Harvardská pracovní skupina pro antisemitismus zjistila, že situace pro Izraelce na akademické půdě je "zoufalá" a vyzývá k rychlé akci

8. 7. 2024

čas čtení 6 minut
Pracovní skupina uvedla, že studenti hlásí "politické lakmusové papírky" pro účast na mimoškolních aktivitách, píše Andrew Lapin.

Izraelští studenti na Harvardově univerzitě čelí "strašlivému" vyloučení na akademické půdě a další studenti trpí kvůli "politickým lakmusovým papírkům", aby se mohli účastnit klubů a aktivit, dospěla k závěru pracovní skupina pověřená podáváním zpráv o antisemitismu na Harvardu.

Pracovní skupina byla svolána židovským prozatímním ředitelem školy Alanem Garberem v lednu, krátce poté, co rektorka školy rezignovala po kritice za to, jak se vypořádala s protiizraelskými protesty v kampusu. Nyní zveřejnila soubor předběžných doporučení, čímž se Harvard stal druhou elitní vysokou školou, která obdržela oficiální pokyny k řešení antisemitismu v kampusu po útoku Hamásu na Izrael ze 7. října.

Zpráva Stanfordu měla 146 stran a obsahovala podrobné příklady mučivých zkušeností židovských studentů na akademické půdě. Naproti tomu ta harvardská byla stručná – pouhých šest stran, včetně stránkové přílohy se seznamem židovských svátků – a zaměřovala se na to, co pracovní skupina označila za "krátkodobé akční položky". Pracovní skupina ji zveřejnila spolu s paralelní zprávou školní pracovní skupiny o protimuslimské, protiarabské a protipalestinské zaujatosti. Podrobnější zpráva, včetně intenzivnější studie židovského života na akademické půdě, se očekává na podzim, ale skupina uvedla, že nechce čekat, než se podělí o svá počáteční zjištění.

"Situace v uplynulém roce byla poměrně vážná, a pokud do začátku příštího akademického roku neučiníme významné kroky vpřed, mohli bychom se ocitnout v podobné situaci jako loni, čemuž chceme zabránit," řekl Derek Penslar, spolupředseda pracovní skupiny pro antisemitismus, v rozhovoru zveřejněném harvardským zpravodajským serverem.

Navzdory stručnosti zprávy pracovní skupina vedená historikem a profesorem práva Jaredem Elliasem Penslarem uvedla, že její výzkum byl důkladný. Uvedla, že provedla více než 40 poslechových setkání s více než 500 členy harvardské komunity, mezi nimiž byli i zástupci školních center Hillel a Chabad.

A některé z jejích počátečních závěrů byly vážné.

"Situace izraelských studentů na Harvardu je zoufalá," píše se ve zprávě. "Často byli vystaveni posměchu a sociálnímu vyloučení. Diskriminace, šikana nebo obtěžování na základě izraelské národnosti jednotlivce je hrubým porušením univerzitní politiky a musí být okamžitě veřejně odsouzeny a podrobeny zásadnímu disciplinárnímu řízení."

Zpráva také odsoudila to, co popsala jako "znepokojivé zprávy" o tom, že harvardští učitelé a učitelé obtěžují nebo diskriminují studenty "proto, že jsou Izraelci nebo mají proizraelské názory", aniž by upřesnila konkrétní incidenty. Mnoho židovských studentů také uvedlo, že se obávají "lakmusových papírků" pro své názory na Izrael, když se zapojují do mimoškolních aktivit se svými vrstevníky.

Mezi její doporučení patřila lepší komunikace ohledně nahlašování obtěžování a disciplinárních opatření, pokud jde o to, jak škola nakládá s tvrzeními ohledně antisemitismu. Harvard by také měl výrazněji začlenit školení o antisemitismu do svých postupů v oblasti diverzity, rovnosti a inkluze a zavést lepší normy občanské angažovanosti, uvádí zpráva.

"Školení pro pedagogické pracovníky a orientační programy pro studenty musí objasnit rozdíl mezi náročnou atmosférou ve třídě, která je zdravá a konstruktivní, a ohrožující atmosférou, která je toxická," řekl Penslar v rozhovoru na Harvardu. "Pokyny pro společné kurikulární organizace a rezidence by měly zdůrazňovat důležitost inkluzivity, ať už jsou konverzace v rámci nich jakkoli sporné."

Ve zprávě byla také praktičtější doporučení pro židovské studenty, včetně rozšíření možností košer stravování a poskytnutí více ubytování pro praktikující židovské studenty, pokud výuka koliduje se svátky nebo šabatem.

Pracovní skupina pro muslimskou inkluzi mezitím mezi svá doporučení zahrnula, aby škola vyjasnila "nejednoznačnost" ve své politice týkající se toho, jak disciplinuje protesty. Zpráva také uvádí, že mnoho propalestinských studentů se obává "doxxingu" – úniku jejich osobních informací na veřejnost, což několik pravicových a proizraelských skupin udělalo v minulém školním roce studentům, kteří podepsali otevřený dopis obviňující Izrael z útoků ze 7. října.

Garber ve svém prohlášení uvítal zprávy obou pracovních skupin, aniž by se konkrétně zmínil o jejich zjištěních.

"Musíme posílit naše vazby trvalým závazkem k taktu, slušnosti a soucitu," řekl. "Naše učení se nemůže omezovat na čistě akademické aktivity, pokud doufáme, že splníme své povinnosti vůči sobě navzájem a vůči instituci, která je naším intelektuálním domovem."

Způsob, jakým se Harvard vypořádal s obavami židovských studentů, se po 7. říjnu stal terčem intenzivní kritiky židovských kruhů. Rektorka Claudine Gay rezignovala po slyšení v Kongresu, na kterém neřekla, zda "výzvy ke genocidě Židů" porušují pravidla chování univerzity; škola byla také místem několika vyšetřování Hlavy VI na americkém ministerstvu školství. Ředitel harvardského Chabadu veřejně konfrontoval pozvaného řečníka kvůli tomu, co považoval za antisemitský komentář v jejím projevu.

A samotná pracovní skupina byla nejistá. Nejméně dva členové, včetně spolupředsedy, rezignovali ještě před zveřejněním zprávy, zatímco Penslar, který řídí centrum židovských studií na Harvardu, čelil kritice proizraelských skupin, které se domnívaly, že jeho názory jsou příliš progresivní na to, aby zmírnily antisemitismus.

Kromě toho se od ní distancovala spisovatelka Dara Horn, která seděla v dřívější verzi této skupiny, a stala se hlasitou kritičkou harvardského přístupu k antisemitismu. V březnu se zúčastnila rozhovoru v Kongresu na toto téma, jehož cílem bylo poskytnout republikány vedenému podvýboru pro vzdělávání ve Sněmovně reprezentantů další potravu pro právní kroky proti škole.

Zdroj v angličtině: ZDE

1
Vytisknout
1243

Diskuse

Obsah vydání | 10. 7. 2024