor 2013

19. 3. 2013

čas čtení 2 minuty

V únoru 2013 přispělo finančně na Britské listy 217 osob bankovním příkazem celkovou částkou 61 486.45 Kč, dobrovolným předplatným prostřednictvím mobilu v říjnu 2012 částkou 4206.67 Kč. Příjem z reklamy byl 5000 Kč.

4 čtenáři Britských listů přispělo v únoru 2013 na projekt ke zcivilizování exekutorské praxe částkou 900 Kč. Konečná částka k dispozici Britským listům k 28. 2. 2013 byla 238 003.10 Kč, z toho na exekutorský projekt 166 375.59 Kč a na na provoz Britských listů 71 627.51 Kč.

Prosíme: v příspěvcích nepřestávejte, musíme hradit průběžné náklady, i když se je snažíme udržovat na minimu.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno nově zaslat i z mobilního telefonu nebo na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz. Prosíme, neposílejte příspěvky ze zahraničí na konto v pražské Raiffeisenbance, ale pošlete ho na paypal. Při poukazu příspěvku do Raiffeisenbanky ze zahraničí totiž zaplatíte za transakci bankovní poplatky ve výši více než 500 Kč. Děkujeme.

Jako v České republice oficiálně registrované občanské sdružení poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.

63942