Z obytňáku až k nám, vodička jako jed

24. 6. 2022 / Petr Haraším

čas čtení 13 minut

Otrávené ryby v září 2022 oslaví už druhé výročí své derybizace. Na pietě se potají scházejí ve skrytu pod plachetkou význačné osobnosti české parodické spravedlnosti. Za pachatele estébák Babiš, za státní zástupce obhájce Sachr, za policii neoblomný Hovorka i s nevěřícím Pajdlou, za inspekci Geuss s Kůsem, za šiřitele konspiračních teorií Klicpera, za neživotní prostředí Brabec a za druhou stranu pozván nebyl nikdo, ani ryba ani rak.

Nic se však nemění.

K tomu: Rozhovor Britských listů 490. Ryby v Bečvě otrávil chlór

Vláda profesora Fialy úspěšně předstírá boj proti babišokracii, ač neúspěšně prosazuje zákony proti pánu veškerenstva včelů a motýlý. Státní instituce se snaží ruce v rukou z otravy Bečvy ukout ve výhni marnosti obžalobu a trest pro firmu, která otravu způsobit nemohla. Zatím nic nezmůže, že ohromná většina odborníků rozporuje zbabranou a účelovou zprávu soudního znalce. Vhodného to odborníka první kategorie na konspirační teorie všeho druhu, milence slov: “ Havloid“, „Kraďousek“ či „blbové z ČT“, a jako bonus k nekonečné odbornosti i zastánce běloruského typu kremelské diktatury s Lukašenkovým usměvavým ksichtem totalitních hodnot. Volba tato se musí přeci voličům agenta Bureše, hnědé SPD a komárům moc líbit. Nic nepomůže sněmovní vyšetřovací komise, nic nezmůže utajená ministryně životního prostředí a nic nezmůže trestní oznámení rédlovce Gazdíka. A už vůbec nic nezmůže zdravý rozum, když morálka schází. Tam, kde se zahnízdila „estbácká“ zpanchartělost „předsametovské“ minulosti převlečená za cinkajícího škrholu z obytňáku, kterému všichni závidí čistý štít, tam nemá šanci zákon, spravedlnost a pořádek. A vše je kampaň zkřížená s účelovkou. Od prvopočátku, od prvního slova, která vypadla z parodického ministra Brabce bylo zřejmé, že celé vyšetřování povede k jedinému. Pár let se bude tuhle horlivě vyšetřovat, támhle účinně zdržovat, náhle objasňovat, aby se rázem mohlo ukázat a ukázkově obvinit.

Usměvavý škrhola už tou dobou parkuje obytňák na nádvoří Pražského hradu a oděn v ukradeném hermelínu načichlým smradem kuřecího separátu bude degradovat sídlo českých králů na Hnízdo Čápů.

Jeden, dva, tři

Státní zástupce bedlivě dohlížel, ovládal vyšetřovatele a naivně usoudil, že houf žádných důkazů mu umožňuje palbu ze slepých patron. A tak našli firmu, která měla smůlu, že byla nejblíže AgroDezy. kdyby nebyla ona čistírna obviněním postižena, našli by si jinou nevinně vinnou. U obžalované v podstatě žádný přímý důkaz, ale co na tom záleží a komu. Mírně zvýšená hladina kyanidu ve výpusti směřuje k obvinění i přes všechen výsměch znalců.

Odvážný státní obhájce nemohl a nechtěl prozradit, o co se smyšlená obžaloba opírá, neboť hrdý pionýr své informace jen tak někomu neprozradí, aby nedej bože nezradil otravné vedoucí kádry. Pak není divu, že dostačí návodné a účelové posudky od pečlivě vybraného na míru odborného znalce. Vědci a profesoři vyšetřovatelům a státnímu obhájci napsali, že Bečvu nemohla otrávit obviněná čistírna, protože fyzické zákony takto nefungují. Jaká fyzika? Co zmůže fyzika, když Přítel lidu káže? Takže kdepak na odborný manšaft obhájců a vyšetřovatelů s fyzikou. Kdepak na ně s fyzikálními zákony. Oni ví. A tak hurá pádem horem řeky tokem na Okresní soud a s nevěřícím pohledem koukat jako krtek z díry, že jim obžalobu vrátili a to bez lásky a víry a poklonkování. Obvyklého podezřelého neobvykle našli, našli, odvážní a chrabří od Dezy, ale není známo, vůbec známo, jak trávil, kolik kdo snad lil a za kolik kilo to ulil. Nějaké jméno viníka? Není potřeba! Obviní se bez důkazů právnická osoba a za ní odpovídá šéf.

Pravověrní věří v pinokiového znalce pochybné úrovně, který sám sebe usvědčil z nejednoho logického podvodu a který je vyšetřován ministerstvem spravedlnosti za pletichy s hloupostí a za užvaněnost na veřejnosti.

