Příspěvek ke hledání společných cílů občanské opozice

16. 2. 2013

čas čtení 4 minuty

tisková zpráva

Občané,

situace v naší zemi je velice vážná a vývoj směřuje do konců, které ani raději nedomýšlet. Přitom se vlastně vůbec nebráníme vyděračským opatřením oligarchie a ona si na nás může dovolit i dříví štípat! Nám, českým občanům, již v tomto státě skoro nic ze společného majetku nepatří. Po 20 letech privatizací, majetkových restitucí i otevřených krádeží ve velkém tu zbyl skoro dvoubilionový dluh, způsobený naší lumpenoligarchií, jež nepatří jinam, nežli do cel na Kongresové ulici v Praze, na Pankrác, na Bory nebo na Mírov.

Tato strašná situace se musí změnit!! Proto dovolte, abychom přispěli k hledání co nejširšího společného jmenovatele cílů občanských opozičních aktivit a struktur - a především všelidového nesouhlasu a odporu. Zde jsou naše diskusní, zcela předběžné a pracovní náměty:

1. Musí být odstraněna škůdcovská a destruktivní Nečasova vláda. To ale není zdaleka vše. Nevidíme vystřídání partají a politiků u koryt jako dostatečnou změnu. Následně je tedy nutno bojovat za hlubší systémové změny!

2. Proto se vyslovujeme pro tolerantní, ale vytrvalé snahy o vytvoření široké pluralitní fronty odporu proti asociální politice a jejím představitelům. Nenechme se otrávit hloupými reakcemi a malou schopností racionální komunikace řady i obdivuhodných občanských aktivistů. Každý si myslí, že jen on má pravý recept na nápravu a není dalek hašteřivé kritiky těch druhých.

3. Nečasova vláda je autentickým politickým výrazem a servisním orgánem českého mafiánsko-korupčního reálného kapitalismu, který je nezbytné odstranit, nebo alespoň výrazně změnit a bez rozpaků zničit jeho nejodpornější a nejpodlejší součásti.

4. Změn bude muset být hodně. Nicméně za stěžejní považujeme zavedení prakticky fungujícího referenda - lidového hlasování i dalších prvků přímé demokracie na všech úrovních výkonu politické moci tak, aby referendum, občanská zákonodárná iniciativa či odstranění právního předpisu hlasováním občanů byly postaveny vedle zastupitelských forem, aby se staly účinným pojistným a nápravným mechanismem v případech selhávání zastupitelské demokracie.

5. Požadujeme proto rovněž zavedení jasné a prakticky proveditelné procedury odvolání volených zástupců voliči na všech úrovních zastupitelského systému - pokud se zpronevěří svému mandátu a poslání voleného zástupce lidu.

Od těchto nejobecnějších systémových témat se zajisté bude odvíjet mnoho dalších změn, zabrzdění nezodpovědné destrukce zdravotnictví i sociální péče, odmítnutí zlodějských daňových a důchodových změn. Ale ty by měly být již přijímány a zaváděny novou kombinací zastupitelské a přímé demokracie - jež se budou navzájem jistit a hlídat, ale i doplňovat.

Nemyslíme si, že by nás, řadové občany, měli v těchto snahách zastupovat náhle prozřevší establishmentoví politici nebo ekonomičtí oligarchové, tak pěkně žonglující se slogany a požadavky těchto dnů. Nevěříme těmto demagogům. Sledují své cíle a my jim je máme pomoci prosadit. Lid si musí vytvořit zdola svou vlastní, autentickou reprezentaci, jinak zase ostrouhá!

Prosíme o návrhy, nápady, kritiku a Vaše postřehy. Prosíme o decentní a tolerantní debatu bez nevraživosti, osobních invektiv a s maximální mírou empatie. Jde nám o jediný cíl: aby tu mohl normální občan normálně žít! Aby měl náležitý vliv na výkon veřejné moci!

Pokud někoho z Vás tento příspěvek zaujme, ozvěte se nám. Buďme v kontaktu!

Za neformální opoziční občanskou iniciativu "JSME!":

Milan Hudec, Nymburk

hudec.nr.nymburk@seznam.cz

Jana Matějková, Praha

22anaj58@gmail.com

Josef Reiman, Praha

josefreiman@centrum.cz

S o u h l a s í m s výzvou "Příspěvek ke hledání společných cílů občanské opozice" ze dne 15.2. 2013 a tímto se k ní připojuji:

Míla Srbová, sociolog, v důchodu, Praha členka NEZA

Jiří Lomoz, stavař, Praha člen NEZA

Bohumil Vejtasa, elektrotechnik, v důchodu, Praha, Strana občanské sebeobrany

Petr Kužvart, environmentální právník , Praha, koordinátor IZSZv

0
Vytisknout
9032

Diskuse

Obsah vydání | 19. 2. 2013