I mírný COVID může vyvolat zmenšení mozku

26. 5. 2023

čas čtení 2 minuty
Změny mozku, včetně zmenšování, oslabených spojení a horších výsledků v testech myšlení a paměti, by mohly vysvětlit "mozkovou mlhu" po COVIDu - dokonce i po "mírných" případech onemocnění.

Většina toho, co víme o tom, jak může COVID ovlivnit mozek, pochází ze studií závažných infekcí. U lidí s těžkým COVIDem mohou zánětlivé buňky mimo mozek vstoupit do mozkové tkáně a šířit zánět. Může dojít ke změnám krevních cév. Mozkové buňky mohou mít dokonce změny podobné těm, které jsou pozorovány u lidí s Alzheimerovou chorobou.

Nová studie teď poprvé zkoumala účinky mírného COVIDu (tj. infekce, která nevede k hospitalizaci) na mozek. Zjištění mohou dále vysvětlit některé změny mozku, které přispívají k dlouhému COVIDu.

Skenování mozku a testy ukazují změny

Mnoho lidí, kteří měli COVID, hlásí pocity "mozkové mlhy", únavy a problémy s koncentrací a pamětí dlouho poté, co jejich počáteční příznaky odezní. Tyto problémy, souhrnně označované jako "dlouhý COVID", mohou trvat měsíce i po mírné infekci.

Dlouhý COVID je velmi častý a může postihnout více než polovinu lidí, kteří se nakazí COVIDem, i když mají mírný průběh nemoci.

Vědci shromáždili data v rámci masivní databáze UK Biobank. Podívali se na snímky magnetické rezonance mozku (MRI) a testy mozkových funkcí u 785 dobrovolníků, kteří byli hodnoceni před pandemií. To pak porovnali se stejnými daty shromážděnými o tři roky později, kdy asi polovina těchto účastníků měla mírnou infekci COVIDu a druhá polovina neonemocněla. To umožnilo vědcům určit specifické účinky mírné infekce COVIDu na strukturu a funkci mozku.

Skupina, která měla mírný COVID v průměru pět měsíců předtím, měla ztenčení mozkové tkáně v několika oblastech mozku, v rozmezí od 0,2 % do přibližně 2 % ve srovnání s jejich preCOVIDovým skenem. To odpovídá jednomu až šesti letům normálního stárnutí mozku. Postižené oblasti mozku zahrnovaly parahipokampální gyrus (oblast související s pamětí) a orbitofrontální kůru, která se nachází v přední části mozku a je důležitá pro čich a chuť.

PostCOVIDová skupina také vykázala snížení celkové velikosti mozku mezi jejich MRI skeny, které nebyly pozorovány ve skupině bez COVIDu, a měla změněné spojení mezi různými oblastmi mozku v čichové kůře, oblasti související s vůní.

Horší výsledky zaznamenali tito lidé v testu pozornosti a duševní flexibility, což je zjištění, které bylo spojeno se snížením objemu v části mozečku v souvislosti s čichem a sociálními vztahy.

Zdroj v angličtině: ZDE

1
Vytisknout
5278

Diskuse

Obsah vydání | 30. 5. 2023