Vybraný vyšetřovatel již po pár hodinách věděl, kudy vede tudy cestička k obvinění a AgroDeza je rozhodně nevinná. Tak pravil udavač s Brabcem v hrsti. Idea nevinnosti byla ohromně olbřímí, proto Deza nesmí být ani v minimálním podezření z otrávení. Spolupracující Deza má vzorky z vlastní líhně, které dokazují, a dokazují to zcela jasně, že nebyla příčinou trávící hanebnosti. Sám Babiš a Brabec je ochutnali, přičemž došli k odbornému stanovisku - nevinná. Skvělá inspekce Babišova prostředí nesměla odebrat nepatřičné vzorky a ty patřičně odebrané nechala pro jistotu nepatřičného výsledku raději opatřit zničením. Příště se polepší. Slibují, že až zase Bečvu otráví, tak budou připraveni odhodlaně odhalit nevinné a očistit vinné. Tak praví zákon.

Odborní profesoři se dál dosyta vysmáli upovídanému hochštaplerovi Klicperovi, který v době digitální a nanometrické zkoumal zabarvené vody Bečvy toku okem přírodním a nikoli přístrojem k tomu určeným. Okomhouřící metoda slavného odborníka Klicpery, který slavnou Klicperovu metodu odhalení nevinného pachatele použil jako první na světě, je k smíchu i samotnému Babišovi.

Znalec Klicpera si nestranně vymýšlí příběhy o otravě a popisuje provoz v obviněné čistírně Babiším okem. Profesor Holoubek si utahuje z Vodňanských odborníků, kteří v expertíze stvořili pro podporu vinnosti obviněné čistírny „hranaté kolečko“. Má snad vodňanská kuřecí robotárna nějaký vztah s vodňanskými znalci vodních sil?

Z policie prchl záznam, kde policista v rozporu s přáním Klicpery viděl jasné zabarvení Bečvy po pár stovkách metrů a tím pádem potvrdil vinu AgroDezy či minimálně nevinu čistírny. Klicpera oponuje, že policista je blb a že on má dron Povětroň, co vidí pachatele z čistírny na kilometry daleko.

Co na to soud?

Nemáte viníka, nemáte postup, jak k možné otravě došlo, a nemáte přímé důkazy. Soud žádá nové znalecké posudky, neb ty od agroKlicpery a od Vodňanského institutu jsou účelové. Oba posudky shodně ukazují prostředníčkem na spravedlnost v Čechách. Kyanidy ve výpusti od čistírny byly trochu umazané od kyanidů, ale nemohly masivně otrávit Bečvu v plném rozsahu. Vyšetřovatelé v den otravy neodebrali žádné vzorky z výpustí a další dny se krásně a záměrně vyhnuli nejmenované kyanidové firmě. Nepochopitelně zkoumali jen polovinu výpustí z možných. Tupě se odvolávají, že opomenuté zdroje otravy nemohly býti být zdrojové, protože když je zkoumali za dny, týdny, měsíce, roky, tak tam nic nenašli. Ale pro jistou jistotu jisté budoucnosti nejsou známy ani data, kdy vzorky odebírali. Obviněná firma prý měla v minulosti problémy, proto je viníkem i teď, a s tím soud nesouhlasí. Vyšetřovatelé si objednali posudky, ale tak, aby dokázaly vinu čistírny a nikoli, aby odhalili pachatele. Vyšetřovaný znalec Klicpera zkoumal otravu za podmínek, kdy průtok řeky byl třikrát vyšší. Nemožné? Vyšetřovatelé a státní obhájce si to nemyslí.

Soudkyně požaduje nový posudek, kde je potřeba objasnit, kolik kyanidů a jak se do Bečvy dostalo. Soudkyně požaduje důkazy a nikoli Klicperovy fábuly, nedostatečnou práci státního obhájce a podivné praktiky vyšetřovatelů.

Čtyři, pět

Státní obhájce se čílí, že další důkazy se již nenajdou, že už se našly všetky. Dlouhodobé problémy v čistírně vod to byly, co havárii způsobily. A na tom si věru trvá. Už notně rozčílen prská, opásán posudkem osudného znalce, že za nikoho káru netlačí. Protože prostě Klicpera řádně DEZU vyšetřil, posoudil a usoudil bez jakýchkoli důkazů, že to DEZA nejmenovaného premiéra a prezidenta nebyla. A když to nebyla, tak nebyla. Místo zpytování svědomí, místo stíhání pomateného, naivního Klicpery, podává žalobu na soud. Prý mu hatí vyšetřování. Proč to dělá, proč podává žalobu na soud. No poněvadž soud podle něj pochybil. V čem? To neříká.

