„Přijměme Istanbulskou úmluvu,” vzkázaly organizace pracující s oběťmi násilí

26. 5. 2023

čas čtení 5 minut
tisková zpráva organizace Hlas proti násilí

Dne 24. května v 18:00 hod se konalo na náměstí Václava Havla shromáždění s názvem Hlas proti násilí: podporujeme přijetí Istanbulské úmluvy. Na organizaci akce se podílelo celkem 20 nevládních organizací a iniciativ, které pracují s oběťmi násilí a/nebo se věnují osvětě v této oblasti. Společně přišly podpořit přijetí Úmluvy Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí. Shromáždění se konalo před plánovaným projednáváním Úmluvy Vládou České republiky.

 

Slogan akce Pomozte obětem vystoupit z bludného kruhu násilí. Dejte svůj hlas Úmluvě proti násilí cílil jak na veřejnost, tak na politiky a političky. V proslovech zaznívaly příklady z praxe, osobní zkušenosti a příběhy, které poukazovaly na to, že stávající systém prevence násilí, pomoci jeho obětem a trestání pachatelů domácího a sexualizovaného násilí je nedostatečný. Celá akce byla tlumočena do českého znakového jazyka a v umělecké části programu vystoupila mimo jiné neslyšící autorka Zuzana Hájková s básní Ruce proti násilí.

Od politiků často slyšíme, že legislativu věnující se násilí již máme, a Istanbulskou úmluvu tedy nepotřebujeme,” uvedla ředitelka České ženské lobby a mluvčí koalice Hlas proti násilí Hana Stelzerová. I kdyby tomu tak bylo, samotná legislativa k zastavení násilí nestačí. To je jako kdybychom přečetli první stranu návodu a zbytek zahodili do koše,” doplnila Stelzerová s tím, že Úmluva se věnuje také prevenci násilí, ochraně a podpoře obětí a adekvátním a spravedlivým trestům pro pachatele. 

Ředitelka organizace ACORUS Jaroslava Chaloupková připomněla ve svém projevu nedostatek míst ve specializovaných azylových domech pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí. „Jen v ACORUS jsme v loňském roce museli z důvodů plné kapacity odmítnout téměř 40 žen. Specializovaná krizová pobytová služba je na tom stejně, přitom těmto ženám a jejich dětem jde často skutečně o život,” upozornila Chaloupková. Jak dále uvedla, v ČR je pouze 90 lůžek v bezpečných, specializovaných domech a jsou dostupná pouze ve 2 městech. „Podle doporučení Rady Evropy bychom měli mít 1 rodinné místo pro oběť a ohrožené děti na 10 000 obyvatel, což znamená 1000 míst,” vysvětlila. Jejich dostupnost je podle Chaloupkové klíčová. „Ohrožená osoba potřebuje vědět, kam se má obrátit, potřebuje znát konkrétní telefonní číslo, mít jistotu, že v momentě, kdy se rozhodne svou situaci řešit, bude odborná specializovaná pomoc opravdu dostupná,” dodává Jaroslava Chaloupková.

Právnička a spoluzakladatelka iniciativy Bez trestu Kristýna Benešová upozornila ve svém projevu na problém zlehčování sexualizovaného a domácího násilí, který se promítá i do soudního rozhodování. „Výsledkem jsou rozsudky, ve kterých najdeme stereotypní představy o násilí například výroky, že oběti ke spáchání trestných činů přispěly provokativním či riskantním chováním,” uvedla Benešová. K řešení tohoto problému by pomohlo systematické vzdělávání soudců a státních zástupců, k čemuž by Českou republiku zavázala Úmluva proti násilí. „Přejeme si pouze, aby závažné případy násilí byly spravedlivě trestány a rozsudky nebyly v očích přeživších výsměchem,” dodala Benešová. Podle Benešové je Úmluva proti násilí cestou ke spravedlivější a k obětem přátelštější justici. 

Cílem shromáždění bylo upozornit na nedostatky napříč institucemi a strukturami, se kterými oběti násilí přijdou do styku. Díky zapojení různorodých organizací a iniciativ bylo také poukázáno na specifické potřeby neslyšících žen, seniorek a migrantek, které jsou oběťmi násilí


Na podporu Istanbulské úmluvy se přidali i aktéři a osobnosti jako vedoucí kanceláře informačního centra OSN Michal Broža, celocírkevní kazatel pro humanitární aktivity, menšiny a lidi sociálně vyloučené Českobratrské církve evangelické Mikuláš Vymětal či zpěvačka a textařka Jana Fabiánová. Úmluvu proti násilí podpořila také bývalá ombudsmanka Anna Šabatová.Můžeme se ptát, co se změní ratifikací IÚ. Ze dne na den se jistě nezmění nic, ale takový krok by měl velkou symbolickou hodnotu a byl by pozitivním prvkem ve všech dalších debatách a konkrétních krocích, které se o násilí dnes a denně vedou napříč společností. A proto je správné o její ratifikaci usilovat,” přednesla ve svém projevu Šabatová.

Zapojené organizace:

Česká ženská lobby, Amnesty International, Konsent, Otevřená společnost, Ženy v právu, ACORUS, Bez trestu, Centrum LOCIKA, Český helsinský výbor, Gender Studies, International Feminist United, Liga otevřených mužů, Moderní sebeobrana, Nadace Krása pomoci, Neslyšící ženy v ČR, Někdo ti uvěří, Prague Revolutionary Choir, Proč jsme to nenahlásili, Safe Space kolektiv, Sdružení pro integraci a migraci, Spondea


Hana Stelzerová, ředitelka České ženské lobby, mluvčí koalice Hlas proti násilí, email: hana.stelzerova@czlobby.cz


Kristýna Benešová, spoluzakladatelka iniciativy Bez trestu a Ženy v právu, kristbenesova@gmail.com1
Vytisknout
3350

Diskuse

Obsah vydání | 30. 5. 2023