Přidrzlý státní zástupce Sachr tedy urazil a nic už prý dělat nebude. Jako by doteď něco pro odhalení pachatele dělal. Vzkazuje okresnímu soudu ve Vsetíně, ať si důkazy hledá sám. Nikomu neprozradí, proč očividný znalec Klicpera DEZU okamžitě vyloučil, ač DEZU nijak moc nezkoumal.

Vůbec sice neví, kdo přímo v čistírně kyanid spustil, ale to až tak nevadí. Mátožný Sachr na veřejnost vypouští obvinění, že jím obviněná čistírna měla problémy s únikem kyanidů dlouhodobě. Zatím ji však nikdy instituce k tomu určené nepřistihly. Zatím na státního obhájce obviněná firma žalobu nepodala, ale to se jistě změní. Jaké důkazy měli, s takovými pracovali. A to bude ten problém. Důkazy Babišovi poskoci totiž předem řádně v řece zředili a inspekčně odklonili.


Ale fuj, slavný Soude!

Ozval se i odborný kouzle Klicpera, že odborným pokusům soud nerozumí, že přeci jeho znalecké pokusy a následné důkazy jsou nadmíru jasné. Poučuje dokonce pohrdavě soud, že má pravdu a že ON je tady ten vybraný a jediný odborník.

Kdo by se také divil, když zadání k pátrání bylo jasné. A tak tam, kde se hledat musí, se nic najít nemůže, zatímco tam, kde by se našlo dost, tam se hledat nesmí.

Šest, sedm

Nejlepší odborníci vody a přes vodu se shodli, že jediným viníkem je s nejvyšší pravděpodobností jedna známá chemická firma poblíž tragického úhynu nevinných vodních organismů. Policie, Klicpera a státní obhájce si ale vedou stále svou písničku: „babišovku“.

Zostuzený techtlemi korupčními mechtlemi tělocvikář Gazdík podal trestní oznámení za zneužití pravomoci úředního činitele ve smyslu možného zločinného spolčení příslušných orgánů a institucí při Šetření havárie. Ve stínu aktuálního průšvihu u STAN obviněným nepomohl a vinným vzadu pomohl. Ušpiněný Gazdík tělocvikářskou nahrávkou přímo Babišovi nabil na smeč. Možný a jedině možný pachatel teď bude argumentovat, že si naň políčili oka mafiáni ze strany STAN, potažmo i z celé Vlády politické změny.

A protože žijeme v České zhasnuté republice, trestní oznámení na nezákonný postup vyšetřovatelů vyšetřují jejich zákonní kolegové z vedlejší vsetínské policejní chodby. Navíc i sami oni se na vyšetřování otravy neblaze podíleli. Jejich náčelník plukovník Pajdla slibuje, že to bude vyšetřování ryze korektní a nestranné.

Jedna větev policie neví, co druhá větev podělala, ale je oprávněna větev prověřit, zda se nekymácí stejně, jako se kymácí celý strom vsetínské policie. Toliko k nestrannosti.

Gazdík protestuje a podává další stížnosti. Vyslání GIBS pochopitelně a jak jinak ztroskotalo na vsetínském státním zastupitelství., na tom samém, které dozoruje trestně oznámenou práci vsetínské policie. Nic se neděje, vše korektní a křišťálově křišťálné.

Osm, devět, deset a máme hotovo

Lukáš Kůs z vedení Babišovy ČIŽP stále trvá na obvinění, že za havárii může plně a jednoznačně čistírna. Víme to, i když máme jen jeden vzorek vody a jednu mrtvou rybu. Kůs jako velvyslanec ČIŽP jezdí po ČR, aby korigoval objasnění otravy ze strany profesora Holoubka. Vysvětluje, proč byla obviněna čistírna a jak se profesor Holoubek mýlí. Proč jezdí agent ČIŽP za státní prostředky po naší republice a hájí zájmy pachatele otravy?

Kůs se obalil týmiž argumenty, kterými se neúspěšně přebalil i skvostný státní zástupce a které mu rozcupoval soud. Profesor Holoubek zhodnotil vystoupení Kůse na debatě jako pečlivě aranžovaný cirkus. Státní životní inspektor poslal vzorky otrávených ryb do Státního veterinárního ústavu a ten konstatoval, že ryby umřely na nějakou otravu. Inspekce odebrala po havárii jen jeden vzorek a na základě jednoho vzorku dokázala určit viníka a vyloučit pachatele.

A tak si tady žijeme i po období vlády jednoho majitele, který zdecimoval velkou část státní správy a přetvořil ji k obrazu svému.

 

Z veřejných zdrojů

0
Vytisknout
3623

Diskuse

Obsah vydání | 28. 6. 2022